Informativní dopravní značky - na co upozorňují?

11. 5. 2022 3 min. čtení Tipy a rady

Víte, jak vypadají informativní dopravní značky a v jakých barevných variantách a provedeních se mohou vyskytovat? Jak informativní dopravní značky definuje zákon a kde je můžete potkat?

Informativní dopravní značky: Víte, co znamenají?

Informativní značky podávají informaci například o tom, na jakém typu pozemní komunikace se právě nacházíte. Díky této informaci budete také vědět, jaká je zde maximální povolená rychlost (pokud nebude uvedeno jinak). Dále informativní dopravní značky pomohou v orientaci v jízdních pruzích, nebo nás upozorňují o konci nebo začátku území. Tento typ informativních značek také využijete, když budete hledat nejbližší čerpací stanici, abyste dotankovali, toaletu, či občerstvení.

Zákon a informativní dopravní značky

§ 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu hovoří o svislých značkách, které všem účastníkům provozu na pozemních komunikaci poskytují nutné informace sloužící ke správné orientaci, nebo mu ukládají nějakou povinnost.

Informativní dopravní značky definuje taktéž vyhláška č. 294/2015 Sb. a to hned v několika bodech § 8:

  • Informativní značky se rozdělují na informativní značky zónové, informativní značky provozní, informativní značky směrové a informativní značky jiné.
  • Informativní značky zónové označují začátek nebo konec oblasti, ve které platí příslušná ustanovení pravidel provozu na pozemních komunikacích vyplývající z právního předpisu.
  • Barevné provedení informativních značek směrových se může od jejich vyobrazení dle této vyhlášky lišit v závislosti na druhu cíle nebo kategorii pozemní komunikace, k níž značky směřují nebo na níž se nacházejí. Pro dálnice se používá podklad v barvě zelené, pro ostatní pozemní komunikace v barvě modré nebo bílé.

Příklady informativních dopravních značek

Slepá pozemní komunikace

Slepá pozemní komunikace - dopravní značka IP10a upozorňuje na končící (nebo takovou, po které nelze pokračovat) pozemní komunikaci.

Jednosměrný provoz

Jednosměrný provoz - značka IP4b informuje o tom, že po pozemní komunikaci se účastníci provozu musí pohybovat pouze v jednom (daném) směru. Takovou značku můžete potkat například na sídlištích nebo v úzkých ulicích.

Zpomalovací práh

Zpomalovací práh - IP2 značka podává informaci o místě s uměle vytvořenou nerovností na vozovce, která má za cíl zpomalit auto.

Silnice pro motorová vozidla

Silnice pro motorová vozidla - značka IZ2a je zónovou informativní dopravní značkou a označuje pozemní komunikaci, kde se motorová vozidla pohybují vyšší rychlostí, ale nebývá zpoplatněna (pokud se zde nenachází ještě dodatková tabulka).
Značka se vyskytuje ještě s červeným pruhem vedoucím od pravého horního rohu do levého dolního rohu - IZ2b tato značka označuje konec silnice pro motorová vozidla.

Dálnice

Dálnice - IZ1a značka informuje o vjezdu na silnici, která bývá zpoplatněna (pokud není uvedeno dodatkovou značkou jinak). Na této komunikaci je povolená maximální rychlost 130 km/h.
Značka se vyskytuje ještě s červeným pruhem vedoucím od pravého horního rohu do levého dolního rohu - IZ1b a označuje konec dálnice.

Řadící pruhy

Řadící pruhy - značka IP19 vyznačuje způsob, jakým se mají účastníci provozu řadit do jízdních pruhů.

Zvýšení počtu jízdních pruhů

Zvýšení počtu jízdních pruhů - IP18a značka označuje zvyšující se počet a uspořádání jízdních pruhů.

Snížení počtu jízdních pruhů

Snížení počtu jízdních pruhů - IP18b informuje o snižování počtu a uspořádání jízdních pruhů.

Parkoviště

Parkoviště - IP11a značka informující o místě, kde je dovoleno zastavení a stání.

Obec začátek a konec

Obec začátek a konec - IZ4a a IZ4b informují o začátku a konci obce, kde je maximální povolená rychlost 50 km/h (pokud není uvedeno jinak).

Zdroj info: Zákony pro lidi, Bezpečné cesty. Zdroj médií: Depositphotos, Zákruta.
Nikola Vrabel

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svého mazlíka.

Podobné články