PRÁCE 🧰

Alkohol na sjezdovce patří mezi nejčastější výluky z pojištění

26. 11. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak řešit pojistnou událost Základní info k pojistné události

Řada z nás si nedokáže představit zimní lyžovačku bez nějakého toho „dopingu“ v podobě lahodného bombardina nebo poctivého svařáku. Pokud vám ale alkohol zakalí mozek a vy někoho na sjezdovce srazíte, zaděláváte si na velký malér nejen u své pojišťovny.

Jak se pojišťovna dívá na pojistnou událost, u které hraje roli alkohol?

Přijít můžete o peníze i skipas

Zatímco v některých oblíbených lyžařských destinacích (např. v Itálii) není lidem pod vlivem alkoholu vůbec povolen vstup, v Rakousku, podobně jako v Česku, takto přísná pravidla neplatí.

Měli byste vědět: V případě, že vám při namátkové kontrole na sjezdovce v Itálii naměří více než 0,5 promile alkoholu, čeká vás pokuta od 250 do 1000 EUR. V případě více než 0,8 promile bude vaše jednání hodnocené dokonce jako trestný čin!

V Česku je zákaz lyžování pod vlivem alkoholu zpravidla uveden v přepravním či provozním řádu lyžařského areálu. Pokud se člověk chová nepřiměřeně a je očividně pod vlivem alkoholu, může mu být odebrán skipas a bude ze sjezdovky vykázán.

Na rozdíl od českých sjezdovek, kde se namátkové kontroly lyžařů neprovádějí, například v Rakousku vás taková kontrola může překvapit. Pokud je u lyžaře zjištěna vysoká hladina alkoholu v krvi, může přijít o skipas bez nároku na náhradu a v krajním případě může být dokonce vykázán ze sjezdovky. Pokud navíc dojde ke srážce s jiným lyžařem, je alkohol brán jako přitěžující okolnost!

Jak se na nehody pod vlivem dívají pojišťovny?

Přístup pojišťoven se v tomto případě liší. Zatímco někde si můžete sjednat speciální cestovní pojištění na lyže, kdy ke krácení pojistného plnění nedochází ani v případě, že „nadýcháte“, jinde je alkohol důvodem ke krácení, nebo dokonce úplnému odmítnutí pojistného plnění. Vždy záleží na vybrané pojišťovně, sjednaných výlukách i konkrétní povaze nehody způsobené pod vlivem.

Alkoholu se raději vyhněte

Alkohol je obecně nejčastější výlukou z cestovního pojištění na lyžování a v pojistných podmínkách naprosté většiny tuzemských pojišťoven je proto uvedeno, že vznikne-li úraz po požití alkoholu či návykových látek, může pojišťovna přistoupit k omezení plnění.

Pojištěný je totiž povinen vyhnout se jednání, které by vedlo ke škodě nebo jejímu zvětšení. Nadměrné požití alkoholu a jeho přímá souvislost se vznikem nebo velikostí škody proto patří mezi okolnosti, které mohou pojišťovny brát do úvahy při posuzování nároku na odškodnění.

A jak to vypadá v praxi? Ačkoliv podle pojistných podmínek pojišťovna možnost odmítnout nebo krátit pojistné plnění má, přistupuje k ní údajně jen ve výjimečných případech. Vše opět záleží na konkrétní pojišťovně i produktu, který jste si u ní sjednali. Zatímco některé pojišťovny jsou i v tomhle ohledu dost benevolentní, pro jiné je konzumace alkoholu a s ním související pojistná událost jasnou "STOPkou" pro výplatu peněz.

Problémem také je, pokud alkohol zatajíte. Nejen, že je to nefér vůči ostatním pojištěným, ale jde hlavně o trestný čin. Dopouštíte se totiž pojistného podvodu. Protože bude pojišťovna při likvidaci pojistné události nehodu nebo úraz prověřovat, likvidátoři, případně detektivové pojišťovny podvod zaručeně odhalí.

Pokud tak chcete mít jistotu, že případné odškodnění za způsobenou nehodu nebo ošetření úrazu nebudete muset hradit z vlastní kapsy, požití alkoholu na sjezdovce se raději vyvarujte!

  Porovnat nabídky cestovního pojištění

Zdroj info: Pojistné podmínky pojišťoven.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články