PRÁCE 🧰

Víte, co je to vinkulace a devinkulace pojistného plnění a kdy se vás může týkat?

28. 3. 2023 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak řešit pojistnou událost Základní info k pojistné události

Výraz vinkulace pochází z latinského slova vinculum (=pouto) a v oblasti pojišťovnictví a finančnictví se nejčastěji používá ve spojení se zastavením pojištěné věci. Kde se s pojmem vinkulace a devinkulace můžete reálně setkat?

Slyšeli jste někdy o vinkulaci a devinkulaci pojistného plnění?

Co je vinkulace pojistného plnění?

Vinkulace pojistného plnění je pojmem, se kterým se v některých bankách můžete setkat například při sjednávání hypotéky. V praxi to znamená, že si banka (nebo jiný věřitel) „připoutá“ nemovitost, na kterou klientovi půjčuje. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch banky zajišťuje, že kdyby se s pojištěnou věcí během splácení něco stalo, peníze z pojistky obdrží banka.

Náš tip: Jak vypadá vzor vinkulace pojistného plnění? Stáhnout si ho můžete zdarma odsud.

Devinkulace sjednaný závazek uvolní

Opakem vinkulace je devinkulace pojistného plnění, což znamená uvolnění závazku, v jehož případě není pojistné plnění vyplaceno zástavnímu věřiteli, ale úvěrovému dlužníkovi. Devinkulaci vždy musí schválit ten, v jehož prospěch je pojistka vinkulována. A to písemně.

Vinkulace pojistného plnění v pojišťovnictví

V pojišťovnictví je vinkulace využívána nejčastěji ve spojitosti s životním a havarijním pojištěním nebo u pojištění domácnosti a nemovitosti sjednávaného pro účely hypotečního úvěru. V tomto případě budou případné výnosy z pojistného plnění v rámci pojistné události převedeny na třetí osobu.

Peníze obdrží ten, na koho je vinkulace vypsána (většinou banka nebo pojišťovna). U pojištění vozidel se k této situaci přistupuje většinou v případě totální škody u aut na leasing.

V tomto případě je vždy nutné sjednat havarijní pojištění pro případ nehody s případným vyplacením pojistného plnění leasingové společnosti. Některé leasingové společnosti leasing vozu výše uvedeným přímo podmiňují. V případě totální škody na autě je pojistné plnění vyplaceno společnosti, která úvěr doplatí a vám zůstane případný zbytek.

Ve chvíli, kdy pomine důvod pro vinkulaci pojistky (např. jste splatili leasing), můžete požádat o zrušení vinkulace neboli devinkulaci.

Náš tip: Vzor devinkulace pojistného plnění najdete volně ke stažení na internetu, případně o tento formulář můžete požádat pojišťovnu nebo leasingovou společnost.

Jakmile schválený dokument obdržíte, zaneste ho pojišťovně osobně nebo zašlete doporučenou poštou. Nezapomeňte uvést, ke kterému číslu smlouvy nebo číslu pojistné události devinkulační potvrzení dokládáte. Až na základě tohoto potvrzení může pojišťovna vinkulaci ukončit.

  Online kalkulačka havarijního pojištění

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články