Centrální registr řidičů aneb Informace a evidence na jednom místě

9. 9. 2020 3 min. čtení Tipy a rady

Tato evidence zahrnuje výrobu a evidenci řidičských průkazů, evidenci dopravních přestupků, bodový systém a další. Centrální registr spravuje Ministerstvo dopravy, avšak dílčí registr řidičů je ve správě obecního úřadu obcí s rozšířenou působností.

Registr řidičů

Články na téma registrace motorového vozidla:

  1. Centrální registr řidičů - právě čtete
  2. Jak přepsat motorku
  3. Co potřebuji k přepisu vozidla?
  4. Osvědčení o registraci vozidla: Význam a ztráta
  5. Jak přepsat auto krok po kroku

Jak již bylo řečeno, můžeme rozlišovat dva registry. Centrální registr se řídí dle silničního zákona 361/2000 Sb. § 122 a zároveň dle vyhlášky č. 31/2001 Sb. Registr řidičů na úrovni veřejné správy se řídí jen dle zmíněné vyhlášky.

Centrální registr řidičů

Od roku 1995 se využívá elektronické verze systému. V centrálním registru se zpracovávají informace, které poskytují obecní úřady z registru řidičů - zároveň tento registr sdružuje a uchovává paměťové karty řidičů. Data z těchto karet využívá například Státní tiskárna cenin, která zajišťuje tisk řidičských průkazů. Zajištěný přímý přístup do centrály musí mít všichni příslušníci policie, oprávněné osoby Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služba.

Na příslušných místech může oprávněná osoba - tedy řidič, požádat o výpis svého bodového konta. Taková místa se nazývají Czech POINTy a nacházejí se téměř na všech pobočkách pošty, obecních úřadech a dá se do nich dokonce přihlásit i online. Výpis ze systému je informativního rázu a vydává se na základě ověření totožnosti žadatele.

Registr řidičů

Evidence shromažďuje údaje o řidičích - osobní údaje řidičů, údaje o průkazech i těch mezinárodních, zajišťuje přehled o bodovém kontě řidičů a také spáchaných přestupků. Také se v této evidenci shromažďují veškeré spisy ohledně řidičů, zejména pak jejich žádosti a správní úkony. Vše je tedy snadno o řidiči dohledatelné a přehledné.

Stejně jako u centrály se lze dotázat na spáchané dopravní přestupky a stav bodového konta. Navíc v odboru registru řidičů lze žádat o nový řidičský průkaz nebo o jeho výměnu, dále pak vyřízení mezinárodního řidičáku, průkaz profesní způsobilosti, žádá se zde také o navrácení řidičského průkazu po vybodování a uběhnutí zákonné lhůty a další činnosti.

Zajímavostí pro řidiče může být i fakt, že z těchto registrů nelze vymazat. Data se tedy zálohují dlouhodobě bez možnosti vymazání. Pokud tedy řidič v minulosti spáchal nějaký trestný čin nebo dopravní přestupek, je snadno dohledatelné kdy a jak k tomu došlo. Své hříchy si tak řidiči v evidenci nesou až do smrti.

Portál občana

Pokud si bude chtít žadatel zjistit své bodové konto nebo kolik spáchal přestupků a kdy se tak stalo, lze informace zjistit snadno z pohodlí domova a nemusí chodit na úřad nebo Czech POINT. K získání informací slouží Portál občana, který se od loňského roku propojil i s registrem řidičů.

Na portál se lze přihlásit dvěma způsoby. Buď eObčankou nebo přes datovou schránku. V případě elektronického občanského průkazu je třeba k přihlášení ještě čtečka čipových karet. Pokud jste vlastníkem datové schránky systém Portálu občana vás ještě navíc informuje o konci platnosti technické kontroly na voze.

Zdroj médií: Pixabay.
Michaela Rubešová

Autor článku
Poznávacím znamením Míši je foťák v ruce. Ráda cestuje, ochutnává dobrá jídla a miluje výjimečná auta s duší.

Podobné články

Chcete zdarma dostávat zajímavé rady a tipy na auto-moto akce nejen na víkendy?