🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 € 🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 €

Zánik povinného ručení se řídí jasně danými lhůtami. Jak dlouhé jsou pro jednotlivé případy?

2. 5. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Kde zrušit povinné ručení

Vypovědět povinné ručení bez sankce můžete jenom z několika specifických důvodů. V opačném případě vám pojišťovna naúčtuje pokutu za předčasné vypovězení smlouvy. Ve chvíli, kdy pojišťovně výpověď doručíte (osobně, písemně nebo elektronicky), povinné ručení nezaniká automaticky. Jak dlouhé jsou lhůty v jednotlivých případech?

Víte, kdy dochází k zániku povinného ručení v jednotlivých případech?

Ukončení povinného ručení ke konci pojistného období

Povinné ručení můžete bez sankcí vypovědět u příležitosti výročí jeho sjednání (datum uzavření pojistné smlouvy). Písemnou výpověď je potřeba doručit pojišťovně 6 týdnů před výročím smlouvy. Pojistná smlouva vám bude ukončena k datu výročí.

Změna pojistných podmínek a ceny pojištění

Pokud vaše pojišťovna zdražila a poslala vám dopis o zvýšení pojistného, není vaší povinností tuto změnu akceptovat. Pokud u konkurence najdete lepší nabídku, můžete povinné ručení vypovědět do jednoho měsíce od toho, co vám pojišťovna změnu oznámí. Pojištění bude opět ukončeno k datu výročí.

Zánik povinného ručení při prodeji vozidla

Pokud vozidlo prodáváte, nezapomeňte povinné ručení ukončit. Jakmile uzavřete kupní smlouvu a vozidlo přepíšete na nového vlastníka, zašlete pojišťovně písemnou výpověď společně s kopií velkého technického průkazu, kde je zaznamenáno datum, kdy proběhla změna majitele vozu. Nezapomeňte přiložit i kupní smlouvu, kde bude zaznamenána změna vlastníka. Kdy zaniká povinné ručení v tomto případě? Pojišťovna vám pojistku ukončí ke dni nahlášení této změny.

Pracuj v oboru auto-moto

Výpověď smlouvy povinného ručení z důvodu nespokojenosti při řešení pojistné události

Pokud jste nebyli spokojeni s tím, jak pojišťovna pojistnou událost uzavřela, můžete smlouvu písemně ukončit do tří měsíců od vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta bude v tomto případě činit měsíc.

Zánik povinného ručení smrtí pojistníka

Po smrti provozovatele/majitele vozidla přechází povinnost hradit povinné ručení na dědice. Jakmile je po skončení dědického řízení znám nový vlastník, ohlásí nabytí vlastnictví registru a poté plní už povinnosti zemřelého sám. S pojišťovnou se tak může dohodnout na ukončení stávajícího povinného ručení, případně ho převést na sebe.

Výpověď smlouvy o povinném ručení z důvodů likvidace vozidla

Ukončení smlouvy je bez sankce i za předpokladu, že je vozidlo vyřazeno z evidence. V takovém případě zašlete pojišťovně písemnou výpověď společně s kopií technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla. Pojišťovna ukončí povinné ručení ke dni, kdy bylo vozidlo z evidence vyřazeno.

Ukončení smlouvy o povinném ručení z důvodu odcizení vozidla

V případě krádeže auta pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká jeho odcizením. Pokud tuto dobu nelze určit, považuje se vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR přijme oznámení o jeho krádeži. Nezapomeňte pojišťovně kromě písemné výpovědi doručit i kopii policejního protokolu o odcizení.

Ukončení povinného ručení do dvou měsíců od jeho sjednání

Pokud během dvou měsíců od sjednání povinného ručení najdete výhodnější nabídku, můžete pojistku bez sankcí vypovědět. Výpovědní lhůta bude v tomto případě činit osm dní.

Zánik povinného ručení pro neplacení pojistného

Sjednali jste si povinné ručení, ale pojistné jste zapomněli zaplatit? Pojišťovna vám pošle upomínku. Jakmile platbu provedete, povinné ručení vám dále platí. V opačném případě (po ignorování dalších upomínek) může pojišťovna přejít k ukončení povinného ručení pro neplacení pojistného. Nezaplacené pojistné ale po vás může i nadále požadovat.

Ukončení smlouvy o povinném ručení dohodou

S pojišťovnou se samozřejmě můžete kdykoliv na ukončení povinného ručení dohodnout. Na tomto místě je ale potřeba zmínit, že pojišťovny k tomuto přistupují jen velmi nerady. V každém případě platí, že výpovědní lhůta a další podmínky odstoupení od smlouvy se řídí písemnou výpovědí a dohodou obou smluvních stran.

  Porovnat nabídky povinného ručení

Zdroj info: Srovnejto.cz.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články