PRÁCE 🧰

Co všechno je třeba vědět o převozní značce?

31. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Potkali jste na silnici auto, které nemá klasické registrační značky, ale vzadu má jen poměrně nenápadný malý zelený papírek s černými čísly? Pokud ano, jde o vozidlo, které je vybavené tabulkou se zvláštní registrační značkou. Víte, co je pro ni charakteristické?

Převozní značka. Co pro ni platí?

Zelená papírová značka má podle aktuálně platných právních předpisů svůj jasně daný název. Jde o tabulku se zvláštní registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla. Jde však o poměrně krkolomné označení, a proto v posledních letech vešlo do praxe spíše jiné pojmenování, a to převozní značka.

Pro auta, která čekají na svou první registraci

Už ze samotného názvu je zřejmé, že převozní značka se vztahuje výhradně na vozidla neregistrovaná v centrální evidenci vozidel, která nemají přidělenou svou registrační značku. V praxi tedy platí, že se zelenou převozní značkou je možné na silnici potkat zcela nová auta, která první registrace teprve čeká.

Zároveň ji však mohou využívat i vozy, které jsou kupříkladu dovezené z ciziny. Zelená převozní značka se navíc netýká pouze osobních automobilů, ale třeba i mopedů, obytných přívěsů nebo návěsů kamionů. V každém případě jde ale o jednorázový doklad s omezenou platností.

Platnost převozní značky je desetidenní

Pro převozní značku platí, že je určená pouze k jízdě do místa registrace vozidla. Její platnost je desetidenní, a to pouze na území České republiky. Pokud tedy převozní značku na svém voze zrovna máte, myslete na to, že s ní není možné vycestovat do zahraničí. V případě kontroly policisté pravděpodobně nebudou kontrolovat nebo sledovat, kam skutečně jedete. Přesto je ale vhodné nastavené zákony neobcházet a vůz co nejdříve zaregistrovat.

Jestliže policejní orgány při kontrole zjistí, že je auto užíváno k jinému než převoznímu účelu, vystavuje se řidič riziku pokuty. Ta se na místě může vyšplhat až na 2 tisíce korun. V případě správního řízení se může ještě o dalších 500 korun navýšit.

Aby byla zelená převozní značka platná, musí na ni být razítko, datum počátku platnosti i podpis prodejce, který je oprávněný k jejímu vydání. Každý oprávněný prodejce zároveň musí vést potřebný sešit, do kterého číslo značky společně s identifikací osoby zapisuje.

Kam se převozní značka umisťuje?

Ministerstvo dopravy České republiky k této tabulce rovněž ukládá, že správné místo pro její uložení je vzadu a zároveň platí, že v čistém stavu za nesnížené viditelnosti by měla být čitelná na vzdálenost minimálně 40 metrů.

Pokud je tedy na zadním skle auta tmavší fólie, mohl by mít řidič problémy s policí či dalšími správními orgány. Záležet ale bude na tom, jak se motoristovi v praxi tuto záležitost podaří vysvětlit.

Nezapomeňte na povinné ručení nebo povinnou výbavu

Zároveň je třeba myslet na to, že k vozidlu provozovanému na speciální tabulce je potřeba mít sjednané platné povinné ručení. Namísto osvědčení o registraci vozidla (tedy malého technického průkazu) je třeba s sebou mít kupní smlouvu, fakturu nebo případně jiné doklady, které nabytí vlastnického práva k vozu prokazují. Samozřejmostí je i povinná výbava, která by neměla chybět v žádném autě.

Převozní značky vydávají dopravní inspektoráty

Pro převozní značky platí, že je vydávají dopravní inspektoráty. Jsou tedy určené jen pro podniky, které se prodejem automobilů zaobírají, případně provádí jinou činnost, která je s vozidly přímo spojená.

Kromě papírových převozních značek v praxi existují i takzvané plechové převozní značky, jež je možné používat na vícero vozidlech. Pro ně ale zároveň platí, že je třeba důkladně vést knihu jízd a zákon zároveň ukládá povinnost sjednání speciálního pojištění.

Zdroj info: Zákony pro lidi.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články