PRÁCE 🧰

Dopravní značka pro pěší zónu aneb Jak v ní jezdit a jaká platí pravidla

14. 11. 2021 1 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Dopravní značka pěší zóna patří mezi informativní značky, které mají za úkol obeznámit řidiče s danou situací na silnici. Tato dopravní značka stanovuje začátek pěší zóny a její konec je určen značkou "Konec pěší zóny".

Dopravní značka pro pěší zónu

Články na téma dopravní značky pro bezpečnost:

  1. Dopravní značka pro pěší zónu - právě čtete
  2. Dopravní značka Obytná zóna
  3. Co označuje dopravní značka hlavní silnice
  4. Dopravní značky železniční přejezd

Co tato značka znamená?

Pěší zóna je část města nebo oblast, která je převážně určena pouze pro chodce. Pěší mají v této zóně přednost před jakýmkoliv dopravním prostředkem. V této zóně sice mohou jezdit i cyklisté ale pouze děti do 9 let, pokud není uvedeno jinak. Vše má své výjimky a to platí i pro pěší zónu. Na této značce může být vypsáno, kterých dopravních prostředků se výjimka týká nebo eventuálně v kterou denní dobu je povolený vjezd. Například v Praze na Náměstí Svobody mohou jezdit po pěší zóně i tramvaje.

Tato zóna je ulice, která nemá žádné jízdní pruhy a je vyhrazena právě pro chodce. V případě, že některá vozidla mají povolen vjezd, chodci musí těmto vozidlům umožnit projet. Pokud se zde pohybuje více lidí najednou, musí se rozestoupit a dovolit motoristům průjezd zónou.

Pravidla pro motoristy

Řidič musí být v pěší zóně zejména ohleduplný vůči chodcům. Nesmí je nijak ohrozit, a pokud je to nutné musí zastavit své motorové vozidlo. Nejvyšší povolenou rychlostí je limit 20 km/h. Motoristé v zóně mohou i zastavit nebo zaparkovat, ale smí tak učinit pouze na označených parkovištích.

A pozor také na pokuty. Pokud motorista poruší zákaz vjezdu motorových vozidel na pěší zónu, může mu být udělena pokuta ve výši 1 500 až 2 500 korun.

Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články