PRÁCE 🧰

Nejčastěji porušovaná pravidla silničního provozu

31. 5. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Dodržujete všechna pravidla silničního provozu? Víte, jaká jsou v České republice nejčastěji porušovaná pravidla?

Pravidla silničního provozu: Která řidiči porušují?

Na cestách můžeme potkat nespočet vzorných a slušných řidičů, bohužel se ale minimálně jednou za vaši jízdu vždycky objeví někdo, kdo jakýmkoliv způsobem porušuje pravidla silničního provozu. Mezi nejčastější porušení dopravních předpisů paří rozhodně překračování maximální povolené rychlosti. Podle výzkumu CZRSO pouhých 13 % motoristů ve výzkumu hodnotí překračování rychlosti jako nebezpečný čin. Jaký postih vám za něj však v případě silniční kontroly hrozí?

Překračování maximální povolené rychlosti

Při překročení rychlosti v obci, kde je většinou udávána maximální rychlost 50 km/h, o 1 až 5 km/h, můžete na místě dostat pokutu až do výše 1000 korun. Pokud budete chtít přestupek dávat do správního řízení, můžete zaplatit o pětistovku, nebo rovnou tisícovku navíc. Jestliže bude vaše rychlost v obci překročena o 6 až 19 km/h, na místě zaplatíte opět maximálně 1000 korun a ve správním 150 až 2500. Pozor ale, příslušníci Policie ČR vám už za tento přestupek mohou dát dva body. Bohužel ani nejsou povinni vám tuto skutečnost hlásit, tudíž si na to dávejte pozor. Při překročení rychlosti v obci o 20 až 39 km/h, si vysloužíte pokutu na místě do výše 2500 korun, ve správním pak až 5000 korun a dostáváte tři body. Pokud však svou rychlost v obci překročíte o více než 40 km/h, policie se s vámi nebude bavit a  přestupek jde automaticky do správního, kde můžete být lehčí až o 10 000 korun a k tomu můžete říct sbohem svému řidičskému průkazu na půl roku až rok.

Mimo obec, kde (pokud není určeno jinak) jedete 90 km/h, případně 130 km/h na dálnici, jsou tyto hodnoty velmi podobné a podobně "odměňované". Za překročení o 1 až 10 km/h zaplatíte policii 1000 korun (ve správním řízení to může být až 2500) a nemáte k tomu bod. Při překročení o 11-29 km/h máte to za opět 1000 korun na místě (až 2500 korun ve správním) a k tomu 2 body. Pokud maximální povolenou rychlost překročíte o 30 - 49 km/h připravte si 2500 korun (ve správním řízení můžete zaplatit až 5000 korun) a připočtěte 3 body. V případě, že na dálnici nebo silnici mimo obec překročíte rychlost o více než 50 km/h jde přestupek rovnou do správního řízení a vy si v takovém případě nachystejte až 10 000 korun a vyhlédněte si své oblíbené místo v tramvaji nebo autobusu, jelikož ztratíte řidičské oprávnění na 6 až 12 měsíců.

Jízda na červenou

Dalším, často porušovaným pravidlem silničního provozu, je jízda na červenou. Mnoho lidí při průjezdu křižovatky na červenou spoléhá na drobnou prodlevu, která nastává u dalších řidičů na křižovatce a proto, když vidí na semaforu oranžovou, neberou tento fakt ani jako doporučení zastavit, ale spíš ještě zvýší rychlost. Jaké však mohou být v takovém případě postihy? Pokud vás na křižovatce vyfotí kamera, když jste projeli na červenou, počítejte s pokutou do 5000 korun. V případě, že necháte poslat přestupek do správního řízení, může být sankce poloviční. Bohužel pokutou to nekončí. Na vaše konto se přičítá 5 trestných bodů a pokud tuto akci vykonáte dvakrát do roka, hrozí vám nejen vyšší pokuta, ale k tomu i zákaz řízení na dobu až 6 měsíců

Jízda bez bezpečnostních pásů

Při porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu, můžete dostat od příslušníků Policie ČR na své konto 3 body. Jízda bez bezpečnostních pásů se zařazuje do "méně závažných přestupků", tudíž je možné ji vyřešit na místě. Na místě tudíž zaplatíte do 2000 korun. Ve správním řízení vám mohou hodnotu snížit na 1500 nebo i zvýšit na 2500, tudíž je to jako sázka do loterie. 

Zdroj info: Policie ČR, silniční zákon, Centrum dopravního výzkumu.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články