PRÁCE 🧰

Alkohol za volantem: Kdy se jedná o přestupek a kdy je to trestný čin?

26. 12. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Jak vybrat alkohol tester Alkohol za volantem Hladina alkoholu za volantem Testery pro řidiče

Mnoho odvážlivců vidí řízení vozidla v podnapilém stavu jako ohromnou zábavu. Za takovou nehodu v alkoholovém opojení vás však soud může poslat až na tři roky do vězení. Kdy jde pouze o přestupek a v jakém případě se jedná o trestný čin?

Alkohol za volantem: Kdy se jedná o přestupek a kdy je to trestný čin?

Řízení pod vlivem alkoholu - paragraf

Pokud vás zastaví policie ČR a při orientační dechové zkoušce zjistí hodnotu alkoholu v dechu, může se jednat o přestupek ale taky o trestný čin. Alkohol za volantem je ukotven přesně také v zákoně č. 361/2000 Sb., přesněji v paragrafu 5, odstavci:

(2) Řidič nesmí

a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;...

d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu,…

Řízení pod vlivem alkoholu do 1 promile

Při naměření hladiny do 1 promile (hodnota promile do 0,3 je bez bodu, nad 0,3 je to za 7 bodů) se jedná o přestupek. Ten je většinou trestán peněžitou pokutou od 2 500 do 20 000 korun a zákazem řízení na 6 až 12 měsíců (po uplynutí půlky trestu je možné zažádat o navrácení řidičského oprávnění).

Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile

Pokud je hladina alkoholu v krvi vyšší než 1 promile, jedná se o trestný čin klasifikovaný jako – ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento čin může být soudem uložen podmíněný či nepodmíněný trest až 1 rok vězení. K tomu pachatel získá 7 trestných bodů a je povinen zaplatit pokutu 25 0000 až 50 000 korun. Nakonec je tento seznam ukončen zákazem řízení na jeden až dva roky.

Pokud řidič způsobí nehodu, při které dojde k ublížení na zdraví nebo větší škodě na cizím majetku, hrozí opilému až 3 roky vězení, 7 trestných bodů, 25 000 – 50 000 korun pokuta a zákaz řízení po dobu jednoho roku až dvou let.

Policejní alkohol tester a odmítnutí dechové zkoušky

Alkohol v dechu, potažmo v krvi je většinou měřený certifikovaným přístrojem s názvem Dräger. U tohoto přístroje je možná odchylka 0,04 promile. Lidské tělo může mít běžnou hladinu alkoholu v krvi do maximální výše 0,2 promile. Aby byl tedy výsledek alkoholu v krvi pozitivní, musí být naměřená hodnota větší než 0,24 promile. Za odmítnutí dechové zkoušky hrozí řidiči 7 trestných bodů, pokuta 25 000 až 50 000 korun a zákaz řízení na 1-2 roky. Pro odborné měření je možné použít pouze přístroj Dräger, jehož výstup je možné použít jako důkaz v případném dalším řízení, které bude s řidičem vykonáváno.

Policie a slovíčkaření

V případě že řidiče příslušník policie České republiky vyzve k provedení orientační dechové zkoušky a řidič bude výslovně souhlasit, je možné provést měření. V případě, že je na přístroji jiná hodnota než 0,00 promile, je dechová zkouška opakována nejdříve po pěti minutách. Jedná se o takzvané odborné měření. Časová prodleva má vyloučit odchylku, chybu přístroje nebo ovlivnění měření například pomocí ústní vody, či jiných látek. Pokud je naměřená hodnota do 0,24 promile a řidič se k požití alkoholu nepřizná, je toto měření považováno za negativní. Pokud se k alkoholu před jízdou nebo během jízdy řidič policistům přizná, bude jakékoliv naměřené množství alkoholu v dechu považováno za pozitivní výsledek a podle toho s ním bude tak i nakládáno.

Právníci obecně doporučují natáčet celý průběh policejní kontroly a také průběh dechové zkoušky. Přesný záznam toho, co zaznělo se vám pak může hodit při řešení pozdějších sporů.

Zdroj info: Policie ČR, Dopravní právo, Drogový test, Epojištění, Kalkulátor, Právník dopravní nehoda.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články