PRÁCE 🧰

Skladování nafty a benzínu se řídí jasnými pravidly. Neporušujete je náhodou?

13. 2. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Obrovské skoky v cenách pohonných hmot nutí řadu z nás tankovat benzin a naftu do zásoby. Jak ale pohonné hmoty skladovat, aby vydržely co nejdéle, a vy jste zároveň neporušili bezpečnostní normy?

Jak skladovat naftu a benzin v kanystrech? A jak dlouho vydrží?

Co na skladování benzínu a nafty říkají normy a vyhláška?

Skladování hořlavých látek, kam pohonné hmoty neodmyslitelně patří, se řídí § 44 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ČSN 65 0201 a ČSN EN 14470-1 (847520).

Ve výše uvedených zaznívá zejména důležitá informace, která zakazuje skladování pohonných hmot ve společných a sklepních prostorách bytových domů nebo ubytovacích zařízeních. Pokud chcete benzin a naftu skladovat mimo tyto prostory (například v garáži), pak v kanystrech smíte uložit pouze:

  • 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily,
  • 80 litrů pro nákladní automobily
  • a 20 litrů olejů na jedno parkovací místo.

Základní pravidla pro skladování pohonných hmot

Pohonné hmoty patří mezi nebezpečné hořlaviny, a proto je potřeba s nimi takto nakládat. Pokud je skladujete v dílně nebo garáži, měli byste je mít v uzavřených nádobách z dosahu slunečního svitu, a neměli byste je vystavovat nadměrné vlhkosti.

V žádném případě také v jejich blízkosti nekuřte a nerozdělávejte oheň. Benzín má totiž teplotu vzplanutí nižší než 21 stupňů Celsia! To znamená, že již při této relativně nízké teplotě se z kapaliny uvolní tolik par, že se vytvoří zapalitelná směs se vzduchem. Pak stačí pouze neopatrné zacházení se zdrojem otevřeného ohně a problém je na světě.

Jaká je životnost benzinu?

Stejně jako AdBlue i pohonné hmoty mají svoji omezenou životnost. Horní hranice použitelnosti benzinu činí šest měsíců. Podmínky skladování benzínu v kanystru v klasických garážích ale nejsou pro pohonné hmoty ideální. Navíc se prodávají odlišné třídy benzínu v závislosti na roční době.

Další komplikací jsou i chemické vlastnosti benzinu. Vlivem změn okolních teplot a vlhkosti vzduchu se z benzínu odpařují těkavé látky, což má vliv na startování. Ve špatně uzavřené nádobě může zase docházet ke kondenzaci vodní páry nebo oxidaci.

Pokud tedy chcete nalít starší benzin do auta, raději se držte jen tří měsíců. To je totiž podle výrobců a ČSN EN 228 doba, po kterou si benzín uchovává své vlastnosti v běžných podmínkách. Nikdy však neplňte nádrž benzínem z kanystru, u kterého si nejste jistí stářím, nebo se v něm objevuje kal a jiné usazeniny.

Skladování nafty je o něco jednodušší

Na rozdíl od benzinu vydrží nafta při dodržení správného skladování déle. Nafta je totiž vcelku stabilní směsí uhlovodíků. K jejímu znehodnocení může dojít zejména v případě, že ji skladujete na světle nebo při vysoké vlhkosti. Její stárnutí ovlivňuje též přítomnost mikroorganismů.

Doba použitelnosti skladované nafty se odvíjí i od jejího typu. Klasická nafta bez biosložek má podle normy ČSN 65 6500 záruční dobu 24 měsíců, ale stejně jako u benzínu pouze za předpokladu, že ji skladujete v ideálních podmínkách. Naftu s biosložkou lze skladovat maximálně čtyři měsíce.

Pokud chcete použít starou naftu, vždy se přesvědčte, že se u dna nádoby nenachází kal, případně volná voda. Právě toto je obecně největší hrozbou pro vysokotlaké vstřikovací čerpadlo. Používat byste neměli ani tu naftu, jejíž součástí jsou mechanické nečistoty (například rez).

Zdroj info: Az pneu, Vyhláška č. 246/2001 Sb., norma ČSN 65 6500.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články