PRÁCE 🧰

Víte, jak na ukončení havarijního pojištění bez sankce a s možností vrácení zaplaceného pojistného?

1. 4. 2023 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat havarijní pojištění Základní info k havarijnímu pojištění

Havarijní pojištění není ze zákona povinné, a je proto pouze na řidiči, jestli si ho sjedná, či nikoliv. Pokud vám pojistka po čase přestane vyhovovat, poradíme jak zrušit havarijní pojištění bez sankce a s možností vrácení nespotřebovaného pojistného.

Máme pro vás praktický návod, jak zrušit havarijní pojištění bez pokut

Zrušení havarijního pojištění je možné bez sankcí jen z několika důvodů

Stejně jako u povinného ručení, je možné havarijní pojištění bez sankcí a pokut vypovědět pouze v několika specifických případech vyjmenovaných níže. S uvedenými případy se pojí také výpovědní lhůty, po jejichž uplynutí pojistka zaniká.

Náš tip: „Havarijko“ samozřejmě můžete vypovědět kdykoliv a bez ohledu na níže uvedené důvody. V takovém případě ale počítejte s tím, že vám může pojišťovna za předčasné zrušení účtovat nemalé sankce.

Výpověď havarijního pojištění ke konci pojistného období

Havarijní ručení, se podobně jako povinné ručení, sjednává obvykle na dobu jednoho roku. Poté vám ho pojišťovna automaticky prodlouží. To samozřejmě za předpokladu, že jí 6 týdnů před koncem pojistného období, neboli před výročím smlouvy, nepošlete výpověď, kterou můžete stávající pojistnou smlouvu bez sankce ukončit.

Výpověď havarijního pojištění z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

Povinné ručení, stejně jako havarijní pojištění, zdražuje už několikátý rok po sobě. Pokud vám tedy pojišťovna pojistné navýšila a vy s touto změnou nesouhlasíte, rozhodně ji nemusíte akceptovat. Stávající smlouvu o havarijním pojištění můžete vypovědět do 30 dnů od oznámení změny ze strany pojišťovny.

Ukončení havarijního pojištění z důvodu změny vlastníka vozidla

Při přepisu vozidla na nového vlastníka nezapomeňte odhlásit i havarijní pojištění a povinné ručení. Jednoduše pojišťovně zašlete písemnou výpověď, ke které připojíte kopii velkého techničáku, kde je zaznamenáno datum, kdy proběhla změna majitele vozu. K uvedenému datu bude havarijní pojištění ukončeno.

Zrušení havarijního pojištění z důvodu vyřazení vozu z evidence

Pokud s vozidlem nejezdíte a uložíte značky do depozitu, nejste povinni platit povinné ručení ani havarijní pojištění. Výpověď v tomto případě doručte pojišťovně společně se záznamem o (dočasném nebo trvalém) vyřazení.

Výpověď při vzniku pojistné události

Řešili jste s pojišťovnou pojistnou událost? Pokud nejste s výsledkem spokojení, můžete smlouvu do 3 měsíců od vzniku této pojistné události bez sankcí vypovědět a sjednat si novou pojistku.

Ukončení z důvodu odcizení vozidla

Pokud vám vůz odcizili, neprodleně tuto skutečnost nahlaste na policii a kontaktujte svou pojišťovnu. V tomto případě vám pojišťovna zruší pojištění okamžitě, ale musíte k výpovědi přiložit kopii policejního protokolu o odcizení vozidla.

Ukončení havarijního pojištění do dvou měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy

Sjednali jste si smlouvu o havarijním pojištění, zaplatili pojistné a zanedlouho zjistili, že konkurence nabízí lepší nabídku? Pokud si pojistku do dvou měsíců od sjednání nové smlouvy rozmyslíte, můžete ji opět bez sankcí a dalších pokut vypovědět. Jakmile doručíte pojišťovně výpověď, začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí havarijní pojištění zaniká.

Ukončení havarijního pojištění dohodou

Havarijní pojištění můžete ukončit kdykoliv po vzájemné dohodě s pojišťovnou. Na tento způsob ale příliš nespoléhejte. Pojišťovny na něj totiž přistupují jen velmi nerady. Pokud se přeci jen na ukončení pojistky dohodnete, dohoda, ve které budou zanesené podmínky ukončení stávající smlouvy, musí být opět písemná.

Zánik havarijního pojištění pro neplacení pojistného

Pokud se rozhodnete přestat si havarijní pojištění platit, pojišťovna vám nejdřív zašle sérii upomínek (některé z nich bývají později zpoplatněné) a pokud je budete ignorovat, pojistku vám zruší. I přesto po vás ale může požadovat dlužnou částku.

Jak zrušit havarijní pojištění a nechat si vrátit pojistné?

Ve chvíli, kdy se rozhodnete zrušit havarijní pojištění, můžete tak učinit osobně přímo na pobočce vaší pojišťovny nebo písemně, kdy výpověď (zdarma ji stáhnete zde) zašlete doporučeně na adresu vaší pojišťovny. Nezapomeňte k výpovědi připojit i veškeré požadované dokumenty (např. kopii velkého techničáku nebo policejní záznam o odcizení vozidla).

Náš tip: Řada pojišťoven dnes již umožňuje zaslat výpověď elektronicky a potřebné vzory formulářů zveřejňuje na svých stránkách.

Pokud jste zaplatili pojistné na celý rok nebo delší období (čtvrt roku, půl roku), po které již nebudete pojistku využívat, můžete si zažádat o vrácení nespotřebovaného pojistného. V takovém případě nezapomeňte do výpovědi uvést, jakým způsobem vám má být přeplatek vrácen.

  Havarijní pojištění - online kalkulačka

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články