Co znamená dopravní značka Obytná zóna

15. 11. 2021 3 min. čtení Tipy a rady

Obytná zóna je určena pro chodce a cyklisty. Platí v ní stejná pravidla jako v pěší zóně s několika výjimkami - znáte je všechny? Čtěte dál a dozvíte se vše co potřebujete o významu této značky vědět.

Dopravní značka Obytná zóna

Pravidla v obytných zónách jsou nastavena tak, aby zajistila co nejvhodnější a nejbezpečnější prostředí pro místní obyvatele a jejich klidný život. Často tomu tak ale nebývá a řidiči pravidla, a zejména dopravní značky, směle ignorují.

Výklad legislativy

Obytná zóna od sebe neodděluje pěší, cyklistickou ani motorovou dopravu - je to komunikace se smíšeným provozem specifikovaná v zákoně č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, přesněji pak § 39 jako zastavěná oblast.

Není složité rozpoznat začátek a konec obytné zóny, protože jsou jasně označeny dopravními značkami na modrém poli - "Obytná zóna" a "Konec obytné zóny". I pěší zónu poznáte podle označení. Že se jedná o nějakou zónu poznáte také dle úpravy povrchu, nejčastěji jinými obrubníky a chodníky.

Legislativa dále uvádí, že v obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šíři. Je však důležité si uvědomit, že děti si smějí hrát na pozemní komunikaci pouze v obytné zóně, nikoli v té pěší. Maximální povolená rychlost v obytné zóně je 20 km/h, to samé platí pro zónu pěší. Dejte si také pozor na to, kdo může vjet do pěší zóny. Takové motoristy opravňuje k vjezdu vyznačení ve spodní části značky (například zásobování). Pokud to značka jinak nepovoluje, smějí se po pěší zóně pohybovat na kole pouze děti do 9 let.

Rizika obytných zón

Ačkoli řidič musí dbát zvýšené opatrnosti vůči chodcům a má povinnost je neohrozit, je potřeba, aby byli všichni zúčastnění ohleduplní jeden ke druhému. Nicméně i chodci a děti hrající si v obytné zóně mají své povinnosti. Musí umožnit vozidlům projet a také si dávat pozor na vzdálenost od auta, aby nedošlo například k přejetí nohy nebo k udeření zrcátkem. Stejně tak řidič si musí dát pozor, aby chodce nebo děti neohrozil. V případě nutnosti prostě zastavte, předejdete tak neštěstí. 

Jak je to s předností?

Motorista musí dát přednost v jízdě při výjezdu z obytné zóny i tam, kde není umístěna dopravní značka "Dej přednost v jízdě". Někteří řidiči se totiž často mylně domnívají, že i při výjezdu ze zóny mají přednost zprava. 

A jak je to s parkováním a případnou pokutou?

Parkování v obytné zóně je povoleno pouze na vyznačených parkovištích. Za parkování nebo stání mimo vyznačená místa si vysloužíte pokutu nebo botičku. Avšak zastavení například kvůli vyložení nákladu nebo nastoupení osob není omezeno. 

Co se týká pokut, zde se můžete obávat především těch za překročení maximální rychlosti nebo za špatné parkování.

Zdroj médií: Depositphotos

Podobné články