🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,21 Kč Natural 95 38,97 Kč 🇩🇪 Diesel 1,69 € Natural 95 1,86 € 🇫🇷 Diesel 1,72 € Natural 95 1,83 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 616,60 HUF Natural 95 602,90 HUF 🇮🇹 Diesel 1,76 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,54 PLN 🇸🇮 Diesel 1,51 € Natural 95 1,48 € 🇸🇰 Diesel 1,53 € Natural 95 1,62 € 🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,21 Kč Natural 95 38,97 Kč 🇩🇪 Diesel 1,69 € Natural 95 1,86 € 🇫🇷 Diesel 1,72 € Natural 95 1,83 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 616,60 HUF Natural 95 602,90 HUF 🇮🇹 Diesel 1,76 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,54 PLN 🇸🇮 Diesel 1,51 € Natural 95 1,48 € 🇸🇰 Diesel 1,53 € Natural 95 1,62 €
PRÁCE 🧰
KALKULAČKA NÁKLADŮ 🚗

Zánik pojistné smlouvy

3. 5. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Rádce motoristy Pojištění motoristy Jak řešit pojistnou událost Základní info k pojistné události

Pojistná smlouva je důležitou součástí každého auta, které má být provozováno na pozemní komunikaci v Česku. Bez povinného ručení nemůže řidič s vozidlem nikterak manipulovat, aniž by za tuto skutečnost nebyl pokutován. V jakých případech pojištění může zaniknout?

Zánik pojistné smlouvy

Ať už se jedná o pojistnou smlouvu vztahující se na povinné ručení nebo havarijní pojištění, obě varianty pojištění lze v některých případech vypovědět. K zániku může dojít jak ze strany pojistitele, tak i ze strany pojistníka.

V dnešním článku si probereme způsoby, díky kterým může dojít k zániku pojistné smlouvy, ať už z vaší inciativy nebo ne. Některé důvody jsou snadno odvoditelné, jiné by vás možná ani nenapadly. Úpravy zániku pojistné smlouvy lze dohledat v legislativě a přesněji pak v Občanském zákoníku.

Jaké jsou důvody pro zánik pojistné smlouvy?

Nejběžnější formou zániku je uplynutím pojistné doby. Pokud pojistník nemá vysloveně ve smlouvě stanovenou dobu platnosti (na neurčito), která se běžně ke konci výročí prolonguje, pak taková smlouva zaniká. Pojistník si tuto skutečnost musí hlídat a sjednat si pojištění nové, buď u stejné pojišťovny, nebo jiné. Smlouva zaniká i v případě, kdy přestanete splácet - pokud placení povinného ručení máte například stanovené měsíční splátkou. Okamžikem, kdy přijde upomínka a dluh není zaplacen, pojištění se ukončuje.

Další běžnou záležitostí je výpověď pojistné smlouvy, která se vztahuje k situacím, kdy například chcete změnit pojišťovnu a najít si nějakou levnější. Zde je nutné nezapomenout na lhůtu, kdy smlouvu můžete vypovědět. Lze tak učinit do 42 dní před koncem výročí smlouvy. Pokud žádost o výpověď smlouvy dorazí 43. den, nebere se na výpověď zřetel. Bez udání důvodu je možné odstoupit od uzavření smlouvy do dvou měsíců, pokud bylo pojištění sjednáno online, vztahuje se na něj lhůta 14 dnů. Případě, že nesouhlasíte s novou výší platby povinného ručení, které se oproti původní ceně zvýšilo, je možné odstoupit do 30 dnů od data oznámení pojišťovnou. To neplatí v případě, že částka byla zvýšena kvůli malusům (způsobili jste dopravní nehodu).

V případě prodeje vozu se nehledí na lhůty. Jakmile jde o změnu vlastníka předmětu (v tomto případě vozidla), oznámí se tato skutečnost na pojišťovnu, obvykle se připojuje i kopie kupní smlouvy a povinné ručení je ukončeno. V případě ročního placení je vám vyplaceno zbytkové pojistné. Nový vlastník vozidla si musí sjednat nové pojištění vozu. Povinné ručení, ani havarijní pojištění se nedá převést na nového majitele. A ten bez platného pojištění nemůže auto přihlásit do registru, ani ho legálně provozovat na pozemní komunikaci.

Okamžité ukončení se vztahuje i na ekologické likvidace, které nastanou buď vlivem stáří stroje nebo při zničení auta při dopravní nehodě. V obou případech je nutné doložit buď doklad o trvalém vyřazení z registru, nebo protokol od policie. Ukončit zákonné pojištění je též vhodné, máte-li v plánu uložit značky do depozitu. Automobil nebude po dobu, kterou chcete funkční, není tedy nutné pojištění platit. Jakmile se situace změní, uzavřete smlouvu novou.

V případě úmrtí pojistníka se pojistka nepřevádí a zaniká dnem, kdy je o skutečnosti pojišťovna informována. Pojistná smlouva může zaniknout i v případech, kdy je odmítnuto pojistné plnění, případně nejste spokojeni s vyřízením pojistné události.

Zdroj info: Odborník - pracovník UNIQA pojišťovny.
Zdroj médií: Depositphotos.
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je foťák v ruce. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články