🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,77 Kč Natural 95 39,02 Kč 🇩🇪 Diesel 1,66 € Natural 95 1,84 € 🇫🇷 Diesel 1,74 € Natural 95 1,86 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 627,60 HUF Natural 95 613,70 HUF 🇮🇹 Diesel 1,75 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,56 PLN 🇸🇮 Diesel 1,53 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,56 € Natural 95 1,62 € 🇦🇹 Diesel 1,69 € Natural 95 1,68 € 🇨🇿 Diesel 37,77 Kč Natural 95 39,02 Kč 🇩🇪 Diesel 1,66 € Natural 95 1,84 € 🇫🇷 Diesel 1,74 € Natural 95 1,86 € 🇭🇷 Diesel 1,45 € Natural 95 1,54 € 🇭🇺 Diesel 627,60 HUF Natural 95 613,70 HUF 🇮🇹 Diesel 1,75 € Natural 95 1,87 € 🇵🇱 Diesel 6,53 PLN Natural 95 6,56 PLN 🇸🇮 Diesel 1,53 € Natural 95 1,51 € 🇸🇰 Diesel 1,56 € Natural 95 1,62 €
PRÁCE 🧰
KALKULAČKA NÁKLADŮ 🚗

Jak na přepis auta v roce 2024

24. 5. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Kupujete nebo prodáváte ojetý automobil a řešíte, jak v roce 2024 provést přepis auta na nového majitele? Oproti dřívějším létům je tento proces nyní mnohem jednodušší. Vše se dá zvládnout jako na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností.

Přepis auta v roce 2024

Problematiku přepisu vozidla upravuje zákon č. 56/2001 s., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V něm je jasně stanoveno, že ke kompletnímu a zdárnému přepisu vozidla je třeba nejprve vyplnit potřebnou žádost o změnu vlastníka vozidla, doložit všechny potřebné doklady a zaplatit správní poplatek.

I v roce 2024 je možné k přepisu zplnomocnit jinou osobu, která tento proces dokáže vyřídit. Pokud o této možnosti uvažujete, myslete na to, že plná moc k přepisu vozidla musí být úředně ověřena. Jestliže máte v úmyslu provést kompletní přepis po vlastní ose, začněte návštěvou dopravního odboru obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Určitě doporučujeme předem prozkoumat konkrétní webové stránky úřadu, na kterém máte v úmyslu přepis provést. Vybrané totiž umožňují online objednání předem na přesný den a hodinu. Pokud tomu tak je i ve vašem případě, byla by škoda takové možnosti nevyužít. Úspora času totiž může být opravdu značná.

Co všechno je k přepisu potřeba

Mezi doklady, které jsou k přepisu vozidla třeba, se konkrétně řadí kupní smlouva, doklad totožnosti, zelená karta k povinnému ručení, formulář pro přihlášení vozu k registraci do registru silničních vozidel. Oproti dřívější době nyní není ani třeba dokládat protokol o evidenční kontrole, neboť ten má úředník vždy k dispozici ve svém interním systému. Motoristé ale musí myslet na to, že požadavek na absolvování příslušné evidenční kontroly neodpadl a je v platnosti i nadále.

Jestliže máte v úmyslu zplnomocnit k přepisu třetí osobou, musí plná moc splňovat všechny podstatné náležitosti, které jsou uvedeny níže. Plná moc standardně platí do splnění daného úkolu a případně je možné do ní uvést i konkrétní datum, kdy její platnost uplyne.

  • údaje zmocněnce a zmocnitele
  • podpisy obou stran
  • specifikaci úkonů, na něž se plná moc váže
  • údaje o vozidle
  • úřední ověření
  • datum a místo vyhotovení

S přepisem na nového majitele příliš neotálejte

Řadu řidičů zajímá, jak je to v případě přepisu vozidla s lhůtou. Ta je aktuálně stanovena na 10 dnů od samotného prodeje. Pokud se vlastníkovi nepodaří tento časový úsek splnit, vystavuje se riziku pokuty ve výši až 50 tisíc korun. Proto je vhodné s přepisem příliš neotálet a ideálně jej provést hned.

Správní poplatek za přepis vozu momentálně vychází na 800 korun. Kromě toho je ale potřeba počítat také s evidenční kontrolou, která aktuálně stojí 400 až 600 korun. Pokud se vás týká i plná moc, je třeba počítat také s náklady, jež souvisí s ověřeným podpisem.

Celkem se tedy přepis auta na nového majitele může vyšplhat i přes hranici 1 200 korun. Jestliže vás zajímá, kdo správní poplatek za přepis auta v praxi platí, je to na dohodě prodávajícího a kupujícího. Zákon v tomto ohledu nestanovuje žádnou povinnost.

Zdroj info: Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články