PRÁCE 🧰

Kdy lze nárokovat zrušení povinného ručení bez sankce a co dělat, aby vám vrátili peníze?

29. 1. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Zrušení povinného ručení

Bez povinného ručení na silnice nesmíte. Co když ho ale chcete vypovědět? Bez sankcí tak můžete učinit pouze v několika případech. Máme pro vás přehledný výčet a tipy, jak získat od pojišťovny alespoň část zaplaceného pojistného.

Zrušení povinného ručení je možné jenom v následujících případech

Zrušení povinného ručení ke konci pojistného období

Povinné ručení můžete písemně vypovědět před koncem pojistného období (tzv. výročí pojistné smlouvy). Lhůta v tomto případě činí 6 týdnů. Datum výročí smlouvy najdete na zelené kartě a samozřejmě také přímo ve smlouvě. Důvod, který vás vede ke zrušení povinného ručení, nemusíte pojišťovně dokládat.

Zrušení povinného ručení – prodej auta

Pokud plánujete zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla, pojistka zaniká dnem doručení výpovědi pojišťovně. Nikoliv dnem, kdy auto reálně prodáte. V praxi byste měli pojišťovně doložit nejen písemnou výpověď, ale také kupní smlouvu nebo písemné prohlášení nového majitele auta. Řada pojišťoven při prodeji auta a zrušení povinného ručení vyžaduje také kopii velkého technického průkazu s vyznačenou změnou vlastníka.

Jak na zrušení povinného ručení a vrácení peněz? Pokud jste pojišťovně zaplatili pojistné na další období, v žádosti o ukončení pojistky nezapomeňte uvést číslo bankovního účtu, na který pojišťovna vrátí přeplatek na pojistném.

Zrušení povinného ručení z důvodu likvidace vozidla

Podobná situace panuje i v případě, kdy necháte auto ekologicky zlikvidovat a následně ho vyřadíte z evidence. Také v tomto případě je potřeba pojišťovnu o zrušení povinného ručení z důvodu likvidace vozidla písemně informovat. K žádosti doložte kopii velkého techničáku, kde bude vyznačené datum vyřazení z evidence vozidel. I v této situaci můžete žádat vrácení přeplatku na pojistném zpátky na bankovní účet.

Zrušení povinného ručení do 2 měsíců od uzavření

Výpověď můžete pojišťovně zaslat i ve dvouměsíční lhůtě od data uzavření pojistky. To například tehdy, pokud objevíte výhodnější nabídku nebo se vám podmínky stávající pojistky rozleží v hlavě a vyhodnotíte je jako nevýhodné, či nedostatečné. Zrušení povinného ručení pojišťovně bez okolků písemně oznamte (důvod není potřeba uvádět). Po uplynutí osmidenní výpovědní lhůty pak pojištění zanikne a pojišťovna vám vrátí poměrnou část nespotřebovaného pojistného na účet.

Zrušení povinného ručení z důvodu nové ceny pojistného

Zdražila vaše pojišťovna? Novou výši pojistného nemusíte akceptovat, ale naopak můžete smlouvu bez sankcí vypovědět. A to do jednoho měsíce od data oznámení změny pojistného.

Měli byste vědět: Tento způsob zrušení povinného ručení nelze uplatnit, pokud změna pojistného vychází ze systému bonus/malus!

Zrušení povinného ručení do tří měsíců od pojistné události

Pokud nejste spokojení se způsobem vyřízení pojistné události pojistitelem, můžete do tří měsíců od data pojistné události vypovědět smlouvu. Opět bez sankcí.

Zrušení povinného ručení z důvodu krádeže vozidla

Pokud vám vozidlo odcizí, opět můžete pojistku bez sankcí a pokut vypovědět. Učiňte tak pomocí písemné žádosti, ke které doložíte policejní protokol o odcizení. I v tomto případě máte nárok na vrácení peněz z povinného ručení, které jste dopředu zaplatili.

Tip závěrem: Zrušit povinné ručení bez sankcí a pokut lze kdykoliv i dohodou. Tento způsob ovšem není častý, pojistitelé na něj přistupují velmi neradi, a proto není radno na něj spoléhat.

  Kalkulačka povinného ručení online

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články