PRÁCE 🧰

Pokuta za alkohol: Co vás může potkat, když vás zastihne policie?

27. 11. 2023 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Jak vybrat alkohol tester Alkohol za volantem Hladina alkoholu za volantem Testery pro řidiče

Řízení pod vlivem alkoholu je vážným porušením silničních pravidel, které nese nejen potenciální nebezpečí pro vás a ostatní účastníky silničního provozu, ale i tvrdé tresty ze strany právního systému. Co vám hrozí, pokud usednete za volant pod vlivem alkoholu?

Tresty za alkohol za volantem: Co vás může potkat, když vás zastihne policie?

Od nového roku (leden 2024) se mění bodový systém a týká se také jízdy v alkoholovém opojení. Jízda pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek je aktuálně bodovaná 7 body (nad 0,3 ‰), nový počet bodů bude snížen na 6 bodů (nad 0,3 ‰). Pokud budete řídit ve stavu narušujícím způsobilost, je současný počet bodů 7, nový počet bodů bude 6 bodů. Při odmítnutí podstoupení testu na alkohol a jiné návykové látky: bude bodový „zisk“ snížen také o jeden bod na 6 bodů.

Zákon č. 361/2000 Sb., hovoří v paragrafu 5, o alkoholu následující:

(2) Řidič nesmí

a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;...

d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu,…

Kdy se jedná o krajní nouzi

I když máme v česku povolenou nulovou toleranci, v některých případech můžete jet takzvaně „pod vlivem“. Jedná se o krajní nouzi. Mnoho lidi toho však zneužívá. Pokud někam pojedete opilí, nezkoušejte se vymlouvat na krajní nouzi. To, že někdo potřebuje odvést do nemocnice, protože si zlomil nohu, nebo se pořezal, neznamená, že musíte Vy opilí usednout za volant. V současné době, kdy většina lidí disponuje vlastním mobilním telefonem, je povinností řidiče v takových případech zavolat odbornou pomoc, nebo využít jiné dostupné alternativy.

Krajní nouze je podle § 24, následující:

(1) Čin jinak trestný jako přestupek není přestupkem, jestliže jím někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem.

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže toto nebezpečí bylo možno za daných okolností odvrátit jinak nebo následek tímto odvracením způsobený je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl-li ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.

Každý případ je však velmi individuálně a důkladně analyzován a posuzován. Proto je důležité se vyvarovat zneužívání „krajní nouze“ jako běžné výmluvy. Často se jako krajní nouze počítá situace, kdy jste v oblastech bez dosahu signálu (nemůžete si tedy zavolat pomoc ani záchranku) a současně by pomoc nestihla přijet včas. Avšak o tom, co je krajní nouze rozhoduje pouze soud.

Pokutě se však nevyhnete

Pokud vás policejní hlídka zastaví a při dechové zkoušce zjistí přítomnost alkoholu, tuto skutečnost musí zaznamenat. Pokud jste přesvědčeni, že jste jednali v krajní nouzi, žádejte o postoupení případu správnímu orgánu. Pokud však soud rozhodne o tom, že se nejedná o krajní nouzi, vše zaplatíte dle platných pokut, bodů a odebrání řidičského oprávnění.

Jaký postih hrozí za jízdu pod vlivem?

Trest a pokuta závisí na množství alkoholu v krvi a případném ublížení třetí osobě. Do 1 promile (hodnota do 0,3 bez bodu, nad 0,3 za 7 bodů) se jedná o přestupek, s pokutou 2 500 až 20 000 Kč a zákazem řízení na 6 až 12 měsíců. Pokud je hodnota vyšší, než 1 promile, jde o trestný čin, s podmíněným či nepodmíněným vězením do 1 roku, 7 body, a pokutou 25 000 až 50 000 Kč a zákazem řízení na 1-2 roky. Při ublížení na zdraví nebo škodě na majetku hrozí 3 roky vězení, 7 bodů, pokuta 25 000 až 50 000 Kč, a zákaz řízení na 1-2 roky.

Kdy se „vyplatí“ odmítnout dechovou zkoušku

Dechovou zkoušku máte ze zákona právo odmítnout. Tento čin je klasifikován jako přestupek – „Odmítnutí testu na alkohol a návykové látky“. A hrozí vám zákaz řízení na 1-2 roky, pokuta až 50 000 Kč a 7 bodů do karty řidiče (od roku 2024 bodů „pouze“ 6). Využít to však můžete ve svůj prospěch. A to především v případě, kdy máte obavu z toho, že byste nadýchali víc, než 1 promile (jednalo by se o trestný čin, který má záznam v trestním rejstříku). Rozhodně vám však tento postup nedoporučujeme!

Zdroj info: Policie ČR, Dopravní právo, Drogový test, Epojištění, Kalkulátor, Právník dopravní nehoda,.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články