PRÁCE 🧰

Co je to HTHS viskozita a proč je důležitá?

27. 12. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Jak vybrat olej Info o viskozitách olejů Viskozity motorových olejů Rádce motoristy Provozní kapaliny vozidla

Kolem olejů se u nás traduje kde co. Už jsme řešili technické listy a informace v nich obsažené, nicméně ještě pořád jsem ještě nevysvětlil jeden veledůležitý pojem, kterým je HTHS viskozita. Že netušíte, o co jde? Není divu, je to velmi opomíjená, ale důležitá hodnota.

HTHS viskozita - co to je a proč je důležitá?

Co je HTHS viskozita?

Rozepsáním zkratky dostaneme „High Temperature High Shear“, v doslovném překladu potom „Vysoká Teplota Vysoký Střih“. Jde o dynamickou viskozitu, kterou měříme v laboratorních podmínkách a v podstatě simulujeme provozní podmínky v těch nejkritičtějších místech, kde dochází při vysoké teplotě k rychlému tření materiálu. Naměřená HTHS viskozita nám udává, jak tlustý je mazací film daného oleje. Měření probíhá při teplotě 150 °C a při smykovém spádu 106 s-1. Výsledkem je hodnota uváděná v mPa.s. Ve zkratce – jedná se vlastně o viskozitu oleje za provozních podmínek.

3,5 mPa.s

Velmi důležitou hodnotou HTHS viskozity je 3,5 mPa.s. Běžné oleje, dnes už spíše konzervativních specifikací, mají HTSH viskozitu právě 3,5 mPa.s a vyšší. Pak jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a oleje s nízkou HTHS viskozitou. Abychom si to dali do kontextu nějakých norem:

  • HTHS nad 3,5 mPa.s jsou maziva ACEA tříd A2, B2, A3, B3, B4, C3, C4, což odpovídá všem olejům podle SAE xW-40 a některým podle specifikace SAE xW-30.
  • HTHS 2,9 mPa.s - 3,5 mPa.s odpovídá ACEA třídám A1, B1, A5, B5, C1, C2. Zde se typicky jedná o maziva SAE 0W-30 a pár olejů SAE 0W-20.
  • HTHS 2,6-2,9 mPa.s jsou oleje ACEA třídy C5. Do této kategorie řadíme většinu olejů SAE 0W-20.

Pro přehlednost ještě doplníme informace tabulkou, kde jsou uvedeny i ty skutečně nejnovější SAE normy, respektive oleje s viskozitou třeba 0W-8, které mají HTHS viskozitu 1,7 mPa.s.

HTHS viskozita – tabulka

HTHS viskozita a vliv na motor

Obecně platí, že výrobce konstruuje motor na nějakou HTHS viskozitu oleje, pod kterou bychom neměli jít. Dříve to byla hodnota 3,5 mPa, dnes se pohybujeme už v tom nejnižším stupni, tedy 2,6-2,9 mPa.s. Takové oleje mohou objektivně hůře mazat, pokud bude agregát ve vysoké zátěži a olejová náplň se ohřeje na vyšší teplotu. Nikdy by však nemělo dojít k přidírání motoru. Jen tam holt není taková rezerva. Pokud to výrobce vozidla povoluje, je na delší dálniční jízdy lepší použít olej s vyšší HTHS viskozitou, než olej s doporučenou.

A proč to vlastně ty automobilky dělají? Za vším je třeba hledat ekologii, respektive spotřebu. Nižší HTHS viskozita znamená zjednodušeně řečeno, že olej klade menší odpor vlivem nižší střihové stability. Motor tak potřebuje méně energie, tedy menší dávky paliva na to, aby běžel a podával nějaké výkony. Úspora je to v řádech procent, nicméně při normovaném emisním testu je každé procento znát. Automobilky to dělají často tak, že z výroby jdou auta třeba s náplní SAE specifikace 0W-20, která má nízkou HTHS viskozitu, ale v manuálu k autu se dočtete, že je možné použít třeba i 0W-30, nebo dokonce 5W-30, 5W-40 a další oleje s HTHS nad 3,5 mPa.s. A podobně postupuje i autorizovaný servis při výměnách – namísto maziva se zbytečně nízkou HTHS viskozitou vám do motoru při výměně nalijí třeba už zmíněnou 5W-30 nebo 0W-30.

Zdroj info: q8oils.
Zdroj médií: Depositphotos, Q8oils.

Podobné články