PRÁCE 🧰

Zbytkový alkohol za volantem: Může vás stále ovlivňovat, i když se cítíte střízliví?

29. 10. 2023 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Jak vybrat alkohol tester Odbourávání alkoholu Testery pro řidiče

Řízení pod vlivem alkoholu je velmi riskantní. Česká republika drží nulovou toleranci alkoholu za volantem a i malé množství alkoholu může ovlivnit vaši schopnost řídit. Jak se ujistit, že jste doopravdy střízliví a můžete usednout za volant?

Zbytkový alkohol: Může vás stále ovlivňovat, i když se cítíte střízliví?

Články na téma odbourávání alkoholu:

  1. Tabulka odbourávání alkoholu
  2. Odbourávání alkoholu u mužů a žen
  3. Test rychlosti odbourávání alkoholu
  4. Zbytkový alkohol: Může vás stále ovlivňovat, i když se cítíte střízliví? - právě čtete
  5. Rychlost odbourávání alkoholu v těle
  6. Jak rychle odbourat alkohol: Mýty a fakta
  7. Za jak dlouho vyprchá alkohol z krve? - již brzy

Alkohol má na lidské tělo různé vlivy a jeho účinky nezmizí okamžitě po vypití posledního drinku. Často jsme si jistí, že když se cítíme střízliví a uplynulo několik hodin od našeho posledního alkoholického nápoje, jsme schopni bezpečně řídit, pracovat nebo vykonávat jiné aktivity. Ale realita může být složitější. I když se cítíte relativně střízliví, zbytkový alkohol v těle může stále ovlivňovat vaše schopnosti a chování. Tento článek se zabývá tím, co to zbytkový alkohol přesně je, jak může ovlivňovat vaše tělo a proč je důležité zůstat obezřetní i po několika hodinách od konzumace alkoholu.

Zákon a alkohol za volantem: Co je přestupek a co trestný čin?

Pokud vás zastaví policie ČR a při orientační dechové zkoušce zjistí hodnotu alkoholu v dechu, může se jednat o přestupek ale taky o trestný čin. Alkohol za volantem je ukotven přesně také v zákoně č. 361/2000 Sb., přesněji v paragrafu 5, odstavci:

(2) Řidič nesmí

a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;...

d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu,…

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu do 1 promile se trestá jako přestupek s pokutou a zákazem řízení na 6 až 12 měsíců. Při nafoukání alkoholu nad hodnotu 1 promile se jedná o trestný čin (řízení pod vlivem návykové látky) s možným až ročním vězením, pokutou 25 000 až 50 000 korun, 7 trestnými body a zákazem řízení na jeden až dva roky. Při způsobení nehody s ublížením na zdraví nebo škodou na majetku může být trest až 3 roky vězení, pokuta, 7 trestných bodů a zákaz řízení na jeden až dva roky.

Od roku 2009 se dechová zkouška provedená certifikovaným dechovým analyzátorem (Dräger) považuje za platný důkaz a není vyžadováno odborné lékařské vyšetření s odběrem krve. Pokud však byly použity tradiční trubičky pro dechovou zkoušku, stále platí povinnost podrobit se lékařskému vyšetření. Opakovaná pozitivní dechová zkouška může vést k testu moči, který je přesnější.

Jak nebýt oklamán příslušníky Policie ČR

Pokud Policie požádá řidiče o orientační dechovou zkoušku a řidič vysloveně souhlasí, měření se může provést. Pokud první výsledek na přístroji není 0,00 promile, provádí se opakovaná zkouška nejméně po pěti minutách, aby se vyloučily chyby přístroje nebo ovlivnění výsledku nějakou látkou (například ústní vodou či sirupem na kašel). V případě, že hodnota nepřesáhne 0,24 promile a řidič nepřizná požití alkoholu, je výsledek negativní (jedná se o běžnou odchylku v lidském těle, není to tolerance zbytkového alkoholu). Pokud se řidič přizná k požití alkoholu před jízdou, bude jakékoliv množství naměřeného alkoholu považováno za pozitivní a bude s ním následně nakládáno. Právníci často doporučují zaznamenat celý průběh policejní kontroly a dechové zkoušky, což může být užitečné při případných následných sporech. Pozor, i za zbytkový alkohol můžete být pokutováni.

Jak rychle se odbourává alkohol v těle?

Rychlost odbourávání alkoholu v těle je ovlivněna různými faktory, jako je pohlaví, hmotnost, úroveň únavy, zdravotní stav a tolerance těla k alkoholu. Například zdravý muž, který má dostatek spánku a stravy a je zvyklý na alkohol, odbourá zbytkový alkohol rychleji než žena s nižší hmotností. Je obtížné stanovit přesný čas odbourávání, protože existuje mnoho proměnných. Dobrou nápovědou mohou být orientační internetové alkoholové kalkulačky. Pokud si nejste jisti, zda jste střízliví a můžete řídit, je nejlepší volbou koupě jednorázového alkohol testeru například na čerpací stanici nebo v lékárně. Využít můžete také nejbližší policejní stanici, kde vám dají dýchnout certifikovaným přístrojem Dräger, u něhož je možná odchylka 0,04 promile. V neposlední řadě můžete také zvolit alternativní dopravu, jako je taxi, MHD nebo odvoz od střízlivého řidiče. Zbytkový alkohol za volantem není policií ČR tolerován.

Alkohol za volantem v zahraničí

Alkohol za volantem není tolerován dále v zemích jako je Slovensko, Německo nebo Rakousko a hodnota v krvi musí být vždy nulová. Na rozdíl od těchto zemí je například v Irsku povolena hodnota až 0,8 promile.

Alkohol v krvi do 0,5 promile je považován za lehkou podnapilost, střední opilost je v rozmezí 1,5 až 2,5 promile. Hodnota mezi 3,5 a 4,5 promile může vést k bezvědomí, a nad 4,5 promile je již řeč o otravě alkoholem.

Zdroj info: Policie ČR, Dopravní právo, Drogový test, Epojištění, Kalkulátor, Právník dopravní nehoda.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články