Odebrání řidičského průkazu ze zdravotních důvodů

9. 10. 2022 5 min. čtení Tipy a rady

Každý lékař má ze zákona povinnost nahlásit úřadům řidiče, kterému se změnila způsobilost k řízení vozu. Věk nemusí hrát tu nejdůležitější roli při odebrání řidičáku, často za to může bohužel nemoc.

Odebrání řidičského průkazu ze zdravotních důvodů

Články na téma odebrání řidičského průkazu:

  1. Odebrání řidičského průkazu - možná vás překvapí za co všechno to jde
  2. Odebrání řidičáku za neplacení alimentů
  3. V jakých situacích můžete přijít o řidičák
  4. Odebrání řidičského průkazu ze zdravotních důvodů - právě čtete

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Ze zákona je jasně dané, kdo a za jakých podmínek smí řídit - tedy je zdravotně i psychicky způsobilý pro řízení vozidla na silnici. Silniční zákon č. 361/2000 Sb. upřesňuje dle § 84, co znamená zdravotní způsobilost k řízení vozidel, a to zejména v odstavcích 1, 2, 3 a dále: 

(1) Zdravotní způsobilostí k řízení motorových vozidel se rozumí tělesná a duševní schopnost k řízení motorových vozidel (dále jen "zdravotní způsobilost").

(2) Zdravotní způsobilost posuzuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě prohlášení žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění, výsledku lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření.

(3) Zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla není ten, kdo má poruchy chování způsobené závislostí na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách podle posudku o zdravotní způsobilosti.

Zdravotní způsobilost řidiče

§ 85 téže zákona dále upřesňuje způsob posouzení zdravotní způsobilosti řidiče, a to takto:

1) Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění. Náklady na posouzení zdravotní způsobilosti hradí žadatel.

(2) Po provedení lékařské prohlídky, popřípadě odborného vyšetření vydá posuzující lékař žadateli posudek o zdravotní způsobilosti.

(3) Posudek o zdravotní způsobilosti musí mít písemnou formu.

(4) Posuzující lékař v posudku o zdravotní způsobilosti uvede zjištěný zdravotní stav z hlediska zdravotní způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění nebo držitele řidičského oprávnění a hodnocení jeho zdravotní způsobilosti.

(5) Žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je

a) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel,

b) zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou,

c) zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových vozidel.

Vše blíže specifikuje vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Lékařské prohlídky řidičů seniorů

Po dovršení věku 65 let, se musí senior dostavit na lékařskou prohlídku, poté znovu za tři roky - tedy ve věku 68 let. Další interval prohlídek je už po dvou letech, pokud nestanoví lékař jinak. Lékař následně uzná nebo neuzná seniora způsobilým k řízení automobilu. Přitom se nejedná o žádnou diskriminaci starých lidí, nýbrž jde spíše o prevenci. Spolu se stářím se zhoršují bohužel i schopnosti řídit a málokterý starší řidič si to sám přizná. U lékaře takoví řidiči většinou absolvují celkové vyšetření - tedy nejen to zdravotní, ale většinou také psychologické.

Cena za vyšetření se pohybuje u každého lékaře jinak, ale většinou stojí jen pár stovek korun. Po úspěšném absolvování vyšetření, dostane senior písemné potvrzení o své způsobilosti řídit vůz. Tento dokument musí mít stále u sebe, zejména v případech, kdy řidiče zastaví policejní hlídka při náhodné kontrole. Pokud takové potvrzení u sebe nemá, čeká řidiče nepříjemná pokuta, ztráta bodů a zákaz řízení - bude na něj nahlíženo, jako by u sebe neměl žádný doklad, tedy ani řidičské oprávnění.

Nemoc a řízení motorového vozidla

Pokud se jedná o nemoc, která může výrazně ovlivnit řidiče a jeho schopnost řídit, hlásí nezpůsobilost na úřad lékař specialista - jedná se zejména o kardiology, neurology nebo diabetology. O řidičské oprávnění tak přijdou nejčastěji lidé s těmito problémy: poruchy zraku, s Parkinsonovou chorobou, pacienti s nemocemi oběhové soustavy, kardiaci, lidé po transplantaci, mentálně postižení lidé, lidé s duševními nemocemi, alkoholici či drogově závislí a nebo také pacienti s diabetem, u kterých hrozí diabetické kóma. Závažnou kontraindikací k řízení vozu je také epilepsie. Veškerý přehled nemocí a vad, které se vylučují s řízením automobilu, najdete v příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb..

O návrh na odebrání řidičského oprávnění rozhoduje výhradně lékař. Ten přihlíží k současnému stavu pacienta i k dalším zdravotním zprávám z vyšetření, které mu pomohou se v jednotlivých případech rozhodnout. Přihlíží se také k historii zdravotnické dokumentace. Pokud je to nutné, může lékař pacienta odeslat na další vyšetření.

Nutno podotknout, že někteří lidé se bojí k lékaři jít, aby jim náhodou nesebral řidičský průkaz, který je pro ně důležitý, ať už při výkonu povolání nebo jen pro existenční důvody. Avšak v těchto případech se musí člověk sám nad sebou zamyslet. Co když právě kvůli své nemoci řidič zaviní dopravní nehodu, která se například neobejde bez zranění. Takovou situaci si pak bude moci vyčítat do konce života a navíc ho čekají nemalé problémy.

Zdroj médií: Pixabay.
Pavel Táborský

Autor článku
Pavel je člověk, který má rád moderní technologie a přesně i taková auta. Když má volnou chvíli jezdí na různé automobilové srazy a jeho druhým domovem jsou závodní okruhy. 

Podobné články