Pozor na jízdu pod vlivem alkoholu. Hrozí pokuta ale i fatální následky

2. 6. 2021 6 min. čtení Tipy a rady

Jedno pivo nebo dvě a pak hurá za volant. Jenže spousta lidí si neuvědomuje, že i půl litr chmelového nápoje může mít neblahý vliv na schopnosti řídit. Ostatně v Česku platí nulová tolerance alkoholu, a tak byste za volant neměli vůbec sedat. Bohužel, ne každý to dodržuje.

Řízení pod vlivem alkoholu

Články na téma způsobilost k řízení motorového vozidla:

  1. Drogy za volantem
  2. Alkohol za volantem - právě čtete
  3. Alkohol kalkulačka - jak funguje
  4. Tabulka odbourávání alkoholu

Alkohol za volant nepatří, to ví snad každý řidič, který dostane v 18 řidičský průkaz. Bohužel, kolikrát mladická nerozvážnost může poznamenat fatálně další roky života. Mladí se rádi nechají vyhecovat svými kamarády a rádi překračují tenké hranice. Jenže v tu chvíli si nikdo z nich neuvědomuje, co se může stát. Řidič posilněný alkoholem je velmi nebezpečný faktor na vozovce. V tu chvíli to vypadá jako "super" zábava, jenže když se stane neštěstí, nejde už nic vzít zpět.

Účinky a následky alkoholu v krvi

Malé množství alkoholu má na lidský organizmus povzbuzovací účinky - cítíte se veselí, plní energie, sebevědomí roste, jste uvolnění, téměř by se to dalo přirovnat až k euforii. Jenže s přibývajícími panáky nebo skleničkami alkoholu se pomalu a jistě chování a vnímání mění v otupené. To znamená, že se člověk cítí unaveně, snižuje se pozornost, schopnost koordinace a rovnováhy. V některých jedincích se probouzí velká agrese. Jakmile takový člověk sedne za volant, je to problém. 

Při řízení je potřeba velká koncentrace a pozornost, která u opilých lidí zcela chybí. Zorné pole se zmenšuje (každý se může podívat skrze rouru od toaleťáku, aby si představil, jak takový řidič vidí). Vyšší míra alkoholu rovněž odbourává zábrany a ostražitost, zároveň dodává sebevědomí. Z jinak dobrých řidičů se stávají nevyzpytatelní a ve většině případů i "závodníci" ohrožující nejen sebe, ale i ostatní. Nebezpečné jsou i řidičovy zpomalené reakce.

Nejhorší na tom je, že všechny tyto vlastnosti a reakce, přijdou těmto řidičům úplně normální. Jenže ony nejsou. Opilý řidič zapomíná na fakt, že na silnicích jsou další automobily, ale na vozovku může vběhnout i zvíře. Často tak hrozí srážka, někdy s fatálními důsledky, kdy řidič prudce strhne volant a může nabourat například do stromu.

Varování

Zároveň na vás apelujeme, abyste nikdy nesedali do auta s opilým člověkem. Pravděpodobnost dopravní nehody se totiž o dost zvyšuje. V takových případech se nenechte ani přemlouvat. Neriskujte svůj život.

Co říká na řízení s alkoholem v krvi zákon

Samozřejmě slova o zákazu řízení pod vlivem alkoholu jsou zakotvena i v zákoně č. 361/2000 Sb, přesněji v paragrafu 5, odstavci: 

(2) Řidič nesmí

a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky; ...

d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu,...

Následky za požití alkoholu za volantem

Kromě toho, že člověk může způsobit dopravní nehodu, která si často nese vážné následky, může v lepším případě přijít o řidičský průkaz. Jestliže vám bude provedena dechová zkouška a výsledek bude vyšší jak jedno promile, jedná se o trestný čin. 

Pokud si nejste jistí, zda-li máte ještě zbytkový alkohol v krvi, je vhodné použít domácí alkoholtester, díky kterému zjistíte, jestli můžete za volant nebo ještě raději ne.

Odmítnutí dechové zkoušky

Pozor na to, pokud policista vyzve řidiče k dechové zkoušce a ten odmítne, dopouští se přestupku. Za ten si vykoleduje 7 bodů, pokutu až 50 tisíc korun a primárně zákaz řízení až na dva roky. Ostatně ten, kdo nemá co skrývat, nemá důvod odmítat. Jestliže vyjde dechová zkouška pozitivně, bude proveden lékařský test z krve nebo moči, který je přesnější.

Zjištěná hodnota alkoholu v krvi do 0,3 promile

V tomto případě se bude jednat o přestupek, protože v Česku platí nulová tolerance. To znamená, že cokoliv nad nulu je špatně. Takže i třetinka piva pro strávení oběda může být problém a je potřeba si dopřát čas, než sednete za volant a vydáte se na cestu. 

Hrozí pokuta ve správním řízení až 20 tisíc korun, a sice nedostanete body, ale za to je možný zákaz řízení až na jeden rok. Jestliže máte jinak čistý rejstřík, je k tomu přihlédnuto, a je možné, že dostanete nižší sazbu.

Zjištěná hodnota alkoholu v krvi do 1 promile

I v tomto případě jde stále o přestupek, ale se závažnější hodnotou. Pokuta a výše zákazu řízení jsou stejné jako v případě nadýchání do 0,3 promile. Avšak automaticky se přičte i 7 bodů.

Zjištěná hodnota alkoholu v krvi nad 1 promile

Tady se přestupek mění na trestný čin. Ten se neposuzuje ve správní řízení, ale u soudu. Kromě pokuty do 50 tisíc korun, zákazu řízení a přidělení bodů vás čeká ještě odnětí svobody na jeden rok.

Jestliže spácháte některou z následujících situací - způsobíte dopravní nehodu pod vlivem, byli jste opilí při výkonu povolání nebo jste řídili prostředek k přepravě lidí (třeba autobus), byli jste souzeni v posledních dvou letech za podobný čin - pak lze očekávat až tři roky ve vězení.

Řízení pod vlivem v krajní nouzi

Trestní zákoník umožňuje pouze jednu situaci, kdy je možné požít alkohol a zároveň sednout za volant. Jedná se o krajní nouzi, kterou zákon definuje takto: "Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem". Co si pod tím člověk může představit? Třeba když vám rodí žena a vy se nacházíte v místě, kde není signál pro přivolání pomoci. Případně se jedná o vážně zraněného člověka a než by sanitka přijela, mohlo být už pozdě.

Nicméně i tak bude čin posuzován a bude se zkoumat zda-li se v dané chvíli jednalo skutečně o krajní nouzi nebo šla situace vyřešit jinak.

Zdroj médií: Pixabay
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je v jedné ruce foťák a v druhé pero, s kterým si vše pečlivě zapisuje. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články