PRÁCE 🧰

Povinné ručení je potřeba platit i po smrti plátce. Jak na to, aby vám nepřišla pokuta?

15. 11. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Placení povinného ručení

Smrt blízkého je vždy smutnou událostí, která s sebou nese spoustu rozjitřených emocí a vyřizování. Co se po smrti pojistníka stane s povinným ručením? Možná vás překvapí, že ho i nadále musíte platit.

Povinné ručení musíte platit i po smrti plátce. Poradíme, jak na to

Povinné ručení, oficiálně pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, je jedním z výdajů vázaných primárně ke konkrétnímu automobilu, nikoliv k jeho vlastníkovi nebo provozovateli. I po smrti pojistníka je proto pojistné potřeba i nadále platit, případně situaci řešit jinak.

Kdo se musí o povinné ručení postarat?

Po smrti pojistníka přechází povinnost platit povinné ručení automobilu na dědice. Pokud existuje více dědiců, pak tuto povinnost přebírá ten, který k ní byl ostatními dědici pověřen.

Pokud žádný dědic neexistuje, přechází tato povinnost na správce dědictví. To je osoba, která byla zemřelým označena v závěti, aby řešila jeho pozůstalost. Jestliže nikdo takový nebyl určen, pak veškeré povinnosti řeší dědici společně a nerozdílně.

Povinné ručení musíte platit i po smrti plátce. Poradíme, jak na to

Povinnost, kterou se nevyplatí opomínat

Je zcela jasné, že blízcí zemřelého mívají úplně jiné myšlenky, než myslet na uzavřené pojistky. Povinné ručení je bohužel jednou z povinností, která s touto smutnou událostí neodmyslitelně souvisí a je potřeba ji co nejdříve vyřešit. S každým nezaplaceným dnem totiž roste také pokuta, která se odvíjí od druhu vozidla a objemu motoru.

Obvykle ale platí, že Česká kancelář pojistitelů, která má výběr pokut za nepojištěné automobily v kompetenci, dlužníka nejprve písemně na nezaplacenou pojistku upozorní. Na tento postup však nelze spoléhat, proto je potřeba problém nezaplaceného pojistného řešit co nejdříve po smrti pojistníka.

Auto můžete přepsat nebo ho nechat vyřadit

Bezprostředně po tom, co vyřídíte nezbytné náležitosti související s pohřbem a obdržíte úmrtní list, zašlete jej poštou nebo naskenovaný e-mailem pojišťovně, u níž měl pojistník pojistku sjednanou. Další postup je čistě individuální a závisí na samotné vůli a preferencích dědiců, kteří mají dědictví zemřelého na starosti.

Povinné ručení musíte platit i po smrti plátce. Poradíme, jak na to

Pokud auto chcete a potřebujete, můžete pojišťovnu jednoduše požádat o úpravu stávající smlouvy, ve které budete nově vystupovat vy, coby pojistník. Nezapomeňte, že změnu vlastníka automobilu zemřelého je potřeba nahlásit i na registru vozidel a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o dědictví.

Přepis vozidla po úmrtí majitele je možné provést na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. O změnu může požádat nový vlastník nebo osoba jím zplnomocněná. Před návštěvou úřadu si připravte následující doklady a dokumenty:

  • velký technický průkaz
  • malý technický průkaz (osvědčení o registraci)
  • zelená karta (doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
  • protokol o evidenční prohlídce, starý max. 30 dní
  • doklad totožnosti žadatele
  • originál nebo úředně ověřená kopie dědického usnesení s vyznačením právní moci
  • dědicova úředně ověřená plná moc k přepisu vozidla, pokud o přepis po úmrtí majitele žádá jiná osoba než nový vlastník

Pokud o auto nikdo z dědiců nejeví zájem, můžete ho nechat vyřadit z registru vozidel a pojišťovně zaslat výpověď povinného ručení. Pamatujte ale, že okamžikem vyřazení auta z evidence odevzdáváte poznávací značky do depozitu a s automobilem na silnici nesmíte. V opačném případě riskujete pokutu, která se může vyšplhat do desetitisícových výšin.

  Kalkulačka povinného ručení

Zdroj info: Česká kancelář pojistitelů.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články