PRÁCE 🧰

Rozdíly mezi brzdovými kapalinami DOT

16. 7. 2021 3 min. čtení diskuze (0) Technologie Jak vybrat brzdovou kapalinu Vše o brzdové kapalině Rádce motoristy Provozní kapaliny vozidla

Ve vedení od brzdového pedálu po pístek tlačící destičku ke kotouči, je brzdová kapalina. Jejím úkolem je přenášet sílu z pedálu znásobenou posilovačem. Jaké jsou druhy?

Rozdíly mezi brzdovými kapalinami DOT

Brzdových kapalin máme více druhů, které se nejčastěji značí zkratkou DOT a číslem. Zkratka DOT pochází z USA a znamená to "Department of transportation". Označení se ale rozšířilo prakticky po celém světě. Tato "norma" nijak nedefinuje složení, jde pouze o vlastnosti, které má daná kapalina mít. Ty nejdůležitější mají ale všechny společné:

  • co nejnižší stlačitelnost,
  • vysoký a konstantní bod varu,
  • nízký bod tuhnutí,
  • chemická kompatibilita s materiály použitými na brzdovou soustavu,
  • pokud možno přijatelná cena.

Jak vidno, tak to brzdová kapalina nemá úplně jednoduché. Chce se po ní spousta věcí a nejlépe zadarmo. Postupem času se výrobci dopracovali k několika nejčastěji používaným funkčním druhům, které víceméně splňují výše popsané.

DOT 3

"Trojka" je dnes už považována za historickou. Je na bázi glykoletheru a její suchý bod varu má hodnotu 205 °C, mokrý bod varu (kapalina s 3,7% obsahem vody) je 140 °C.

DOT 4

Opět kapalina na bázi glykoletheru. Současně však obohacená o aditiva pro zvýšení teploty varu a lepší teplotní stabilitu. V tuto chvíli asi nejpoužívanější typ brzdové kapaliny. Suchý bod varu má 230 °C, mokrý 155 °C.

DOT 5

Tady byly požadavky trochu specifické, protože vývoj "pětky" si zadala armáda. Tím hlavním kritériem bylo, aby kapalina neabsorbovala vodu a nevyžadovala výměny. Měla umět sloužit klidně dekády bez změny vlastností. Jejím základem tak není glykolether, ale silikon, který není hygroskopický, tedy nemá tendence na sebe vázat vodu. Navíc silikonový olej i velmi efektivně maže veškeré gumové části a těsnění. Je to skutečně kapalina, jež nevyžaduje častější kontroly a údržbu. Brzdové systémy, které používají DOT 5, se často dělají jako uzavřené, to znamená, že se nepočítá s tím, že by se do nich kapalina někdy doplňovala (v praxi to obvykle jde, ale ne tak snadno, jako třeba u osobních aut). Suchý bod varu je 260 °C, mokrý 180 °C.

DOT 5.1

Opět kapalina na základě glykoletheru. Používá se u vysokovýkonných a závodních strojů, má totiž dost vysoký suchý bod varu 260 °C. Mokrý bod varu je 180 °C. Body varu jsou shodné s DOT 5 a má to opět svůj důvod. Původně se totiž mělo za to, že tak vysokých hodnot nelze dosáhnout u kapalin postavených na glykoletheru. Jak už to tak ale bývá, našel se někdo, kdo to s použitím různých přísad dokázal.

Co když se brzdové kapaliny smíchají?

Kapaliny není možné mezi sebou bezhlavě mísit. Obecně to lze, ale jen v případě stejné báze. Glykoletherové tedy nebudou kompatibilní se silikonovými, což se v praxi může projevit třeba nefunkčním ABS a dlouhou reakční dobou brzdového systému. Nehledě samozřejmě na chemickou nekompatibilitu materiálů brzdové soustavy. Při smíchání kompatibilních brzdových kapalin je ale třeba počítat s tím, že vlastnosti výsledné směsi budou jiné, než požaduje výrobce vozu. Proto ani to doporučit nelze a optimální je vždy použití té, kterou automobilka předepisuje.

Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články