PRÁCE 🧰

Dopravní značka P+D

4. 2. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Počátkem roku 2024 vstoupila do platnosti celá řada legislativních změn v oblasti dopravy. Řadí se k nim i dopravní značky, a to včetně nového značení parkoviště P+D.

Už několik let se řidiči mohou na českých komunikacích setkávat s parkovišti K+R. Tato zkratka pochází ze spojení Kiss and Ride, což ve zjednodušeném překladu znamená polib a jeď. Taková parkoviště jsou v praxi určená pro krátké zastavení nebo vyčkávání vozidel, nebo třeba pro naložení a vyložení osob, které následně budou v cestě pokračovat městskou hromadnou dopravou. V případě většiny parkovišť s označením K+R je doba stání omezena dodatkovou tabulkou jen na několik málo minut.

Velmi podobný význam má i dopravní značka P+R, a tedy Park and Ride, ve zjednodušeném překladu zaparkuj a jeď. S tímto dopravním značením se mohou motoristé setkat nejčastěji v Praze, a to hlavně v okrajových městských částech, jako tedy kupříkladu v případě Letňan, Černého mostu nebo Zličína.

Jaký význam má značení P+R?

Dopravní značka P+R v minulosti vznikla mimo jiné proto, že v centrech velkých měst se často pohybuje opravdu velké množství vozidel. Aby se tento počet aut v centrech alespoň částečně reguloval, přišli zákonodárci s tím, že řidiči (například pracující nebo turisté) by mohli nechávat své vozy na okrajích měst, odkud následně přejdou na všudypřítomnou a dostupnou hromadnou dopravu. Tím se často přeplněným centrům alespoň částečně pomůže.

Parkoviště s označením P+R je tedy určené pro všechny, kteří na místo dojedou, zaparkují a následně pokračují ve své cestě jiným způsobem. Mohou kupříkladu jít také pěšky, koloběžkou nebo třeba na kole.

Pokud se jako řidiči v praxi setkáte s dopravním značením P+G (Park and Go), znamená to, že pokračuje posádka auta pouze pěšky. Toto dopravní značení totiž v překladu znamená zaparkuj a jdi. Prozatím jich na území České republiky příliš není, to však neznamená, že by se tento trend nemusel v budoucnu otočit.

P+D – pokračuj jako spolujezdec

Počátkem nového roku se ale motoristé po celé České republice již mohou setkávat i s dalším dopravním značením, a tedy již uvedeným P+D – Park and Drive, neboli zaparkuj a jeď. V případě této dopravní značky platí, že řidiči mají pokračovat do centra města jako spolujezdci v jiném vozidle. Na takových parkovištích by se v budoucnu mohly ve větším měřítku nacházet také dobíjecí stanice pro elektromobily, případně i stojany pro úschovu jízdních kol. Je zřejmé, že ve vztahu k budoucnosti by tato dopravní značka tedy mohla mít velký význam.

Dopravní značení P+D se ale od K+R či P+R v některých aspektech zásadně odlišuje. Nedochází zde totiž ke změně druhu dopravy, pouze se jedná o přestup více osob do jiného motorového vozidla. Místa budou označena značkou IP 13f, tedy obdélníkový tvar, modrobílý podklad, černě písmena P+D.

Značka se osvědčila v zahraničí

Podobně jako v jiných případech platí, že dopravní značka P+D dorazila do České republiky po zkušenostech ze zahraničí. Bystří cestovatelé tedy už dobře vědí, že se značením se mohly v minulosti setkat kupříkladu na území Belgie, Nizozemska, Francie, Rakouska nebo Německa. Jelikož se tam dopravní značka P+D poměrně uchytila, začaly tuto úpravu postupně přebírat i další státy v Evropě, a to právě včetně České republiky.

Pokud se ptáte na to, kde se dopravní značka P+D může na českém území v budoucnu vyskytovat, tak je jde hned o několik možností. Příkladem je okolí sjezdu z dálnice D1 kolem Velkých Popovic. V praxi tedy často půjde o dálniční mimoúrovňové křižovatky ve vzdálenosti několika desítek kilometrů od hlavního města Prahy.

Zdroj info: Ministerstvo dopravy ČR.
Zdroj médií: Ministerstvo dopravy.

Podobné články