Co je to povinné ručení? Máme pro vás důležité informace i tipy na sjednání

22. 12. 2022 5 min. čtení Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Základní info k povinnému ručení

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, které musí mít sjednané každý motorista. Co se z něj hradí? Co vám hrozí, pokud ho nemáte a jak na problematiku nahlíží zákon?

Víte, co je to povinné ručení a proč se nevyplatí to nejlevnější?

Zákon o povinném ručení je neúprosný

Legislativní úpravu povinného ručení najdeme v Zákoně č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (dále „zákon o povinném ručení“).

V něm se mimo jiné píše, že: „Nestanoví-li tento zákon jinak, může na dálnici, silnici, místní komunikaci a účelové komunikaci, s výjimkou účelové komunikace, která není veřejně přístupná (dále jen „pozemní komunikace“), provozovat vozidlo pouze ten, jehož odpovědnost za škodu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle tohoto zákona. Povinnost povinného ručení musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci.“

Věděli jste, že: Za vozidla se z pohledu zákona o povinném ručení nepovažuje vozík pro invalidy, kolo ani koloběžka? Jiné je to ale u elektrokol a koloběžek na motor s výkonem nad 250W. U nich už je nutné povinné ručení mít.

Zákon povinné ručení ukládá platit všem, kdo vlastní nebo provozují motorové vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka, technický průkaz anebo je používáno na veřejných komunikacích. I přesto existují výjimky, které provozovatele od placení povinného ručení osvobozují. Sem patří například:

 • Řidiči z ciziny s platnou Zelenou kartou, vydanou v domovském státě
 • Složky IZS (profesionálních i dobrovolných)
 • Vozy ministerstva vnitra, ministerstva obrany, BIS, policie apod.
Mohlo by vás zajímat: Platit povinné ručení zákon výše uvedeným řidičům neukládá. Přesto se jich povinnost hradit škody týká. U cizinců je hradí zahraniční pojišťovna, která vydala Zelenou kartu, zatímco u policie a ministerstev je platí státní správa.

Víte, co je to povinné ručení a proč se nevyplatí to nejlevnější?

Co je to povinné ručení a co vlastně kryje?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (lidově označováno jako „povinné ručení“), je zákonné pojištění, které kryje všechny škody, které způsobíte provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob. Nejčastěji tak jde o:

 • Škodu na majetku, způsobenou při provozu automobilu. Sem patří nejen poškození cizího automobilu, ale také například poškození svodidel, sloupků a jiného majetku.
 • Škodu na zdraví, způsobenou při provozu automobilu. Poškozený (včetně spolujezdců) může po viníkovi dopravní nehody požadovat odškodnění nejen za zdravotní výdaje, ale i zhoršené společenské uplatnění a ušlý zisk.
 • Asistenční služby. V drtivě většině pojistek máte nárok na telefonickou pomoc od vaší pojišťovny, která vám poradí, jak v dané situaci postupovat.

Mohlo by vás zajímat: Nabourali vás? Poradíme, jak zjistit, jestli má viník platné pojištění auta podle SPZ

Co povinné ručení nekryje?

Povinné ručení nelze uplatnit na jakoukoliv škodu vlastníka/provozovatele vozidla – pojistníka (pojištěného). Pro tyto účely slouží havarijní pojištění, případné rozmanité druhy připojištění, které si můžete k povinnému ručení sjednat.

Povinné ručení se ovšem nemusí vztahovat ani na škody způsobené jiné osobě. K tomu dochází ve specifických případech, které upravuje výše uvedený zákon o povinném ručení. Mezi nejčastější případy patří:

 • úmyslně způsobená škoda
 • škoda způsobená neoprávněným použitím vozidla
 • škoda způsobená vozidlem, které nebylo způsobilé k provozu po technické stránce
 • škoda, kterou způsobil řidič, který se odmítl podrobit testu na omamné látky a alkohol
 • škoda, kdy poškozenými osobami jsou členové domácnosti viníka nehody, případně byl poškozen majetek členů jeho domácnosti
 • újma, která vznikla provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí
 • újma na majetku, která byla způsobena provozem pojištěného vozidla v době, kdy jej řídila osoba jiná než majitel nebo provozovatel
 • střet vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby

Víte, co je to povinné ručení a proč se nevyplatí to nejlevnější?

Co když si povinné ručení neplatíte?

Někteří řidiči se mylně domnívají, že neplacením pojistky mohou ušetřit. I na ně ale zákon o povinném ručení pamatuje. Nějakou dobu jim možná bude jejich nezodpovědnost procházet, jakmile se ale majitel nepojištěného auta stane účastníkem dopravní nehody, padne na něj plná úhrada škody. A to nejen na majetku, ale zejména na zdraví, případně životě, kde se částky pohybují v astronomických výšinách. Samozřejmostí je i pokuta, která se může šplhat do desetitisícových částek.

Proč se nevyplatí to nejlevnější povinné ručení?

Závěrem doplníme, že spousta řidičů dělá při výběru a sjednávání povinného ručení jednu zásadní chybu. Tou je výběr nejlevnější pojistky ve snaze na pojistném ušetřit. Nejlevnější povinné ručení zpravidla zahrnuje jen velmi nízké pojistné limity, které se můžou ukázat (zejména v případě škod na zdraví nebo životech) jako nedostatečné.

Při výběru je proto dobré jednotlivé nabídky vzájemně porovnat, nesázet jen na cenu a povinné ručení vybrat zejména dle rozsahu pojistné ochrany a limitů pojistného plnění. Pozornost je potřeba věnovat i situacím a výlukám, na základě kterých může pojišťovna povinné ručení krátit nebo ho dokonce úplně odmítnout.

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven, Zákon č. 168/1999 Sb., Česká kancelář pojistitelů.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články

Chcete zdarma dostávat zajímavé rady a tipy na auto-moto akce nejen na víkendy?