PRÁCE 🧰

Řidičák pro mladé i na zkoušku. Jak to bude fungovat?

1. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Už v lednu roku 2024 vstoupí do účinnosti novela zákona o provozu na pozemních komunikacích a velké změny přinese i pro mladé řidiče. Nově totiž bude možné vůz řídit už od sedmnácti let, a to pod dozorem mentora. Zavést se mají i takzvané řidičské průkazy na zkoušku.

Řidičák pro mladé i na zkoušku. Jak to bude konkrétně fungovat?

Nová pravidla přinesou ve světě řízení až revoluční změny a umožní mladým lidem se za volant dostat dříve než dosud. Přijaté novinky se v minulosti již dobře osvědčily v okolních evropských zemích a průkazně přispěly ke snížení nehodovosti u začínajících řidičů. Ministerstvo dopravy tak zareagovalo na fakt, že za 11 procent nehod mohou řidiči s praxí kratší než dva roky. Přitom tato skupina tvoří jen tři procenta ze všech řidičů.

Řidičský průkaz pro sedmnáctileté v podobném duchu už léta úspěšně funguje i v Holandsku, Anglii nebo v Severním Irsku. Osvědčil se ale také v Rakousku nebo v Německu.

Řidičák pro sedmnáctileté

Ze zveřejněných novelizovaných právních předpisů vyplývá, že řidičák pro sedmnáctileté má od nového roku být alternativou k běžnému systému autoškol, který umožní úspěšně zvládnout výuku i celkový výcvik.

Hlavní myšlenkou projektu řidičák pro sedmnáctileté je, že mentoři budou své řidičské zkušenosti předávat dětem a pomohou se snižováním nehodovosti v České republice. Nový režim se ale týká jen českého území a mladí řidiči tak nebudou mít možnost řídit automobil v zahraničí.

Mladý žadatel o řidičské oprávnění bude mít za povinnost absolvovat klasický výcvik v autoškole, a to včetně složení potřebných závěrečných zkoušek. Registrace bude probíhat už od 15,5 roku života. Každý řidič v kategorii L17 ale bude mít možnost řídit automobil pouze pod dohledem zkušeného řidiče, mentora, který bude muset splňovat kvalifikační předpoklady a při jízdě nebýt pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek.

Kdo se může stát mentorem mladého motoristy?

Řidič bude mít možnost se stát mentorem ve chvíli, pokud je držitelem řidičského oprávnění po dobu alespoň deseti let. Nejčastěji půjde v praxi o rodiče či jiného přímého příbuzného, není to ale podmínka. Mentorem může být zároveň řidič, kterému nebyl v uplynulých pěti letech udělen zákaz řízení a zároveň nemá na svém kontě žádný trestný bod.

Každý mladý řidič může mít až čtyři mentory, kteří s tím budou souhlasit. S nikým jiným nebudou mít mladí řidiči možnost před dovršením osmnáctého roku života řídit. Je ale potřeba myslet na to, že mentor není pasivním spolujezdcem. Musí na mladého řidiče dohlížet a poskytovat mu potřebné rady.

Mentor není pasivní spolujezdec

Kdyby se náhodou stala mladému řidiči nehoda, budou policejní orgány zkoumat, jestli mentor svou úlohu nezanedbal. Pakliže by se to během šetření prokázalo, hrozil by postih i jemu.

Jednotliví mentoři se zapisují už společně s žádostí o vydání řidičského průkazu a jde o úkon, který je zdarma. Pokud by se ale někteří mentoři připisovali dodatečně, podléhá tento zápis stokorunovému poplatku.

Řidičák na zkoušku

Od nového roku se zároveň počítá i s takzvaným řidičákem na zkoušku. Týkat se má všech motoristů, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění po méně než dva roky, a to bez ohledu na to, jaký je jejich věk.

Největší novinkou pro takové řidiče je, že pokud by došlo z jejich strany ke spáchání přestupku či trestného činu, čelili by šestibodové penalizaci a zároveň by museli absolvovat dopravně psychologický pohovor s odborníkem i školení pro začínající řidiče. Tyto preventivní kurzy si ale budou začínající řidiči platit případně sami.

Zdroj info: I17.cz.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články