PRÁCE 🧰

Přejetí železničního přejezdu - maximální rychlost, pokuty a následky

15. 8. 2022 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Víte, jak funguje železniční přejezd a jaké dopravní značky se v jeho blízkosti vyskytují? Dnes se podíváme na základní dopravní přestupky a pokuty za porušení pravidel.

Železniční přejezd a zákon - co je potřeba dodržovat?

Zákon o silničním provozu, ve vztahu k železničním přejezdům č. 361/2000 Sb., ve 28. a 29. paragrafu definuje přesné znění pravidel, které je nutné dodržovat při jízdě přes železniční přejezd. 28. paragraf nám v zákoně vysvětluje maximální možnou rychlost přes železniční přejezd, kterou můžete přejet a dále definuje věci, které jsou na přejezdu zakázány. § 28:

  • Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.
  • Vozidla se před železničním přejezdem řadí za sebou v pořadí, ve kterém přijela. Nejde-li o souběžnou jízdu nebo o jízdu podle § 12 odst. 2, smějí vozidla přejíždět přes železniční přejezd jen v jednom jízdním proudu.
  • Ve vzdálenosti 50 m před železničním přejezdem (který je označen dopravní značkou železniční přejezd) a při jeho přejíždění smí řidič jet rychlostí nejvýše 30 km/h. Svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení, smí 50 m před železničním přejezdem a při jeho přejíždění jet rychlostí nejvýše 50 km/h. Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič zbytečně prodlužovat dobu jeho přejíždění.
  • Dojde-li k zastavení vozidla na železničním přejezdu, musí jeho řidič odstranit vozidlo mimo železniční trať a nemůže-li tak učinit, musí neprodleně učinit vše, aby řidiči kolejových vozidel byli před nebezpečím včas varováni.
  • Před železničním přejezdem, u kterého je umístěna dopravní značka "Stůj, dej přednost v jízdě!", musí řidič zastavit vozidlo na takovém místě, odkud má náležitý rozhled na trať.

Jak funguje železniční přejezd - aneb jaká hrozí pokuta za nedovolené vjetí 

Příslušníci policie ČR často kontrolují železniční přejezd bez závor, kde se však nachází pouze světelná signalizace. V případě, že na železničním přejezdu svítí bílé světlo, je všechno v pořádku. Pokud se zde však objeví blikající červená světla a vy se na přejezd rozhodnete vjet, můžete se rozloučit s řidičským oprávněním a přivítat pěknou pokutu.

Nejčastěji je tento přestupek definován jako "Nedovolená jízda přes železniční přejezd". V rámci bodového systému je řidiči za tento přestupek přičítáno hned 7 trestných bodů a jedná se o jeden z nejzávažnějších dopravních přestupků, který nelze řešit na místě. Vždy je s řidičem zahájeno správní řízení, ve kterém hrozí sankce od 2,5 tisíce korun až do 5 tisíc. Za takový přestupek je taktéž udělován zákaz řízení na dobu jednoho až šesti měsíců. Tato nedovolená jízda přes železniční přejezd je přestupkově definována jako "řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno". 

Zdroj info: Policie České republiky, 12 bodů.
Zdroj médií: Depositphotos.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články