🇦🇹 Diesel 1,79 € Natural 95 1,72 € 🇨🇿 Diesel 38,29 Kč Natural 95 39,75 Kč 🇩🇪 Diesel 1,85 € Natural 95 1,90 € 🇫🇷 Diesel 1,93 € Natural 95 1,94 € 🇭🇷 Diesel 1,30 € Natural 95 1,40 € 🇭🇺 Diesel 674,93 HUF Natural 95 654,21 HUF 🇮🇹 Diesel 1,94 € Natural 95 2,00 € 🇵🇱 Diesel 6,05 PLN Natural 95 6,13 PLN 🇸🇮 Diesel 1,60 € Natural 95 1,55 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 € 🇦🇹 Diesel 1,79 € Natural 95 1,72 € 🇨🇿 Diesel 38,29 Kč Natural 95 39,75 Kč 🇩🇪 Diesel 1,85 € Natural 95 1,90 € 🇫🇷 Diesel 1,93 € Natural 95 1,94 € 🇭🇷 Diesel 1,30 € Natural 95 1,40 € 🇭🇺 Diesel 674,93 HUF Natural 95 654,21 HUF 🇮🇹 Diesel 1,94 € Natural 95 2,00 € 🇵🇱 Diesel 6,05 PLN Natural 95 6,13 PLN 🇸🇮 Diesel 1,60 € Natural 95 1,55 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 €

Podmínky užití

Podmínky užití stránek Portál řidiče.

1. Definice Služby

1.1. Portál řidiče (dále jako Služba) je provozován společností DF SOLUTIONS, s.r.o. (dále jen Provozovatel), se sídlem třída Míru 2670, 530 02 Pardubice, IČO: 06823131, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod spisovou značkou C 41116. Provozovatel je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněn vykonávat majetková práva k těmto webovým stránkám.

1.2. Použitím této Služby či jakýchkoliv dalších souvisejících služeb poskytovaných v rámci Portálu řidiče souhlasíte a přijímáte podmínky užití obsažené v tomto dokumentu.

2. Způsobilost užití

2.1. Minimální věková hranice pro užití Služby je dovršení věku 15 let. Registrací a používáním Služby potvrzujete, že jste starší 15 let a rozumíte svým povinnostem dle těchto Podmínek užití.

3. Uživatelský účet

3.1. V rámci registračního procesu Služby si můžete vytvořit účet zadáním e-mailu nebo telefonu, jména a hesla či registrací přes Facebook. V rámci vytvořeného účtu můžete využívat a spravovat části Služby přístupné po přihlášení. Při vyplnění informací o své osobě je na vás, abyste zajistili, že poskytnuté informace jsou přesné, nezavádějící a vztahují se právě k vaší identitě. Je zakázáno vytvoření účtu s informacemi jiné osoby či firmy nebo pomocí slov, které jsou ochrannými známkami nebo majetkem jiné strany (včetně naší), nebo vulgární, obscénní či jakýmkoliv jiným způsobem nevhodná. Vyhrazujeme si právo pozastavit nebo smazat jakýkoliv účet, který je v rozporu s tímto pravidlem a to i bez předchozího upozornění.

3.2. Každý uživatel je povinen chránit své přístupové údaje pro přihlášení a pro přístup k Službě před zneužitím třetí osobou. Pokud se z nějakého důvodu domníváte, že váš e-mail a heslo byly sděleny jiné osobě nebo došlo k jejich prolomení, měli byste nás neprodleně kontaktovat. Vezměte prosím na vědomí, že nikdy nesdělujeme uživatelům přihlašovací údaje k jejich účtu a ani tyto údaje neměníme, ikdyž o to uživatel požádá. 

3.3. Je zakázáno zakládání duplicitních účtů patřících jednomu uživateli. V případě porušení tohoto pravidla budou všechny duplicitní účty uživatele odstraněny. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla mohou být odstraněny všechny účty uživatele.

3.4. Vytvořený účet v rámci Služby můžete kdykoliv zrušit. Pro zrušení účtu nás kontaktujte pomocí formuláře v kontaktní sekci Služby s žádostí o zrušení účtu.

4. Obsah služby

4.1. Magazín ze světa auto-moto, cestování a lifestyle

4.1.1. V rámci Služby provozujeme internetový magazín ze světa auto-moto, cestování a lifestyle. Magazín slouží k publikaci aktualit, testů, tipů a rad, tiskových zpráv a dalších článků souvisejících se světem motorismu a cestování. 

4.1.2. Publikační činnost v rámci magazínu je autorskou činností našeho redakčního týmu. Některé články mohou být převzaty z externích zdrojů v souladu licenčními podmínkami příslušného zdroje.

4.1.3. Redaktoři Portálu řidiče se řídí Etickým kodexem redaktora.

4.1.4. Autorské texty a články je zakázáno kopírovat, upravovat či vytvářet odvozená díla bez předchozího souhlasu Provozovatele.

4.1.5. Použitá média u publikovaných článků jsou zdrojována. S maximálním úsilím se snažíme využívat pouze taková média, u nichž nám to licenční podmínky dovolují. Jelikož není v našich silách monitorovat změny licenční politiky použitých médií v čase, zříkáme se odpovědnosti za případné škody v tomto smyslu. V případě zjištění nesrovnalosti či neoprávněného užití některého z médií uděláme vše pro rychlou nápravu a uvedení do perfektního stavu.

4.1.5. Provozovatel nedopovídá za správnost, kompletnost, aktuálnost, škody či ušlý zisk plynoucí z obsahu jakéhokoliv článku či jeho interpretace uživatelem. Redaktoři uvádějí u autorských textů pouze svůj vlastní názor a pohled na věc. Je povinností uživatele si veškeré uvedené informace dodatečně ověřit a případně konzultovat s odborníky.

4.2. Katalog firem

4.2.1. Součástí Služby je veřejně dostupný katalog firem z oblasti auto-moto a ubytování. Katalog firem představuje databázi, jež poskytuje uživatelům a široké veřejnosti možnost vyhledávání kontaktních údajů a dalších informací o právnických osobách, podnikatelích a dalších subjektech z uvedené oblasti. 

4.2.2. Informace v katalogu firem jsou poskytovány za účelem rychle a jednoduše vyhledat a poskytnout informace o subjektech v databázi zařazených. 

4.2.3. Data uvedená v katalogu firem mají pouze informativní charakter a pocházejí z veřejně dostupných rejstříků, databází a webových stránek příslušných subjektů. U placených zápisů jsou data poskytnuta přímo firmou či jejím zástupcem, který tím dává souhlas se zveřejněním poskytnutých informací v rámci Služby.

4.2.4. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost ani úplnost poskytovaných informací v katalogu firem a vyhrazuje si právo provádět změny veškerých uvedených informací a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které mohou vzniknout užitím informací z katalogu firem uživatelům ani subjektům v katalogu uvedeným.

4.2.5. Firmy a subjekty uvedené v katalogu firem mají právo na změnu či odstranění informací jich se týkajících. Žádost je možné zaslat elektronicky či využít kontaktního formuláře v rámci Služby.

4.3. Katalog značek a modelů vozidel

4.3.1. Katalog značek a modelů vozidel je další součástí Služby. V rámci tohoto katalogu jsou prezentovány veřejně dostupné informace o značkách vozidel a vybraných modelech.

4.3.2. Informace v katalogu značek a modelů vozidel jsou zveřejněny za účelem poskytnutí přehledných informací o příslušné značce či modelu vozidla, aktualitách, nabídkách a dalších.

4.3.3. Data uvedená v katalogu značek mají pouze informativní charakter a pocházejí z veřejně dostupných zdrojů na internetu, zpravidla pak ze stránek výrobce či oficiálního zastoupení příslušné značky vozidla.

4.3.4. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost ani úplnost poskytovaných informací v katalogu značek a modelů vozidel a vyhrazuje si právo provádět změny veškerých uvedených informací a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které mohou vzniknout užitím informací z katalogu značek a modelů vozidel uživatelům, značkám, firmám, oficiálním zastoupením či jiným subjektům.

4.4. Auto-moto inzerce

4.4.1. Jednou ze součástí Služby je i inzerce vozidel a příslušenství. Nabídka prezentuje informace o aktuálních nabídkách jednotlivých prodejců. Zveřejnění inzerátů není návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu ve smyslu ust. § 1732 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vždy platí, že inzerát je nabídkou inzerenta k zahájení jednání o dalších podmínkách konečného znění kupní smlouvy.

4.4.2. Auto-moto inzerce je přehledně členěný katalog inzerátů, který za pomoci filtrování umožňuje uživatelům snadno a rychle vyhledat vozidla či jiné položky dle odpovídajících parametrů a zobrazit si informace o nich. Data jsou prezentována za účelem odeslání poptávky po konkrétním inzerátu nebo zprostředkování kontaktu mezi prodejcem a zájemcem.

4.4.3. Pro účely sekce inzerce je uživateli umožněna konkretizace jeho poptávky a nastavení hlídacího psa na inzerát, které se shodují s parametry poptávky zadanou v systému. Uživateli je následně cíleně prostřednictvím jeho e-mailu nebo jiných kontaktních údajů zobrazena vytipovaná nabídka.

4.4.4. Data zobrazená v sekci inzerce jsou poskytována registrovanými uživateli, kteří v rámci založeného účtu mohou vytvářet a spravovat svoji inzerci, která je prezentována v sekci auto-moto inzerce.

4.4.5. Vložený soukromý inzerát bude zveřejněn na dobu 3 měsíců, poté této lhůtě může být systémem automaticky skryt v případě bezplatné inzerce. Skrytý inzerát může uživatel znovu publikovat v rámci správy inzerce po přihlášení ke svému účtu. Inzeráty starší než 12 měsíců budou automaticky odstraněny včetně všech evidovaných poptávek.

4.4.6. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost ani úplnost poskytovaných informací v rámci inzerce. Stejně tak provozovatel neručí za aktuální dostupnost vybrané inzerované položky ve chvíli její poptávky. Provozovatel dále nenese odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které mohou vzniknout užitím informací z auto-moto inzerce uživatelům ani prodejcům.

4.4.7. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost inzerovaných věcí a nenese za ně žádnou odpovědnost.

4.4.8. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

4.5. Srovnávač auto-moto produktů

4.5.1. Součástí Služby je také srovnávač produktů. V rámci nabídky srovnavače je prezentována nabídka produktů souvisejících se segmentem auto-moto. Zveřejnění nabídky produktu není návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu ve smyslu ust. § 1732 odst. 1 a odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vždy platí, že prezentovaný produkt je nabídkou inzerenta k zahájení jednání o dalších podmínkách konečného znění kupní smlouvy.

4.5.2. Srovnávač auto-moto produktů je přehledně členěný katalog produktů, který za pomoci filtrování umožňuje uživatelům snadno a rychle vyhledat produkty dle odpovídajících parametrů a zobrazit si informace o nich. Data jsou prezentována za účelem provedení přesměrování na stránky obchodu, který daný produkt nabízí a jenž svoji nabídku produktů prezentuje na stránkách Služby.

4.5.3. Produkty zobrazované v sekci srovnávače jsou poskytovány partnerskými obchody nebo registrovanými uživateli. Aktualizace produktové nabídky příslušného obchodu probíhá automaticky na základě XML feedu poskytnutého obchodem. Data jsou aktualizována zpravidla minimálně jednou za den (za předpokladu, že produktový feed lze automaticky stáhnout, zpracovat a neobsahuje chyby). Zveřejněná nabídka produktů příslušného obchodu odpovídá informacím na základě posledně provedené aktualizace. 

4.5.4. Veškerá data o produktech mají pouze informativní charakter. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost ani úplnost poskytovaných informací v rámci prezentované nabídky produktů srovnávače. Stejně tak provozovatel neručí za informace o aktuální dostupnosti a ceně produktu ve chvíli prezentace a přesměrování na stránky obchodu. Provozovatel dále nenese odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které mohou vzniknout užitím informací ze srovnavače uživatelům ani prodejcům.

4.5.5. Provozovatel neručí za obsah produktové nabídky poskytnutý ze strany uživatele nebo partnerského obchodu. Vlastnictví tohoto obsahu se řídí dle odstavce 7 těchto podmínek užití.

4.5.6. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost prezentovaných produktů a nenese za ně žádnou odpovědnost.

4.6. Nabídka práce z oboru auto-moto

4.6.1. Součástí Služby je také nabídká práce. Sekce prezentuje nabídky práce a odborných služeb z oboru auto-moto od zadavatelů jednotlivých inzerátů.

4.6.2. Nabídka práce je přehledně členěný katalog nabídek práce a služeb, který za pomoci filtrování umožňuje uživatelům snadno a rychle vyhledat požadované nabídky práce a služeb a zobrazit si informace o nich. Data jsou prezentována za účelem propagace nabídky a odeslání reakce na konkrétní inzerátu nebo zprostředkování kontaktu mezi inzerentem a zájemcem.

4.6.3. Data zobrazená v sekci nabídka práce jsou poskytována registrovanými uživateli, kteří v rámci založeného účtu mohou vytvářet a spravovat svoji inzerci, která je prezentována v sekce nabídka práce.

4.6.4. Vložená nabídka práce bude zveřejněna na dobu 3 měsíců, poté této lhůtě může být systémem automaticky skryta v případě bezplatné inzerce. Skrytý inzerát může uživatel znovu publikovat v rámci správy nabídek práce po přihlášení ke svému účtu. Inzeráty starší než 12 měsíců budou automaticky odstraněny včetně všech evidovaných poptávek.

4.6.5. Provozovatel neručí za aktuálnost, správnost ani úplnost poskytovaných informací v rámci nabídek práce. Stejně tak provozovatel neručí za aktuální dostupnost vybrané inzerované nabídky ve chvíli zaslání reakce na nabídku. Provozovatel dále nenese odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které mohou vzniknout užitím informací z nabídek práce uživatelům ani inzerentům.

4.6.6. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou.

5. Ceny a zpoplatněné funkce

5.1. Služba je v základní konfiguraci poskytována zdarma.

5.2. Rozšiřující funkce a vlastnosti (dále jen Placené funkce) mohou být zpoplatněny. Placené funkce jsou definovány v ceníku Služby a jsou platné pro všechny uživatele pokud není ujednáno jinak. 

5.3. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli přidat či upravit Placené funkce a způsob jejich účtování. Změnou ceny nejsou dotčeny dříve zakoupené Placené funkce na aktuálně platné časové období.

5.4. Před využitím Placené funkce platné pro konkrétní časové období je nutná úhrada předem a na celé stanovené časové období.

5.5. Uživatel bere na vědomí, že uhrazením Placené funkce souhlasí s cenou i podmínkami poskytnutí dané Placené funkce. Pokud není uvedeno jinak, je Placená funkce aktivována automaticky po uhrazení kupní ceny a po obdržení informace o úspěšně provedené úhradě od platební brány.

5.6. Pokud dojde uživatelem ke zrušení účtu uživatelem nebo k manipulaci s daty (skrytí, odstranění, aj.) na které se vztahují Placené funkce, nevyčerpané platné časové období Placené funkce propadá a žádné finanční prostředky nebudou vráceny.

5.7. V případě problému s funkčností Placené funkce musí uživatel kontaktovat Provozovatele Služby a podat reklamaci. Reklamace musí být podána elektronicky na e-mail [email protected]. Každá reklamace musí být detailně popsána tak, aby hlášenou chybu bylo možné dle postupu snadno identifikovat a replikovat pracovníkem Provozovatele.

6. Specifická pravidla Služby

6.1. Jako uživatel Služby souhlasíte s tím, že nebudete provádět žádné z následujících úkonů:

 1. Zneužívat, obtěžovat, ohrožovat, pronásledovat, hanobit nebo jakkoliv jinak se snažit porušit práva jiného uživatele nebo třetí strany. 
 2. Zveřejňovat nebo usilovat o distribuci jakéhokoli materiálu nebo informace, které jsou nezákonné, škodlivé, obscénní, neslušné, urážlivé, hanlivé, rasistické, nebo jakýmkoli jiným způsobem nevhodné. 
 3. Stahovat, pořizovat kopii, či jakkoliv jinak nezákonně nakládat s daty a informacemi poskytovanými v rámci Služby. Nepoužijete robota, scraper či jiné technické prostředky sloužící ke stažení obsahu a databází Služby. 
 4. Podporovat nezákonnou činnost nebo činnost, která porušuje práva Provozovatele, jiných uživatelů Služby nebo třetích stran, ať už jednotlivců nebo organizací. 
 5. Poskytovat nebo zveřejňovat obsah vypočítavě tak, aby úmyslně uváděl v omyl jiné uživatele nebo třetí strany, včetně obsahu, který byl falešně publikován.
 6. Vydávat se za jiného uživatele, zaměstnance třetí strany nebo organizace za účelem získávání informací o uživateli nebo třetí straně. 
 7. Používat nebo přenášet jakékoli viry, trojské koně, červy nebo jiné škodlivé programy nebo kódy určené k prozkoumání, získání kontroly, narušení, zničení nebo jakýmkoli jiným způsobem poškozující počítačový hardware nebo software nebo jakékoli jiné zařízení.
 8. Pokoušet se získat přístup k našim serverům nebo jiným zařízením, abyste mohli stáhnout, poškodit, narušit, přetížit nebo jinak znemožnit nebo ohrozit bezpečnost, zabezpečení nebo soukromí jakýchkoli služeb poskytovaných Portálem řidiče.
 9. Přejmenujete nebo znovu použijete Službu, její součást, technologie nebo jakýkoli obsah z ní. 
 10. Nahrávat či poskytovat do Služby obsah, který porušuje ochrannou známku, patent, obchodní tajemství nebo jakékoli jiné vlastnické právo třetí strany nebo porušuje právo duševního vlastnictví. 
 11. Nebudete posílat nevyžádané e-maily nebo příspěvky podporující pyramidová schémata, řetězové dopisy nebo jakékoli jiné aktivity, které zvou uživatele a další účastníky k účasti na plýtvání času a / nebo peněz.

6.2. Výše uvedený seznam nemá být vyčerpávající. Vyhrazujeme si právo odstranit (s upozorněním nebo bez něj) jakýkoli obsah a pozastavit nebo ukončit (s upozorněním nebo bez něj) účet uživatele, který je podle našeho vlastního uvážení v rozporu s těmito podmínkami užití Služby.

7. Vlastnictví obsahu

7.1. Jako uživatel si ponecháváte všechna vlastnická práva k obsahu, který jste poskytli.

7.2. Poskytnutím obsahu udělujete Provozovateli celosvětovou, neomezenou, neexkluzivní, bezplatnou, přenosnou licenci a práva k používání a prezentaci vašeho obsahu v rámci Služby.

7.3. Zaručujete, že jakýkoli obsah, který jste poskytl, nepatří třetí straně, jejíž práva byla porušena obsahem, který byl do Služby zaslán. Kromě toho, pokud jakýkoli obsah vlastní třetí strana, souhlasíte s tím, že zaplatíte všechny licenční poplatky, pokuty a vyrovnání, které dlužíte této straně, aniž byste od nás žádal jakýkoli příspěvek.

7.4. Provozovatel vlastní veškerý obsah Služby, který do ní poskytl (pokud není uvedeno jinak a kromě obsahu vlastněného uživateli, inzerenty a firmami). Tento obsah zahrnuje design, kompilaci, informační architekturu, vzhled a dojem stránek Portál řidiče, autorská práva, loga a další duševní vlastnictví Služby.

7.5. Je zakázáno kopírovat, upravovat či vytvářet odvozená díla z obsahu poskytnutého Provozovatelem ani používat jeho duševní vlastnictví jakýmkoliv způsobem, který Provozovatelem není výslovně autorizován.

7.6 Je poloveno sdílet a šířit odkazy vedoucí na obsah Služby na sociálních sítích a jiných médiích k tomu určených.

8. Obsah chráněný autorskými právy

8.1. Neomlouváme ani žádným způsobem nepodporujeme zveřejňování obsahu chráněného autorskými právy zadaného uživatelem, který není oprávněným vlastníkem takového obsahu.

8.2. V případě porušení a oznámení takového obsahu jeho skutečným vlastníkem, dotčený obsah Provozovatel ze Služby odstraní, jakmile to bude možné a bez zbytečného časového odkladu. Obsah bude odstraněn pouze tehdy, když je možné rozumně zjistit a identifikovat skutečného vlastníka takového obsahu.

8.3. Pokud se jako vlastník obsahu chráněného autorskými právy v rámci Služby domníváte, že byla vaše práva porušena, měli byste co nejdříve kontaktovat Provozovatele a poskytnout mu všechny příslušné informace písemně.

8.4. Obsah odeslaný do Služby uživateli nebo redaktory nijak nemonitorujeme ani za něj nepřijímáme žádnou odpovědnost. Pokud se kdykoliv rozhodneme monitorovat takový obsah v rámci Služby, neznamená to, že přebíráme odpovědnost za odstranění jakéhokoli obsahu nebo chování uživatelů nyní nebo v budoucnosti.

9. Ukončení účtu

9.1. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit uživatelský účet a veškerý obsah a materiály s ním spojené v případě, že byly porušeny tyto Podmínky užití. Takové ukončení může být učiněno s oznámením nebo bez něj.

9.2. Různé klauzule v těchto Podmínkách užití jsou navrženy tak, aby jejich platnosti pokračovala i po ukončení účtu uživatele.

10. Dostupnost služby

10.1. Provozovatel provádí všechny přiměřené kroky, aby zajistil, že Služba bude vždy dostupná a bude plně fungovat. Nicméně jelikož nejsme schopni garantovat 100 % dostupnost služby vždy, občas možná nebudete mít přístup ke Službě a to se může stát z jakéhokoli důvodu, kdykoli, s nebo bez předchozího upozornění nebo na základě našeho absolutního uvážení.

10.2. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit aspekty fungování Služby. Pokud bude takto učiněno, nedopovídá Provozovatel za žádnou ztrátu či škodu, kterou utrpíte v důsledku těchto věcí.

11. Limitace odpovědnosti

11.1. Služba je poskytována „JAK-JE“. V maximální míře povolené zákonem se Provozovatel zříká všech výslovných nebo předpokládaných záruk, včetně předpokládaných záruk za neporušování, prodejnosti a vhodnosti užití pro určitý účel.

11.2. Dále Provozovatel odmítá jakoukoli záruku, že:

 1. Služba bude splňovat vaše požadavky nebo bude neustále dostupná, nepřetržitá, včasná, bezpečná nebo bezchybná.
 2. Výsledky, které mohou být získány z užívání Služby, budou účinné, přesné nebo spolehlivé.
 3. Kvalita Služby nebo uvedené informace splní vaše očekávání.
 4. Že budou opraveny jakékoli chyby nebo vady Služby.

11.3. Provozovatel dále odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli činnosti vyplývající z vašeho užívání Služby. Službu můžete používat a přistupovat k ní na základě vlastního uvážení a rizika a jste výhradně zodpovědní za svou činnost prováděnou v rámci Služby.

11.4. Provozovatel není zodpovědný za přesnost jakéhokoli obsahu služby ani za reklamu umístěnou na této službě.

11.5. Provozovatel není zodpovědný za jakékoli kontaktní či jiné informace ani odkazy na webové stránky třetích stran ze Služby a jejich funkčnost či dostupnost.

11.6. Provozovatel neručí za jakékoli ztráty, ušlý zisk, poškození dobrého jména ani za případné jakékoliv další nepřímé či následné ztráty v souvislosti s užitím Služby nebo jakýchkoliv informací zde uvedených.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Veškerá odstavce, pododstavce a doložky těchto Podmínek užití jsou vykládány nezávisle na sobě. Pokud bude některá část těchto podmínek, odstavců, pododstavců nebo doložek shledána neplatnými, nebude to mít vliv na zbývající odstavce, pododstavce či doložky.

12.2. Vyhrazujeme si právo tyto Podmínky užití kdykoli změnit, a to na základě přiměřeného předchozího upozornění.

12.3. Pro řešení jakýchkoliv sporů mezi Poskytovatelem a uživatelem vzniklých v souvislosti s užíváním Portálu a/nebo Služeb jsou příslušné soudy České republiky, konkrétně místně příslušný soud sídla Provozovatele.

12.4. Poslední aktualizace podmínek užití dne 28. dubna 2023.

Kalkulačka cesty na dovolenou
Máme pro vás zajímavé rady, tipy a akční auto-moto nabídky nejen na zimu. Chcete o nich vědět?