PRÁCE 🧰

Vzor výpovědi havarijního pojištění a důvody, za kterých můžete smlouvu vypovědět bez sankcí

14. 3. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat havarijní pojištění Základní info k havarijnímu pojištění

Havarijní pojištění si řidiči sjednávají dobrovolně. Chrání totiž nejen jejich automobil, ale také zavazadla či posádku v různých situacích. Pokud ale se stávající pojistkou nejste spokojení, poradíme, jak na výpověď havarijního pojištění bez sankce.

Jak sepsat výpověď havarijního pojištění a ukončit smlouvu bez pokut?

Z jakých důvodů můžete havarijní pojištění bez sankce vypovědět?

Hned v úvodu je potřeba zmínit, že „havarijko“, podobně jako třeba povinné ručení, nelze bez sankce vypovědět jen tak. Pokud stávající smlouvu vypovíte mimo důvody níže uvedené, pojišťovna vám může naúčtovat poměrně vysoké sankce. Kdy lze tedy smlouvu o havarijním pojištění vypovědět bez rizika pokuty? Tohle jsou nejčastější důvody:

 1. Výpověď havarijního pojištění ke konci pojistného období: V tomto případě je potřeba doručit výpověď pojišťovně 6 týdnů před koncem pojistného období, neboli před výročím smlouvy.
 2. Výpověď havarijního pojištění z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného: Pokud nesouhlasíte s vyšším pojistným, můžete smlouvu vypovědět do 30 dnů od oznámení pojišťovny. Tady si ale odpočítejte 30 dnů od data, které se uvádí v dopisu, nikoliv ode dne doručení dopisu.
 3. Ukončení havarijního pojištění z důvodu změny vlastníka vozidla: Jakmile přepíšete vozidlo na nového vlastníka, zašlete pojišťovně písemnou výpověď, jejíž součástí bude kopie velkého techničáku, kde je zaznamenáno datum, kdy proběhla změna majitele vozu. K uvedenému datu bude havarijní pojištění ukončeno.
 4. Ukončení z důvodu vyřazení vozu z evidence: Výpověď v tomto případě doručte pojišťovně společně se záznamem o (dočasném nebo trvalém) vyřazení v technickém průkazu.
 5. Výpověď při vzniku pojistné události: Nebyli jste spokojení s tím, jak pojišťovna vyřešila pojistnou událost? Pak máte právo smlouvu vypovědět do 3 měsíců od vzniku této pojistné události.
 6. Ukončení z důvodu odcizení vozidla: V případě krádeže vozidla vám pojišťovna zruší pojištění okamžitě, ale musíte k výpovědi přiložit kopii policejního protokolu o odcizení vozidla.
 7. Výpověď smlouvy do dvou měsíců od sjednání nové pojistné smlouvy: Pokud jste do dvou měsíců od sjednání nové smlouvy o havarijním pojištění našli výhodnější nabídku, můžete smlouvu vypovědět. Doručením pojišťovně začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí havarijní pojištění zaniká.
 8. Zánik havarijního pojištění pro neplacení pojistného: V případě neplacení vám pojišťovna „havarijko“ sama zruší. Bude po vás ale s největší pravděpodobností požadovat dlužnou částku.
 9. Ukončení smlouvy dohodou: Tento způsob ukončení havarijního pojištění není příliš častý a pojišťovny na něj přistupují jen velmi nerady.

Přečtěte si také: Kalkulačka havarijního pojištění vám pomůže s výběrem vhodné pojistky i cenou

Jak na výpověď havarijního pojištění?

V případě ukončení havarijního pojištění je potřeba zaslat pojišťovně (ideálně doporučeně) písemnou výpověď, která bude obsahovat alespoň:

 • důvod výpovědi
 • číslo pojistné smlouvy
 • jméno či obchodní název pojistníka
 • rodné číslo nebo IČ pojistníka
 • adresu pojistníka
 • kontakt na pojistníka – e-mail, telefon
 • druh vozidla, tovární značku a model vozidla
 • registrační značku vozidla (dříve SPZ)
 • VIN vozidla
 • číslo účtu, pokud máte nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného
 • datum a podpis pojistníka

Mohlo by vás zajímat: Jak na srovnání havarijního pojištění? Praktický návod krok po kroku

Náš tip: Naprostá většina pojišťoven uvádí vzor výpovědi havarijního pojištění na svých oficiálních stránkách. Vzor výpovědi ve formátu doc. si můžete stáhnout zdarma zde.

  Online kalkulačka havarijního pojištění

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články