PRÁCE 🧰

Zákon o povinném ručení je pro řidiče důležitý. V čem?

2. 4. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Základní info k povinnému ručení

Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu z provozu motorového vozidla, též známe pod „lidovým“ názvem povinné ručení, je upraveno zákonem č. 168/1999 Sb. Co v něm najdete a proč je pro řidiče tolik důležitý?

Povinné ručení z pohledu zákona: Co je dobré vědět?

V zákoně je specifikováno, co povinné ručení kryje

Ve zmíněném zákoně samozřejmě najdete informace o tom, kdo je pojistníkem, pojištěným nebo poškozeným. Specifikovány jsou zde i náležitosti pojistné smlouvy a limity pojistného plnění.

Pro řidiče je nicméně nesmírně důležité, že zákon přesně vymezuje, co všechno povinné ručení kryje. Sem tedy patří:

  • Způsobená škoda na zdraví nebo usmrcení,
  • Škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • Škoda mající povahu ušlého zisku,
  • Úhrada účelně vynaložených nákladů s právním zastoupením při uplatňování nároků z povinného ručení.

Zákon o povinném ručení říká, kdo pojistku musí platit

Ve zmíněném zákoně je také přesně specifikováno, koho se povinnost platit si zákonné pojištění týká. Obecně můžeme říct, že tato povinnost se vztahuje na každého vlastníka motorového vozidla.

Představuje totiž nezbytnou podmínku k tomu, aby vozidlo mohlo být provozováno na veřejných komunikacích.

Nutnost sjednat si povinné ručení má přesto několik výjimek, které jsou v zákoně o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přesně specifikované. Koho se týkají?

  • Řidičů z ciziny s platnou Zelenou kartou, vydanou v domovském státě
  • Hasičů (profesionálních i dobrovolných)
  • Vozů ministerstva vnitra, ministerstva obrany, BIS, policie apod.

Tady je potřeba doplnit, že povinnosti hradit případnou škodu zákon o povinném ručení přikazuje i těmto skupinám řidičů. U cizinců škody hradí zahraniční pojišťovna, která vydala Zelenou kartu, u policie a ministerstev je platí státní správa.

Zákon o povinném ručení specifikuje povinnosti

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla také uvádí, že obě strany (řidič i pojišťovna), mají svoje práva a povinnosti.

Řidič by měl například vědět, že nehodu musí bez odkladu písemně nahlásit, předložit příslušné doklady a při šetření postupovat dle pokynů pojišťovny.

Mezi další povinnosti, které zákon provozovatelům vozidla ukládá, patří například skutečnost, že musíme hlásit zahájené správní nebo trestní řízení a informovat o jeho průběhu, předložit záznam o dopravní nehodě nebo dát k dispozici policejní protokol.

Chystá se novela zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Možná jste zaznamenali, že od 1. ledna 2024 má začít platit novela zákona o povinném ručení. Ta mimo jiné zavádí jednu zásadní změnu, která se dotkne významné části majitelů všech vozidel.

Změna se týká minimálních zákonných limitů. Ty činí v současné době 35 milionů Kč na každého zraněného nebo usmrceného a 35 milionů Kč na majetkovou škodu pro všechny poškozené.

Tato částka by se měla nově navýšit na 50/50 milionů Kč, takže od roku 2024 budou všechny pojišťovny povinně nabízet u nových smluv mnohem vyšší limity než doposud a stávajícím klientům navýší limit na nové zákonné minimum.

Náš tip: Ani 50 milionů se nemusí u komplikovaných havárií a škod na zdraví nebo životě ukázat jako dostatečných. Při výběru povinného ručení proto doporučujeme sjednávat si pojistku s minimálním krytím alespoň 100/100 milionů.

Vzhledem k výše uvedené avizované změně i neustále se zvyšujícím cenám za materiál, energie i lidskou práci, se zřejmě dalšímu zdražování povinného ručení nevyhneme. Pojišťovny totiž budou muset zvýšené riziko a náklady promítnout do cen pojistného a to proto mnohým klientům zdraží.

Novou výši pojistného ovšem nemusíte akceptovat. Pokud najdete výhodnější nabídku, můžete povinné ručení do jednoho měsíce od oznámení nové výše pojistného vypovědět. Pojištění pak zaniká k poslednímu dni pojistného období, tzn. k výročí.

  Nejvýhodnější povinné ručení online

Zdroj info: Zákon č. 168/1999 Sb..
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články