PRÁCE 🧰

Natural 95, Natural 98 a Natural 100 – jaké jsou rozdíly?

5. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Ačkoliv čeští řidiči dlouho preferovali vozy s naftovými motory, v posledních letech se postupně zvedá i popularita benzínu. Stálicí je zejména Natural 95, nabízí se i natankování benzínu s vyšším oktanovým číslem, jako je Natural 98 nebo Natural 100.

Natural 95 a 98. Jaké jsou rozdíly? Vyplatí se tankovat Natural 98?

Řada řidičů se dlouhodobě snaží odpovědět na otázku, jaké jsou mezi Naturalem 95 a benzínem s vyššími oktanovými čísly (kupříkladu Naturalem 98 a případně i Naturalem 100) vlastně rozdíly. Už na první pohled řidiči zároveň vidí, že paliva s vyššími oktanovými čísly jsou až o několik korun za litr finančně náročnější.

Co je to oktanové číslo?

V prvé řadě je potřeba odpovědět na otázku, co je to vlastně oktanové číslo. Jde v podstatě o hodnotu, respektive měřítko toho, jak je benzín odolný vůči klepání (respektive detonaci) motoru.

Klepání motoru je možné charakterizovat jako poměrně nežádoucí jev. Dochází totiž k samovolnému zapálení palivové směsi v motoru dříve, než by mělo. V krajním případě se ale může stát, že předčasné zapálení povede k náhlému a nepravidelnému nárůstu tlaku ve spalovací komoře. Pro motory ale může být něco takového nebezpečné a v krajním případě se motor může i poškodit.

Dopady paliv s vyšším oktanovým číslem

Výkon vozu

V praxi se rozdíly mezi Naturalem 95, Naturalem 98 a případně i Naturalem 100 dají měřit různě. Zkoumáním užívání těchto paliv na různé typy benzinových motorů se v minulosti zaobírala i celá řada odborných testů. Výsledky většiny z nich jsou v konečném důsledku velmi podobné. Z pohledu čistého výkonu vozu se ukázalo, že paliva Natural 95 a 98 dosahují velmi podobných hodnot.

Palivová účinnost

Testy se ale věnovaly i jiným oblastem, které by každého řidiče měly zajímat. Řadí se mezi ně i takzvaná palivová účinnost, která přímo ovlivňuje provozní náklady a dopady má i na kvalitu životního prostředí.

V této oblasti se výsledky uskutečněných testů poměrně liší, a to mimo jiné i v návaznosti na tom, jaká byla konstrukce zvoleného vozu i samotný motor. U některých vozů každopádně benzínové palivo s vyšším oktanovým číslem opravdu vedlo k nárůstu celkové palivové účinnosti. Jednoduše řečeno se tedy spotřeba opravdu snížila.

Životnost motoru

Testy se snažily zodpovědět i otázku, zda paliva s vyšším oktanovým číslem mají pozitivní dopady na životnost motorů. V tomto ohledu je ale potřeba zdůraznit, že takové hodnocení je možné až ve chvíli, kdy se palivo s vyšším oktanovým číslem používá u konkrétního vozidla dlouhodobě, ideálně alespoň několik let v řadě.

Z toho důvodu není jednoduše možné zodpovědět otázku, zda paliva s vyšším oktanovým číslem přispívají k delší životnosti motoru.

Možné pozitivní dopady Naturalu 98 či 100 na životnost motoru každopádně oslabuje fakt, že většina dnešních výrobců konstruuje své motory přímo pro Natural 95.

Vyplatí se tedy tankovat paliva s vyšším oktanovým číslem?

Jednoduchá odpověď na tuto otázku v podstatě neexistuje. V provedených testech se sice ukázalo, že v některých případech může mít tankování paliv s vyššími oktanovými čísly opravdu pozitivní výsledky, a to zejména z pohledu spotřeby, respektive palivové účinnosti.

Na druhou stranu ale většina dnešních producentů už počítá při konstrukci svých motorů s tím, že dominantním palivem bude po celou dobu provozování vozidla právě Natural 95. Výrobní firmy na to samozřejmě reagují už během samotného plánování, a z tohoto pohledu tak tankování Naturalu 98 či Naturalu 100 nutné není.

Závěrem je potřeba zdůraznit, že každý řidič by měl jednoznačně vycházet z doporučení, specifikací a požadavků výrobce. V případě starších či sportovních vozů tak častokrát platí, že Natural 95 by měly využívat spíše jen v nouzových situacích.

Zdroj info: carhelper.ch.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články