PRÁCE 🧰

Poradíme, jak ukončit povinné ručení bez sankcí a přidáme i vzor výpovědi ke stažení

4. 5. 2023 5 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak vybrat povinné ručení Zrušení povinného ručení

Důvodů, proč vám přestalo stávající povinné ručení vyhovovat, může být nespočet. Možná jste objevili výhodnější nabídku nebo vám pojišťovna navýšila pojistné. V každém případě je dobré vědět, že ukončení povinného ručení bez pokut je možné jen v určitých případech.

Jak ukončit povinné ručení bez sankcí a komplikací?

Povinné ručení: Ukončení smlouvy bez sankcí není jen tak

Smlouvu o povinném ručení nemůžete vypovědět jen tak. Resp. můžete, ale pojišťovna vám v případech mimo níže vyjmenované, může účtovat nemalou sankci. Kdy můžete smlouvu ukončit bez obav ze sankcí?

 • Ke konci pojistného období
 • Pokud vám pojišťovna změní pojistné podmínky nebo cenu pojištění
 • Změní-li se vlastník vozidla (prodej)
 • Vyřadíte-li vůz z evidence
 • Nejste spokojeni s řešením pojistné události
 • Vozidlo vám bylo odcizeno
 • Do dvou měsíců od sjednání najdete výhodnější nabídku
 • Nezaplatíte pojistné
 • S pojišťovnou se na ukončení pojistky dohodnete

Přečtěte si také: Jak na výpověď smlouvy o povinném ručení? Důležité jsou lhůty i správně sepsaná žádost

Ukončení povinného ručení ke konci pojistného období

Pokud vám stávající pojistka nevyhovuje, můžete ji bez sankcí vypovědět k výročí smlouvy (tzn. data sjednání). Písemnou výpověď je ovšem potřeba doručit pojišťovně 6 týdnů před výročím smlouvy.

Změna pojistných podmínek a ceny pojištění

Pokud vaše pojišťovna zdražila, nemusíte tuto změnu akceptovat. V případě, že jste objevili výhodnější nabídku, můžete smlouvu vypovědět do jednoho měsíce od toho, co vám pojišťovna změnu oznámí. Pojištění bude ukončeno ke konci období (výročí), na které máte pojistku sjednanou.

Ukončení povinného ručení z důvodu změny vlastníka vozidla

Jakmile přepíšete vozidlo na nového vlastníka, zašlete pojišťovně písemnou výpověď společně s kopií velkého technického průkazu, kde je zaznamenáno datum, kdy proběhla změna majitele vozu. Nezapomeňte přiložit i kupní smlouvu, kde bude zaznamenána změna vlastníka. Pojišťovna ukončí povinné ručení ke dni, kdy jste jí změnu nahlásili.

Zrušení povinného ručení z důvodu vyřazení vozu z evidence

Ukončení smlouvy o povinném ručení je bez sankce možné i za předpokladu, že je vozidlo vyřazeno z evidence. V takovém případě zašlete pojišťovně výpověď povinného ručení obratem a k výpovědi nezapomeňte přiložit kopii technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla.

Výpověď smlouvy povinného ručení z důvodu nespokojenosti při řešení pojistné události

Pokud jste s pojišťovnou řešili pojistnou událost a nebyli jste spokojeni s tím, jak pojišťovna tuto událost uzavřela, opět máte bezplatný nárok na ukončení smlouvy o povinném ručení. V tomto případě bude potřeba pojišťovně doručit písemnou výpověď do tří měsíců od vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta bude v tomto případě činit měsíc.

Ukončení smlouvy o povinném ručení z důvodu odcizení vozidla

V tomto případě doručte pojišťovně písemnou žádost o ukončení povinného ručení společně s policejním protokolem o odcizení. Pojišťovna vám ukončí povinné ručení ke dni krádeži vozu.

Ukončení povinného ručení do dvou měsíců od jeho sjednání

Pokud během dvou měsíců od sjednání pojistné smlouvy objevíte výhodnější nabídku, nebo si jednoduše svoje rozhodnutí rozmyslíte, můžete opět přistoupit k bezplatnému ukončení smlouvy o povinném ručení. Jakmile pojišťovně doložíte písemnou výpověď, začne běžet osmidenní výpovědní lhůta, po jejím uplynutí bude povinné ručení ukončeno.

Zánik povinného ručení pro neplacení pojistného

Specifickou situací, kdy může sama pojišťovna přistoupit k ukončení povinného ručení, je nezaplacené pojistné. Pokud na platbu zapomenete, nic strašného se nestane. Pojišťovna vám s největší pravděpodobností zašle upomínku, a pokud na ni zareagujete, povinné ručení vám bude platit dál. Pokud ale budete upomínky pojišťovny ignorovat, může vám pojistku ukončit. Nezaplacené pojistné po vás ale může dál požadovat.

Ukončení smlouvy o povinném ručení dohodou

Povinné ručení samozřejmě můžete kdykoliv ukončit vzájemnou dohodou. Na tento způsob ale pojišťovny přistupují jen velmi nerady. Proto se na něj nevyplatí spoléhat. Pokud se přeci jen na ukončení povinného ručení dohodnete, výpověď musí být opět písemná a řídit se bude podmínkami, které v ní obě strany uvedou.

Jak ukončit poviné ručení?

Ve chvíli, kdy se rozhodnete pro ukončení smlouvy o povinném ručení, bude potřeba pojišťovně doručit písemnou výpověď. Její vzor většinou najdete na oficiálních stránkách pojišťovny, případně si vzor ukončení povinného ručení můžete zdarma stáhnout ve formátu doc. z našich stránek. Kromě písemné výpovědi lze smlouvu vypovědět i osobně u pojišťovny, anebo s pomocí elektronického formuláře, který mají některé pojišťovny k dispozici na svých webových stránkách.

V písemné výpovědi nezapomeňte uvést:

 • Důvod výpovědi,
 • číslo pojistné smlouvy,
 • jméno či obchodní název pojistníka,
 • rodné číslo nebo IČ pojistníka,
 • adresu pojistníka,
 • kontakt na pojistníka (např. e-mail, telefon apod.),
 • druh vozidla, tovární značku a model vozidla,
 • registrační značku vozidla,
 • VIN vozidla,
 • číslo účtu, pokud máte nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného,
 • datum a podpis pojistníka.

Jakmile pojišťovně výpověď doručíte a uplyne některá z výše uvedených lhůt, povinné ručení je ukončeno. Protože ale s nepojištěným vozidlem na silnice nesmíte, nezapomeňte si sjednat novou pojistku, která vám bude vyhovovat pojistnou ochranou, limity, ale i dalšími parametry.

  Sjednat výhodné povinné ručení online

Zdroj info: Srovnejto.cz.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články