PRÁCE 🧰

Všechny dopravní značky: Přehled a význam

1. 2. 2022 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Jízdu bez dopravních značek si v dnešní době neumíme už ani představit. Bez jasně daných pravidel by na silnicích vznikl pořádný chaos a nikdo by se nikam nedostal. Pojďme se na ně podívat zblízka.

Dopravní značky: Přehled a význam

Články na téma přehled dopravních značek:

  1. Přehled starých i nových dopravních značek
  2. Dopravní značky: Přehled a význam - právě čtete
  3. Svislé dopravní značky: Jsou nadřazeny vodorovným?

Přehled a význam dopravních značek

S dopravními značkami se setkáváme každý den. A to nejen jako řidiči, ale i jako cyklisté nebo chodci. Význam všech dopravních značek bychom tedy měli mít v malíku. Jednotlivé značky se dělí do několika kategorií, podle toho, jaký mají účel.

Výstražné dopravní značky

Úkolem výstražných značek je upozornit nás na možné nebezpečí nebo místo, kterým byste měli projíždět s větší opatrností. Patří mezi ně například značky upozorňující na nebezpečnou zatáčku, zvěř na silnici nebo místo, kde si často hrají děti.

Dopravní značky upravující přednost

Tyto značky nám říkají, kdo má v určitém úseku silnici právo projet jako první a kdo si bude muset počkat. Jedná se třeba o značky Dej přednost v jízdě! nebo hlavní pozemní komunikace.

Zákazové dopravní značky

Všechny tyto dopravní značky říkají řidičům, kam nesmí jezdit vůbec nebo pouze v určitých případech. Do této kategorie spadají například značky zákaz vjezdu všech vozidel, zákaz vjezdu motocyklů, zákaz vjezdu traktorů nebo zákaz vjezdu vozidel překračujících určitou hmotnost, šířku nebo výšku.

Příkazové dopravní značky

Tyto značky určují účastníkům silničního provozu, jak se mají v dané situaci chovat. Patří sem například značka kruhový objezd, přikázaný směr jízdy nebo nejnižší dovolená rychlost.

Dodatkové tabulky

Dodatkové tabulky většinou doplňují jiné dopravní značky nebo upřesňují jejich obsah. Často uvádějí třeba počet zatáček nebo konec a začátek úseku.

Informativní dopravní značky

Tyto dopravní značky usnadňují řidičům orientaci v dopravě a říkají jim, co mohou na silnici nebo její blízkosti čekat. Jedná se třeba o značky zastávka, nemocnice, parkoviště nebo obytná zóna.

Vodorovné dopravní značky

Vodorovné dopravní značky jsou umístěny přímo na vozovce. Díky tomu přesně vyznačují určité úseky nebo směrují řidiče při další jízdě.

Světelné signály

Světelné signály mají vyšší váhu než jiné dopravní značky. Zároveň jsou i výrazněji viditelné. Proto se kromě klasických semaforů užívají k usměrňování jízdy v komplikovanějších dopravních situacích.

Dopravní zařízení

Dopravní zařízení mají za úkol pomáhat účastníkům provozu v orientaci na silnici. Patří sem například patníky, dopravní kužely nebo směrové tabule.

Zdroj info: Internet.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články