PRÁCE 🧰

Co lze považovat za účelovou pozemní komunikaci?

23. 11. 2021 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Jednou z dalších pozemních komunikací, ke které si řekneme něco více, jsou účelové pozemní komunikace. Víte k čemu slouží a co vše do nich spadá?

Účelová komunikace - zákon a co se za to považuje

Vymezení, vznik a platnost účelové komunikace by dalo na mnoho obsáhlých odstavců a především analýz rozhodnutí Nejvyššího soudu z různých procesů. Avšak pro účely našeho článku to vezmeme hodně ze široka.

Účelová pozemní komunikace

Účelová komunikace je blíže specifikovaná v zákoně 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a spadá do nejnižší kategorie pozemních komunikací, ačkoli její existence musí rovněž splnit zákonná kritéria. Nejedná se tedy o silnici, dálnici, ani místní komunikaci. Legislativa uvádí, že takovou komunikací se spojují jednotlivé nemovitosti, případně právě ty s ostatními pozemními komunikacemi. Za účelovou komunikaci považujeme i takovou cestu, která navazuje třeba na lesní pozemek. Nicméně, aby mohla účelová cesta vzniknout, musí k tomu dát souhlas majitel pozemku, který cesta protíná. Koketuje se tu tak s právním pojmem věcné břemeno. Což je problematika trochu složitější pro pochopení.

Nicméně vysloví-li majitel (právnická nebo fyzická osoba) komunikace, že je veřejně přístupná, nemůže to jen tak v průběhu let měnit. Udělení souhlasu k užívání veřejnosti je neměnné a platí i v případě, že pozemek bude převeden na někoho jiného. Jediným způsobem, jak může účelová komunikace zaniknout, je její zánik - tedy nepoužívání, ale to také není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Ze zákona tento vlastník nemá ani povinnost se o cestu starat, ale ve většině případů se tak děje.

Jaké jsou znaky účelové komunikace?

Podoba takové komunikace není zákonem specifikována, a tak se může jednat prakticky o cokoli - i vyjeté koleje v poli. Taková komunikace má i výsostné právo, kterým je omezení užití veřejností. To posuzuje obec s rozšířenou působností a Policie ČR. V případě, že je majiteli vyhověno, nemůže nikdo cizí tuto cestu užívat. Omezený vstup může být uplatněn například podle zákona o ochraně životního prostředí a nebo je nutné k tomu přistoupit v důsledku ochrany oprávněných zájmů majitele. Pokud je omezení schváleno, může být pak na účelové komunikaci nainstalována třeba závora nebo dopravní označení.

Důležité je, si pamatovat, že pokud vyjíždíte z účelové komunikace na jinou komunikaci, pak se v tomto případě nejedná o křižovatku. Proto každý musí dát přednost projíždějícím vozům a teprve až je to bezpečné, může na cestu vjet.

Příklady účelové veřejné i neveřejné komunikace

Ale pozor za účelovou komunikaci se považují i cesty, které jsou uvnitř pozemku a využívá je majitel prostoru. To se týká například výrobních závodů. Pro lepší pochopení, co vše mohou být účelové pozemní komunikace, si uvedeme příklady:

  • autobusové nádraží
  • garážový dům
  • silnice v průmyslovém areálu
  • příjezdová cesta k domu
  • polní a lesní cesty

Zdroj médií: Depositphotos.
Pavel Táborský

Autor článku
Pavel je člověk, který má rád moderní technologie a přesně i taková auta. Když má volnou chvíli jezdí na různé automobilové srazy a jeho druhým domovem jsou závodní okruhy. 

Podobné články