PRÁCE 🧰

Jak se vyhnout pokutě za alkohol za volantem?

7. 12. 2023 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Jak vybrat alkohol tester Alkohol za volantem Hladina alkoholu za volantem Testery pro řidiče

Jízda pod vlivem alkoholu patří mezi nejrizikovější a nejnebezpečnější chování na silnicích. Přestože se o nebezpečí alkoholu za volantem hodně mluví a informace o tom, jak alkohol ovlivňuje schopnost řídit, jsou všudypřítomné, někteří lidé stále riskují a sedají za volant pod vlivem alkoholu.

Jak se vyhnout pokutě za alkohol za volantem?

Alkohol za volantem je ukotven přesně také v zákoně č. 361/2000 Sb., přesněji v paragrafu 5, odstavci:

(2) Řidič nesmí

a) požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol (dále jen „alkoholický nápoj“) nebo užít jinou návykovou látku během jízdy,

b) řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohl být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky;...

d) předat řízení vozidla nebo svěřit zvíře osobě, která nesplňuje podmínky podle § 3 odst. 2 a 3 nebo která je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo jejíž schopnost k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti je snížena v důsledku jejího zdravotního stavu,…

Alkohol v krvi ovlivňuje víc, než si myslíte

Alkohol ovlivňuje vaši schopnost rychle reagovat na neočekávané situace na silnici. I když si můžete myslet, že jste stále schopni řídit, reakční doba bývá prodloužena, což může vést k vážným nehodám. Alkohol může snížit vaši schopnost rozpoznat nebezpečné situace a rozhodnout, co dělat. Mohou se objevit neuvážené riskantní rozhodnutí, protože alkohol ovlivňuje vaši schopnost správně posoudit situaci. Alkohol také ovlivňuje motorickou koordinaci a zhoršuje schopnost udržet auto na silnici. To znamená, že vaše řízení může být nepřesné a nebezpečné. Může zvýšit vaši sebedůvěru, což vede k mylnému pocitu, že jste stále schopni řídit. Ve skutečnosti můžete být značně ovlivněni, aniž byste si to uvědomili.

Není třeba zdůrazňovat, že sedět za volantem pod vlivem alkoholu je nezodpovědné a nebezpečné chování. Abychom zajistili bezpečnost na silnicích a chránili sebe i ostatní, měli bychom se vyhýbat řízení, když jsme pod vlivem alkoholu, a raději volit alternativní způsoby dopravy, jako jsou taxi, veřejná doprava nebo šoféři bez vlivu alkoholu. Zodpovědné rozhodnutí na silnici může zachránit životy.

Výmluvy vám nepomohou

Řízení pod vlivem alkoholu není dovoleno ani v případě, že potřebujete nutně někoho odvést do nemocnice. U policistů neobstojí ani jiná krajní nouze. Dnes má každý svůj mobilní telefon a povinností řidiče je v takovém případě přivolat pomoc.

Zdroj info: Alkohol, Vitalia, Alkohol Shop.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články