Tramvaje - kdy mají přednost před auty a kdy ne

18. 2. 2021 5 min. čtení Tipy a rady

Noční můra každého řidiče, který není na provoz tramvají ve městě zvyklý. V některých úsecích totiž mají tramvaje přednost a pokud jim tam vjedete, hrozí, že se spolu střetnete. V tom lepším případě vás jen vyzvoní.

Tramvaje ve městě - kdo má přednost?

Sledovat dopravní značky, které značí hlavní a vedlejší silnici, se v tomto případě vyplatí, protože vám pomohou určit, kdo má a nemá přednost. Bohužel i tak řidiči často začnou zmatkovat a vrhají se bezhlavě do dráhy tramvaje, ačkoli v tomto momentě by ani neměli. Na druhou stranu existují i případy, kdy tramvaj musí auto pustit.

Inu, pro některé řidiče je absolvování autoškoly už hodně dávnou záležitostí, a tak si pojďme raději připomenout, jak je to správně.

Kdy jede tramvaj jako první

Na světelné křižovatce, stejně jako osobní automobily, se vozidla městské dopravy a samozřejmě i tramvaje řídí dle svých signalizačních světel. Ta jim určují, kdy a kam mohou jet. Schválně se někdy podívejte vedle sebe na křižovatce, jsou to ta svítící kolečka. V takovém případě jde ale o nejjednodušší variantu, protože tramvaje téměř v 90 % vždy pojedou první, aniž by je vozidla nějak ohrožovala a opačně.

V případech, kdy se stane, že signalizační světla nejsou na křižovatce (takových případů už moc není) nebo se rozbije signalizace, tak se tramvaje řídí vždy podle motoristických světelných signálů a značek

Nejdůležitější je si zapamatovat, že pokud tramvaj jede souběžně s vámi, pak bude mít vždy přednost, ať bude odbočovat vpravo nebo vlevo. Týká se to i případů, kdy tramvaji dáváte přednost, když se chystáte přejet její trasu a odbočit v místě, kde je to dovoleno - a chcete se dostat do protijedoucího pruhu. Musíte přejet tramvajové pásy. Je třeba sledovat pozorně okolí, zda-li se tramvaj neblíží a vy ji nepřekážíte.

Při odbočování vlevo dává tramvaj přednost protijedoucím autům, pokud dopravní značka neuvádí jinak. Dále pokud tramvaj opouští hlavní silnici na vedlejší, musí tak dát přednost protijedoucím vozidlům. Nebo naopak pokud jede z vedlejší silnice na hlavní bez světelných signálu, nemá přednost.

Pokud si nevíte rady, nechte raději tramvaj projet, ať zbytečně nezpůsobíte dopravní nehodu. V místech, kde budete mít přednost vy před tramvají vás, jak řidič tramvaje, tak řidič za vámi jistě hlasitě upozorní, že máte jet. I to je kolikrát lepší, než se nechat později vystříhávat z pod tramvaje.

Jak se chovat vůči tramvaji

Tak nějak normálně, jako k ostatním účastníkům provozu. Jediné co je jiné, že tramvaj nesmíte zleva objíždět, pokud k tomu nemáte svolení dopravní značkou "Objíždění tramvaje". Pokud tam tedy značka není, musíte počkat za tramvají, dokud se nerozjede dál. V některých úsecích ji můžete objet zprava, pokud je na zastávce vyvýšený ostrůvek. Zde buďte více ostražití, protože někteří lidé se střemhlav vrhají rovnou ze zastávky na druhou stranu, tak ať někoho nepřejedete.

Zároveň chodci musí vždy tramvaj nechat projet po přechodu, protože na rozdíl od ní nemají přednost. Současně nedoporučujeme dobíhání tramvají, zejména přes koleje, takto už vyhaslo zbytečně několik životů, kdy si lidé mysleli, že to ještě stihnout a opak byl pravdou.

Legislativa

Specifika týkající se tramvajového provozu jsou samozřejmě ošetřena v silničním zákoně č. 361/2000 Sb. a to následovně:

Jízda ve zvláštních případech

§ 13

  • (1) Podél nástupního nebo ochranného ostrůvku se jezdí vpravo; vlevo se smí jet jen tehdy, brání-li jízdě vpravo překážka nebo jestliže je to bezpečnější s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu. Při jízdě podél nástupního nebo ochranného ostrůvku je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Podél tramvaje se jezdí vpravo, pokud není dopravní značkou "Objíždění tramvaje" povolena jízda vlevo.
  • (2) Na tramvajový pás v úrovni vozovky se smí v podélném směru vjet jen při objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci, nebo vyžadují-li to zvláštní okolnosti, například není-li mezi tramvajovým pásem a okrajem vozovky dostatek místa; tramvajový pás zvýšený nad nebo snížený pod úroveň vozovky nebo od vozovky jinak oddělený například obrubníkem se smí přejíždět jen příčně, a to na místě k tomu přizpůsobeném. Při vjíždění na tramvajový pás nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj.

§ 15

  • (1) Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla zastavit vozidlo; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy osob, musí zastavit za druhým z nich. V jízdě smí pokračovat teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. To neplatí, zastaví-li autobus nebo trolejbus u okraje vozovky.

§ 21

Odbočování

  • (6) Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, a cyklistům jedoucím v jízdním pruhu pro cyklisty. Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě i tramvaji.
  • (7) Tramvaj, která při odbočování nebo jiné změně směru jízdy křižuje směr jízdy vozidla jedoucího po její pravé nebo levé straně a dává znamení o změně směru jízdy, má přednost v jízdě.

Zdroj médií: Pixabay
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je v jedné ruce foťák a v druhé pero, s kterým si vše pečlivě zapisuje. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články

Chcete zdarma dostávat prémiový obsah, zajímavé nabídky a akce do svého e-mailu?