🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 € 🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 €

Etický kodex redaktora

Redaktoři Portálu řidiče se musí řídit tímto Etickým kodexem redaktora, platnou legislativou České republiky a demokratickými principy.

Získávání informací

Při své práci se redaktor snaží získávat informace z veřejně dostupných zdrojů.  Redaktor musí sám vyhodnotit, jak důvěryhodný je zdroj informace, pokud má o jeho důvěryhodnosti pochybnosti, zdroj nevyužije.  Veškeré informace redaktor ověřuje z více zdrojů. Minimálně však dvou.

Redaktor bere na vědomí existenci zdrojů podávajících informace zkresleně, záměrně zkresleně, tendenčně, s politickým nebo ideologickým záměrem. Čerpání informací z těchto zdrojů se redaktor snaží vyvarovat.

Pokud je zdrojem informace osoba, kterou by mohlo zveřejnění informací jakkoliv ohrozit, je redaktor povinen její identitu chránit. 

Zdroj informací redaktor neplatí, stejně tak nepřijímá žádné finance, hmotné statky ani protislužby za to, že určitý zdroj preferuje.

Redaktor by měl přemýšlet kriticky a být přirozeně nedůvěřivý.

Zveřejňování informací

Redaktor je povinen poskytovat informace nezkreslené a podávat pravdu celou. Bez ohledu na svůj názor.

V případě, že je článek nebo část textu osobním názorem redaktora, musí to být jasně patrné. Není možné vydávat vlastní názor za ověřenou informaci.

Redaktor musí na vyžádání poskytnout zdroj informací. Zdroj neposkytne pouze v případě, je-li nutné identitu zdroje chránit.

Redaktor nesmí nikoho diskriminovat, zatajit jemu známé informace relevantní k tématu a musí vždy a za každých okolností ctít presumpci neviny.

Komerční články, PR články a převzaté tiskové zprávy bez úprav musí být jasně označeny.

V případě citací musí redaktor citovat zcela přesně, nezkresleně. 

Plagiátorství je zakázáno.

Zveřejněná informace, která se následně ukáže jako fakticky chybná nebo nepřesná, bude neprodleně opravena autorem textu.

Nezávislost

Redaktor je nezávislý, nepřijímá protislužby, žádné finanční ani nefinanční dary s výjimkou těch, které mají zanedbatelnou hodnotu.

Redaktor dá na vyžádání prostor pro vyjádření osobě, organizaci nebo subjektu, kterého se článek týká. Toto vyjádření podá nezkresleně a doslovně.

Je-li redaktor komerčně nebo citově zainteresován k osobě, organizaci nebo subjektu, kterého se článek týká, musí tato informace být v článku zřetelně uvedena.

Má-li redaktor jakékoliv pochybnosti o své nezávislosti, odmítne sepsání textu.  Redaktor může kdykoliv a bez udání důvodu využít § 7 Autorského zákona - Anonym a pseudonym.

Politická nebo občanská angažovanost redaktora nesmí být v rozporu s novinářskou nezávislostí a nesmí poškozovat dobré jméno redakce.

Tento dokument je platný od 1. listopadu 2021

Máme pro vás zajímavé rady, tipy a akční auto-moto nabídky nejen na zimu. Chcete o nich vědět?