PRÁCE 🧰

Emisní normy ve světě – jak se liší od evropských?

28. 1. 2024 4 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Emisní normy máme nejen v Evropě, ale jsou už záležitostí v podstatě celého civilizovaného světa. Jak vypadají na jiných kontinentech a jak moc jsou přísné?

Emisní normy ve světě – jak se liší od evropských?

Co jsou vlastně emisní normy?

Abychom nějak regulovali co je a není možné vypouštět do vzduchu, jsou tu s námi už nějakou dobu emisní standardy. Stanovují kvantitativně limity látek a částic, které jsou akceptovatelné. Cílem je omezit následky nejen na životním prostředí, ale i na zdraví obyvatel, zejména těch žijících ve městech. Emisních norem se nemusejí automobilky striktně držet, tedy minimálně v Evropě. Překročení limitů se však platí, a to za každé jednotlivé vozidlo. Můžete tedy poškozovat zdraví ostatních a klima planety, nicméně musíte za to zaplatit. Ve výsledku to tedy až tak horké není a do značné míry je to velmi represivní způsob speciální formy zdanění.

Norma Euro a emise automobilů

Evropská norma je nám nejbližší a docela dobře známe její důsledky (DPF filtry u benzínových motorů, vstřikování močoviny u dieselů a podobně). Aktuální je EURO 6d. Stanovuje pro diesely maximálně 0,5 gramu CO (oxid uhelnatý), 0,080 gramu NOx (oxidy dusíku) a 0,0045 gramu pevných částic. Pro benzinové motory platí 1 gram CO, 0,060 gramu NOx a 0,0045 gramu pevných částic.

Rusko

Do války na Ukrajině byla tato země docela významným odbytištěm pro spoustu automobilek, včetně například Škody. Trochu jsme záviděli Rusku, že se tam pořád prodávají starší atmosférické motory, které u nás už prakticky vymizely. Rusko z důvodu alespoň částečné kompatibility s evropským trhem navázala na normu Euro, ale její starší verzi. Od roku 2018 tam platí limity shodné s Euro 5 (u nás platila pro auta registrovaná od ledna roku 2011 do září roku 2015). Pozn. autora: Euro 5 byla poslední rozumná emisní norma, další iterace nadělaly víc škody než užitku a sekundární efekty různých opatření jsou vyloženě neekologické.

Čína

I tato velmi průmyslová země si začala postupně uvědomovat svůj problém s emisemi. Na jedné straně sice stále otevírají nové uhelné elektrárny, na straně druhé Čína přizpůsobila své normy tak, aby víceméně odpovídaly emisním standardům evropským. Aktuálně v zemi platí norma China 6b. Její limity jsou nastavené na 0,5 gramu CO, 0,050 gramu NOx a 0,0030 gramu pevných částic. Tato norma platí od 1. června 2023 a když ji porovnáte s aktuálně platnou Euro 6d, zjistíte, že v Číně mají standard emisí nastavený ještě přísněji, než my v Evropě. Hospodské moudro, že my máme nejčistší auta na světě a Číně se z výfuků hulí jak ze starých kamen, není založené na pravdě. Nicméně ano, u továren na to soudruzi docela dlabou, ale mají k tomu racionální důvody – jejich ekonomika potřebuje energie víc a víc, jaderná elektrárna se staví v nejlepším případě deset let, uhelka je hotová za dva roky, když hodně chcete, tak za rok.

Indie

Země nepořádku a extrémního znečištění prakticky všech vodních toků bere emise motorových vozidel docela vážně a ve velkém podporuje elektromobilitu. Indická vláda zavedla standard Bharat stage emission standards (BSES) pro spalovací motory. A šli na to velmi chytře. Namísto toho, aby vymýšleli již vymyšlené, obšlehli emisní standardy od největšího regulátora na světě – EU. Indická norma Bharat tak vždy odpovídá příslušné normě Euro, Bharat Stage VI je vlastně Euro 6. Jediným rozdílem je omezení platnosti na určité lokality a postupné rozšiřování. Bharat Stage VI platila od roku 2018 jen v Dillí, o rok později se rozšířila na celou oblast kolem Dillí (obdoba Středočeského kraje, který se rozkládá kolem Prahy) a od roku 2020 je norma vztažena na celou Indii. Dříve to bylo malinko odlišně a nová emisní norma platila nejdříve ve 14 největších městech Indie a až poté ve zbytku země. Bylo tak zaručeno, že nejbohatší a zároveň nejvíce emisemi trpící regiony se dočkají čistšího ovzduší jako první.

USA

Ve Spojených státech to mají složitější. Aktuálně platná norma Tier 3 má sedm úrovní, kterým se říká „Bin“. Podle toho, do které vozidlo spadá, je pak opatřeno povinnou prodejní nálepkou, na které si kupující přečte, jak na tom auto je. Emise velmi úzce souvisejí se spotřebou paliva, takže pokud chce člověk ušetřit za palivo, koupí si efektivnější vůz, který je zároveň čistší.

Americká emisní norma

Nejmírnější Bin 160 povoluje 160 mg/míle NMOG+NOx (nemetanové organické plyny + oxidy dusíku), 3 mg/míle PM (pevné částice) a 4,2 g/míle CO. Druhý nejpřísnější je Bin 20, který má limit 20 mg/míle NMOG+NOx, 3 mg/míle PM a 1 g/míle CO. No a nejstriktnější je Bin 0, který nepovoluje generování žádných částic ani škodlivých plynů, plní ho tedy pouze elektromobily a auta na vodík.

Zdroj info: dieselnet, epa.gov, iea.
Zdroj médií: Depositphotos, epa.gov.

Podobné články