Přechod pro chodce: Jaké dopravní značky jej označují?

30. 9. 2022 4 min. čtení Tipy a rady

Přechod pro chodce je místo na cestě, které je určené k přecházení chodců a musí být označeno příslušnou dopravní značkou. Taková část silnice je určená pouze pro přecházení nikoli přejíždění na kole.

Přechod pro chodce - Informativní a výstražné dopravní značky

Články na téma druhy dopravních značek:

 1. Na co upozorňují výstražné dopravní značky
 2. Zákazové dopravní značky: Druhy a jejich význam
 3. Dopravní značky příkazové
 4. Přechod pro chodce - Informativní a výstražné dopravní značky - právě čtete
 5. Přehled informativních dopravních značek

Řidičům, kteří opakovaně neumožní chodcům, aby přešli vozovku, či nezastaví před přechodem, hrozí zákaz řízení na 1 až 6 měsíců. Pokud řidič na přechodu pro chodce předjíždí, hrozí mu zákaz řízení na 6 měsíců až 1 rok při prvním takovém skutku.

Výstražné a informativní provozní dopravní značky

Dopravních značek, které označují přechod pro chodce, je podle vyhlášky č. 30/2001 Sb. několik, a to:

 • A11 - „Pozor, přechod pro chodce“ - výstražná dopravní značka, která upozorňuje na přechod pro chodce. V obci se takto zpravidla značí první přechod pro chodce.

A11 - výstražná značka - Pozor, přechod pro chodce

Podle § 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

 • IP6 - „Přechod pro chodce“ - informativní dopravní značka označující přechod pro chodce vykreslený značkou č. V7a, zejména mimo křižovatku.

IP6 - informativní značka - přechod pro chodce

Podle § 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci nebo mu ukládají povinnosti stanovené tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem.

 •  V7a – „Přechod pro chodce“ - dopravní značka, která označuje místo určené pro přechod chodců přes pozemní komunikaci.

​​​​​​​V7a – „Přechod pro chodce“

Místo pro přecházení a přejezd pro cyklisty

Pokud narazíte na tzv. „místo pro přecházení", neznamená to, že máte stejná práva jako na přechodu pro chodce. Značka stanovuje místo uzpůsobené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.

Řidič vozidla sice nesmí chodce přecházejícího pozemní komunikaci v místě pro přecházení ohrozit, ale chodec smí přecházet vozovku pouze, pokud řidiče nedonutí k náhlému snížení rychlosti nebo směru jízdy. Chodec na něm tudíž nemá přednost.

 • „Místo pro přecházení vozovky" nebylo dlouho nijak definováno. Teprve vyhláškou č. 294/2015 Sb. byla zavedena vodorovná dopravní značka V7b „Místo pro přecházení“.

V7b - místo pro přecházení

Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

 • Toto vodorovné značení se může často zaměnit za vodorovnou dopravní značku č. V8a „Přejezd pro cyklisty“.

Bohužel ani chodec v místě pro přecházení vozovky, ani cyklista na přejezdu pro cyklisty nemá přednost, a jejich povinnosti ve vztahu k překonání vozovky a k přijíždějícím vozidlům jsou v zásadě skoro stejné. Vodorovná dopravní značka vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

Sdružený a přimknutý přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Jak jsme v úvodu zmínili, přes přechod pro chodce se nesmí jet na kole. Existují tak další dvě dopravní značky, které spojují přechod pro chodce spolu s přejezdem pro cyklisty.

 • V8c - „Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty“

V8c - Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty

Dopravní značka určuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikaci.

 • V8b - „Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce“

V8b - Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

Vodorovná dopravní značka značí plochu, určenou pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.

Zdroj médií: pixabay, zakruta.cz.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články

Chcete zdarma dostávat zajímavé rady a tipy na auto-moto akce nejen na víkendy?