PRÁCE 🧰

Dopravní značka Průjezd zakázán. Co ve skutečnosti znamená?

5. 2. 2024 3 min. čtení diskuze (5) Tipy a rady

Na českých silnicích se řidiči mohou setkat s celou řadou dopravních značek. Řadí se mezi ně i značení Průjezd zakázán. Jejich počet v České republice postupně roste, a proto by každý motorista měl skutečný význam dobře znát.

Dopravní značka Průjezd zakázán. Co ve skutečnosti znamená?

Dopravní značka Průjezd zakázán nese označení B32 a řadí se do kategorie „jiných zákazů“, mezi které patří kupříkladu i zákaz vjezdu automobilům na LPG nebo CNG. Značky, které do kategorie B32 spadají, stanovují jiný zákaz než ten, který je možno vyjádřit jinou značkou. V takovém případě platí, že zákaz se vyjadřuje vhodným nápisem nebo určeným symbolem uvedeným uvnitř červeného kruhu.

Ačkoliv se význam dopravní značky Průjezd zakázán zdá na první pohled zcela jasný, mnoho řidičů reálná skutečnost možná překvapí. V roce 2016 totiž došlo vydáním nové vyhlášky ke změně, o které řada řidičů ani téměř po devíti letech stále neví.

Pozor na starý výklad

Souvisí to mimo jiné s tím, že význam této dopravní značky se v průběhu času změnil. Podle starého výkladu totiž platilo, že jakmile se tato dopravní značka na komunikaci nacházela, nebylo možné ji soustavně projet. Jakmile řidič do takové ulice vjel, měl správně alespoň na chvíli zastavit. To v praxi znamenalo, že mohl jít kupříkladu nakoupit, něco si vyzvednout nebo zajít alespoň na pár minut domů. Až následně měl řidič možnost se znovu rozjet.

Pokud by tehdy policista porušení předpisu zpozoroval, mohl řidič blokově vyfasovat až dvoutisícovou pokutu. Zároveň platilo, že žádné trestné body by za tento prohřešek nedostal.

Dnešní výklad dopravní značky je jiný

Takový výklad je ale nyní již minulostí. Pokud se dneska motorista s dopravní značkou Průjezd zakázán na komunikaci potká, nesmí bez důvodu do takového úseku vůbec vjet.

Skutečný dnešní výklad dopravní značky zároveň hovoří o tom, že za důvod není možné považovat třeba objíždění dopravně složité situace. Zkracování si trasy jako důvod u případné policejní kontroly neobstojí už vůbec, o čemž jasně hovoří i aktuálně platná tuzemská legislativa.

Řidiči tedy musí myslet na to, že současná vyhláška definuje dopravní značku Průjezd zakázán následovně: „Je-li na značce uveden nápis Průjezd zakázán, nesmí řidiči bez důvodu vjet do takto označeného úseku. Za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.“

Pozor na skutečné důvody vjezdu

V praxi to ale mimo jiné znamená, že změnou výkladu dopravní značky Průjezd zakázán v podstatě odpadla povinnost v místě zastavit. Na druhou stranu je potřeba dostatečně vnímat důvody, které vjezd do takového úseku komunikace umožňují. V praxi tedy může jít kupříkladu o to, že v místě máte bydliště. Zároveň může jít o doručování balíku, jídla nebo vyzvedávání zásilky.

Zároveň se ale objevuje celá řada řidičů, které se snaží pozměněný výklad obcházet. Policejní orgány se hojně setkávají s tím, že řidiči se na řadu skutečností vymlouvají. Někteří třeba říkají, že si chtěli z blízka prohlédnout dům či strom, který je zaujal. Někteří policisté jsou ale na takové výmluvy už celkem alergičtí.

Dopravní značka má své opodstatnění

Každý řidič by ale měl myslet na to, že úsek, ve kterém se dopravní značka Průjezd zakázán nachází, je obvykle z nějakého důvodu nebezpečný. Ve větší míře se tam mohou pohybovat děti, chodci nebo třeba zvířata. Zároveň se na takových komunikacích mohou ve zvýšené míře objevovat přednosti zprava, retardéry, školky nebo školy.

Zdroj info: Zákony pro lidi.
Zdroj médií: Jiří Lacina.
Zdeněk Folvarčný, 10. 2. 2024 11:10
Průjezd zakázán. Babičce jsem slíbil odvoz k lékaři. Hned za značkou byl aktivní policista a chtěl pokutu. Protestoval jsem, vysvětloval, až se přibelhala babička a těmi holemi mu dala najevo, co hodlá učinit se souhlasnou podporou přihlížejících.
Ivan Piálek, 6. 2. 2024 14:25
Co je to za blbost komentovat nový výklad značky"Průjezd zakázán", že musí být důvod pro vjezd a nemusí se tam zastavit, když všechny uvedené příklady toto zastavení samozřejmě předpokládají. Je tedy nějaký jiný důvod kromě bydlení vyzvednutí či doručení zásilky. Asi aby jen bylo o čem psát a to ještě nesmysly.
David Josefi, 6. 2. 2024 12:11
A jaký je teda rozdíl mezi "Průjezd zakázán" a zákazem vjezdu s dodatkovou tabulí "Dopravní obsluze vjezd povolen" ?
Petr Vysočan, 5. 2. 2024 22:49
Ani se mi nezdá, že by tohle mohli myslet vážně - ...bez důvodu... To by nasvědčovalo mému podezření, že ty naše zákony vymýšlí kreténi. VŽDY se přeci nějaký ten důvod najde... Ale neznám přesné znění vyhlášky...
Miroslav Frank, 5. 2. 2024 19:25
Autorovi: policisté nemájí ani nejmenší právo být na něco alergičtí. To k profesionální práci policisty nepatří. Nakonec ani k práci redaktora, taková hloupost!

Podobné články