Přehled starých i nových dopravních značek

15. 2. 2021 3 min. čtení Tipy a rady

Dopravní značení je součástí všedních dnů každého řidiče. Znáte však všechny staré i nové dopravní značky, které se na silnicích nacházejí? Pojďte si to ověřit!

Existuje celkem deset kategorií dopravních značek, Mezi tyto kategorie řadíme vedle výstražných, zákazových, příkazových dopravních značek taktéž světelné signály, dopravní zařízení, vodorovné dopravní značení a mnoho dalšího.

Na cestách jste si od roku 2020 mohli povšimnout mnohonásobně většího výskytu značky "Časový poplatek a mýtné (E11a E11f)". Tato dopravní značka oznamuje řidiči vozidel nad 3,5 tuny do 12 tun úseky silnice, které jsou zpoplatněny mýtným. Řidiči s vozidlem do 3,5 tuny v takovém případě platí "časový poplatek". 

Časový poplatek a mýtné (E11a E11f)

Výjimku od letošního roku mají pouze motorová vozidla s registrační značkou obsahující písmena "EL". Od 1. 1. 2021 mohla vozidla používající jako palivo zemní plyn či biometan uplatnit, po registraci u Státního fondu dopravní infrastruktury, třetinovou slevu z časového zpoplatnění. Vozidla na elektrickou energii nebo vodíkový pohon, popřípadě vozy v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km, (tzv. hybridní vozidla) a historická vozidla, kterým byl vystaven průkaz historického vozidla se musely nově do 31. ledna letošního roku zaregistrovat, kvůli osvobození od časového zpoplatnění, taktéž do Státního fondu dopravní infrastruktury.

Další informativní dopravní značka, které si v posledních letech všimli především obyvatelé hlavního města Prahy, je takzvaný "Okruh k objíždění obce (IP 1a)". Tato značka je obdobou pro starou čtvercovou značku se zeleným pruhem na bílém pozadí. Od roku 2019 dochází k postupnému vyměňování na všech úsecích silnic a dálnic. Stará značka však bude na nevyměněných úsecích platit až do roku 2025.  Je-li zřízeno více okruhů, označují se na značce "Okruh k objíždění obce" ve spodní části arabskými číslicemi nebo názvy.

Okruh k objíždění obce (IP 1a)

"Zvěř na silnici (A14)" - tato výstražná dopravní značka byla většinou vyobrazována se skotem nebo jelenem. Nově vás tyto značky mohou upozorňovat i před výskytem žabek, mamby zelené, či oslů.

Zvěř na silnici (A14)

Dopravní značka se v posledních letech začala objevovat především v částech obcí, kde byl vysoký výskyt aut. Informativní dopravní značka "Emisní zóna (IZ 7a)" označuje oblast, pro kterou je omezen provoz vozidel, nesplňujících zvláštní emisní podmínky. Vjezd za tuto značku je povolen pouze vozidlům, s definovanou příslušnou plaketou. Emisní plaketa, která je viditelně umisťována na vozidle, bývá přidělována na základě emisní kategorie vozu.

Emisní zóna (IZ 7a)

Na dálnicích je velmi snadné omylem sjet do protisměru. Od roku 2019 byla na více než 70 dálničních sjezdech rozmístěna dopravní značka "STOP-PROTISMĚR", která je reakcí na stále častější vjíždění řidičů do protisměru. Podle odborníků však i dostatečně zřetelná dopravní značka nemusí zabránit chybě lidského faktoru. Co dělat, když se ocitnete v protisměru? Je důležité, abyste okamžitě zastavili u krajnice a zapnuli výstražná světla. Poté se s reflexní vestou vydali za svodidla a zavolali linku 158

STOP-PROTISMĚR

Zdroj médií: freepik, zákruta.cz, mdcr.cz
Nikola Vrabel

Autor článku
Nikča vždycky snila o tom být nadějným chemikem, od školy si chodívá odpočinout na garáž a víkendy tráví s foťákem na nejrůznějších tuning srazech.

Podobné články