PRÁCE 🧰

Dopravní značky železniční přejezd

7. 9. 2022 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Víte, jak vypadají všechny dopravní značky upozorňující na železniční přejezd? Dnes vám přinášíme velký přehled všech značek železničního přejezdu a co nám všechno můžou říct.

Dopravní značky železniční přejezd

Články na téma dopravní značky pro bezpečnost:

 1. Dopravní značka pro pěší zónu
 2. Dopravní značka Obytná zóna
 3. Co označuje dopravní značka hlavní silnice
 4. Dopravní značky železniční přejezd - právě čtete

Značka železniční přejezd je zobrazována v několika různých podobách. Všechny tyto formy by měl vlastník řidičského průkazu znát, avšak není od věci si je dnes zopakovat a připomenout jejich význam.

Dopravní značky železniční přejezd

Železniční přejezd se závorami

Značka železniční přejezd se závorami - je výstražná značka A29, upozorňující na železniční přejezd, opatřený závorami. Pokud se závory nacházejí v horizontální poloze, je vjezd na železniční přejezd přísně zakázán.

Značka železniční přejezd bez závor

Značka železniční přejezd bez závor - výstražná značka A30, upozorňující na železniční přejezd, který není opatřen závorami a je tedy důležité se, před vjezdem na přejezd, důkladně rozhlédnout a poslouchat, zda nejede vlak.

Dopravní značky před železničním přejezdem

Návěstní deska před železničním přejezdem

Návěstní deska před železničním přejezdem - výstražné značky A31a, A31b, A31c, které upozorňují na blížící se železniční přejezd a to v pravidelnosti 240, 160 a 80 metrů od přejezdu.

Výstražný kříž pro železniční přejezd, který je jednokolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd, který je jednokolejný - výstražná značka A32a je umístěna u přejezdu, kde je potřeba přejet pouze jedny koleje.

Výstražný kříž pro železniční přejezd, který je vícekolejný

Výstražný kříž pro železniční přejezd, který je vícekolejný - výstražná značka A32b je umístěna před přejezdem, kde je potřeba přejet dvoje nebo více kolejí.

Výstražné dopravní značky jsou podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé a upozorňují na místa, kde účastníkům provozu hrozí na pozemních komunikacích nebezpečí a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Jaká pravidla musíme dodržovat při přejíždění železničního přejezdu?

V zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích si můžete ve 28. a 29. paragrafu přečíst přesné znění pravidel, které musíte dodržovat při jízdě přes železniční přejezd. Paragraf 29 se věnuje právě železničním přejezdům a svým obsahem přímo zakazuje řidičům motorových vozidel vjíždět na železniční přejezd v případě:

 • je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,
 • je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,
 • dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,
 • nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Z uvedených pravidel vyplývá, že na koleje můžete vjet pouze v případě bezpečného přejetí, a že na kolejích nesmíte zastavit (a to ani v případě kolony).

28. paragraf v zákoně udává omezení maximální rychlosti, která v případě přejezdu opatřeného světelnou signalizací a blikání bílého světla, udává rychlost 50 km/h. Pokud se jedná o železniční přejezd se světelnou signalizací, ale bíle světlo nebliká, je řidič nucen přejezd přejet v maximální rychlosti 30 km/h. Navíc tuto rychlost musíte nastavit již 50 metrů před železničním přejezdem. V zákoně je dále definován zákaz otáčení, předjíždění, couvání či provádění jiných úkonů v místě železničního přejezdu. Zákon tato pravidla definuje následovně:

 • Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
 • Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, kdy smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
 • Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
 • Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať, a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
 • Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.
Zdroj info: Bezpečné cesty, Zákony pro lidi.
Zdroj médií: Depositphotos, Zákruta.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články