PRÁCE 🧰

Co jsou a jak fungují aditiva do benzínu a nafty?

22. 9. 2022 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Jak vybrat aditivum Vše o aditivech Rádce motoristy Provozní kapaliny vozidla

Aditivum je soubor mnoha látek, které aktivně chrání nejvíc namáhané součásti palivových a výfukových soustav.

Co jsou a jak fungují aditiva do benzínu a nafty?

V dnešní době existuje mnoho druhů aditiv. Některé mají za úkol snadnější startování, jiné zase ochranu před korozí a podobně. Dělíme je však do dvou hlavních skupin. Aditiva do nafty a aditivum do benzinu. Aditivum do nafty se pak dále dělí na zimní a letní.

Aditiva do benzinu

Dříve se aditiva do benzinu dávat nemusela, jelikož bylo olovo do benzínu mícháno již v rafinériích, a to hned z mnoha důvodů. Prvním důvodem byla absence biosložek v palivech. Dále motory neměly přímé vícebodové vstřikování a emisní normy nebyly ve své době tak přísné. Občas byly tyto zplodiny z některých vozů cítit ještě dlouho potom, co projely. 

Dnes tomu však je jinak. V současné době je benzin obohacován poměrně vysokým podílem biosložek, které s sebou nesou možnost výskytu usazenin a potíží se spalováním paliva. Přidáním aditiva do paliva se dají tyto negativní vlivy poměrně efektivně potlačit. Nyní máme vysoké emisní nároky, se kterými mají výrobci vozidel a motorů velké problémy. Proto se i nejnovější benzinové přímovstřikové motory osazují filtry pevných částic. Je vhodné tedy aditiva doplňovat, aby emise výfukových plynů nebyly zkrátka tak velké. Podle některých odborníků z automobilových fór lze přidáním aditiva do benzínu snížit i celkovou spotřebu vozidla.

Nakupte aditiva do benzínu a nafty

Co benzínové aditiva zajišťují?

Odborníci doporučují přidávat aditivum do benzínu při každém tankování. Tímto můžete preventivně předejít vzniku houževnatých úsad a biosložek. Aditiva zajišťují čistotu palivové soustavy, rozpouští vodu v palivu, odstraňují úsady a odstraňují karbon z oxidačního katalyzátoru a lambda sondy. Přidání aditiva svým působením zajišťuje motoru maximální výkon. Dokonalým spalováním je měřitelné i určité zvýšení výkonu motoru.

Aditiva do nafty

Aditivum se do nafty přidává celý rok. Rozlišujeme však dva typy. Zimní a letní verze aditiv.

Letní aditiva

Letní aditiva se používají přes letní období, tj. od dubna – května až do října. Aditivum pracuje v oblasti mazání vstřikovacích čerpadel a vstřiků, ve výfukové soustavě čistí oxidační katalyzátory s lambda sondou a filtry pevných částic. Dokáže rozkládat karbon ve spalovacím prostoru, v oblasti ventilových sedel a odstraňuje úsady z biosložek v palivové soustavě.

Zimní aditiva

Zimní aditiva se doporučují aplikovat od října do dubna, jelikož pomáhají při studených startech a na rozdíl od letních aditiv obsahují tzv. depresant, který zlepšuje filtrovatelnost nafty při nižších teplotách. Zároveň také snižuje bod tuhnutí.

Přínosy aditiv

Aditiva hlavně chrání části motoru, takže pozitiva se dají shrnout do pár bodů:

  • zvyšují cetanové číslo nafty (Čím vyšší cetanové číslo palivo pro vznětové motory má, tím je kvalitnější. )
  • snižují hluk motoru
  • snižují spotřebu paliva
  • zlepšují čistící a mazací vlastnosti nafty
  • zlepšují proces spalování 
  • chrání palivové čerpadlo před korozí
  • prodlužují životnost palivového systému

Značkové čerpací stanice 

Pokud tankujete na značkových čerpacích stanicích, pravděpodobně tankujete naftu, která již prošla základní aditivací. Pokud tankujete prémiová paliva, je aditivace ještě na vyšší úrovni. Proto následnou aditivaci již nemusíte řešit.

Jestliže kupujete standardní naftu a chcete ochránit motor vašeho auta, budete muset do nádrže aditivum po natankování aplikovat ručně.

Zdroj médií: pxhere.
Nikola Vrablová

Autor článku
Nikča snila o tom být ekologem - láska k autům ji ale přivedla na jinou cestu. Od školy si chodívá odpočinout na garáž, kde opravuje svůj německý šestiválec.

Podobné články