🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 € 🇦🇹 Diesel 1,67 € Natural 95 1,55 € 🇨🇿 Diesel 38,09 Kč Natural 95 37,60 Kč 🇩🇪 Diesel 1,73 € Natural 95 1,75 € 🇫🇷 Diesel 1,78 € Natural 95 1,79 € 🇭🇷 Diesel 1,48 € Natural 95 1,46 € 🇭🇺 Diesel 601,54 HUF Natural 95 581,17 HUF 🇮🇹 Diesel 1,80 € Natural 95 1,81 € 🇵🇱 Diesel 6,64 PLN Natural 95 6,47 PLN 🇸🇮 Diesel 1,54 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,61 € Natural 95 1,49 €

Kdo platí škody při dopravní nehodě v případě nepojištěných řidičů

25. 5. 2022 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak řešit pojistnou událost Základní info k pojistné události

V ideálním světě funguje svět podle pravidel, která nikdo nechce obcházet. V reálném světě ale, jak se zdá, toto zcela neplatí. Pokud totiž nemáte řádně sjednáno povinné ručení (a takové případy se stávají) a zaviníte dopravní nehodu, může být pozdě si něco vyčítat, až budete nuceni zaplatit nebo splácet dluh České kanceláři pojistitelů.

Kdo platí škody při dopravní nehodě v případě nepojištěných řidičů

Autopojištění nám pomáhá nahradit škodu, v případech havarijního pojištění, kdy dojde k poškození nebo odcizení vozidla. Pro případy, kdy já zaviním dopravní nehodu, tedy kdy způsobím provozem svého vozidla někomu újmu na zdraví nebo poškodím majetek třetích stran, nabízí pojišťovny povinné ručení a pokud chci provozovat své vozidlo, mám zákonnou povinnost si ho uzavřít.

Pokud ho však uzavřené nemám, mohu očekávat vážné finanční potíže. Zákon o povinném ručení totiž na tyto situace pamatuje a chrání především poškozené.

Jak tedy funguje systém odškodňování škod způsobených nepojištěnými vozidly?

Zjednodušeně řečeno jde o poměrně jednoduchý, důmyslný a relativně spravedlivý systém Garančního fondu, který spravuje ČKP (Česká kancelář pojistitelů). Z něho je v zákonem vymezených případech pojistná událost poškozeným uhrazena a následně vymáhána regresem po osobě, která je povinna uhradit újmu způsobenou provozem nepojištěného vozidla.

Pracuj v oboru auto-moto

Pozor: netýká se např. případů, kdy je vaše vozidlo poškozeno nezjištěným vozidlem. Takže např. typické poškození vozidla na parkovišti před hypermarketem, kdy viník z místa ujede, vám nikdo neuhradí. Pro tyto případy se sjednává havarijní nebo doplňková připojištění, které pojišťovny v různých modifikacích nabízejí.

A kdo je přispěvatelem finančních prostředků do Garančního fondu?

Jedná se o příspěvky z několika zdrojů.

Jednak je to pojistné vybrané z hraničního pojištění povinného ručení. Vybírá se při přejezdu hranic v Česku od cizozemských řidičů, kteří nejsou účastni v systému tzv. zelené karty (např. mimo EU). Dalším zdrojem jsou již zmíněné regresní nároky ČKP na náhrady vyplacených škod způsobených nepojištěnými vozidly nebo případy, kdy se šetřením zjistí, že povinná k úhradě byla ve skutečnosti nějaká pojišťovna, byť částečně (např. při střetu více vozidel).

Posledním významným a spravedlivým přispěvatelem jsou právě příspěvky nepojištěných vlastníků. ČKP vede mj. databázi všech pojištěných vozidel, která je nepřetržitě porovnávána s registry vozidel v gesci Ministerstva dopravy. Porovnáním obou databází vzniká množina vlastníků nepojištěných vozidel, která je ze strany ČKP obesílána s požadavkem o uhrazení příspěvku nepojištěných, pokud samozřejmě dotazovaný neprokáže, že pojištěn je.

Ročně ČKP rozešle statisíce takových výzev. Výše příspěvku nepojištěných se počítá dle sazebníku, a to za každý den nepojištění auta - je tak možné, že s osobním autem zaplatíte za pár měsíců i pár tisíc korun. Sazebník je přístupný na webových stránkách ČPK, kde si každý snadno může spočítat, na kolik ho nepojištění vyjde.

A ještě pozor na pokuty!

Kromě příspěvků do Garančního fondu ještě nesmíme zapomenout na pokuty za přestupky spojené s provozem nepojištěných vozidel. Když nepředložíte platnou zelenou kartu, můžete na místě dostat od policisty pokutu až do výše 1500 korun. A pokud následně správnímu orgánu neprokážete, že vozidlo pojištěno bylo, můžete ve správním řízení dostat pokutu od 5 až 40 tisíc korun! Takže notoričtí neplatiči ještě přispějí i na účet státní kasy.

Sečteno a podtrženo, jezdit bez povinného ručení se v žádném případě nevyplatí

Šetřit na povinném ručení můžete tím, že dáte SPZ do depozitu nebo využijete produktů sezónního pojištění u některých pojišťoven. Pokud se rozhodnete riskovat a jezdit bez povinného ručení, pak se vystavujete:

  1.  pokutě od policie ve výši 1500 korun na místě + sankci od 5 do 40 tisíc korun správnímu orgánu,
  2.  příspěvku nepojištěných od ČKP za každý den, v řádech měsíců to mohou být i desetitisíce korun,
  3.  a pokud navíc způsobíte nehodu, pak můžete počítat s regresem od ČKP, která od vás bude vymáhat částku ve výši jedné třetiny toho, co plnila poškozenému, a to až do výše 300 tisíc korun,
  4.  a kdyby však došlo při té nehodě navíc ke zranění osob s trvalými následky, kde by náklady odškodnění, včetně ušlého zisku přesáhly limit ve výši 35 mil. korun, což je zákonem stanovený limit odškodnění pro ČKP, mohli byste v tomto zvlášť nepříjemném případě čelit občanskoprávní žalobě o příslušný nadměrek ze strany poškozených.

Zdroj info: ČPP.
Zdroj médií: Depositphotos.
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je foťák v ruce. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články