PRÁCE 🧰

Jak koupit aditiva do převodovky?

13. 8. 2021 2 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Jak vybrat aditivum Druhy aditiv dle použití Rádce motoristy Provozní kapaliny vozidla

Převodovka je jednou z nejvíce namáhaných součástí každého vozu. Proto byste měli její údržbě věnovat náležitou péči. To zahrnuje i přidávání vhodného aditiva do převodového oleje.

Podle čeho aditiva do převodovky vybírat

Aditiva do převodového oleje byste měli vybírat hlavně podle účelu, ke kterému by měla sloužit. Při výběru byste měli hledět nejen na deklarované vlastnosti daného aditiva, ale pro volbu toho nejlepšího byste neměli zapomenout pročíst ani recenze jednotlivých výrobků.

Nejčastěji se můžete setkat se třemi typy aditiv, která maximalizují výkon převodovky.

  • Aditiva do převodovky s antioxidačními účinky

Ačkoliv je převodovka uzavřená a ke kontaktu oleje se vzduchem dochází pouze zřídka, je třeba ho chránit před postupnou degradací. Přidáním vhodného aditiva do oleje prodloužíte jeho životnost. Díky tomu můžete značně ušetřit, protože nebudete muset olej měnit tak často. Zároveň také zlepšíte funkčnost celého systému.

  • Aditiva do převodovky s ošetřujícími účinky

Aditiva do převodovky, která ošetřují veškeré povrchy, přispívají ke snižování míry opotřebení způsobené činností převodovky. Tato aditiva obsahují buď keramické nebo silikonové nanočástice, které na všech plochách vytváří tenký film. Díky němu jsou pak namáhané oblasti mnohem lépe chráněné.

  • Aditivum do převodovky s promazávacími účinky

Úkolem promazávacích aditiv do převodovky je snížit tření pohyblivých částí. Díky jejich přidání do oleje je možné dosáhnout preciznějšího výkonu převodovky a zároveň i snížení provozní teploty. Tím je možné prodloužit dobu mezi výměnou převodového oleje.

Díky volbě vhodného aditiva můžete dosáhnout maximální účinnosti převodovky a zároveň zlepšíte její stav z dlouhodobého hlediska.

Aditivum do automatické převodovky se liší

Stejně jako při výběru jiného druhu převodového oleje do manuální a jiného do automatické převodovky, je třeba zvolit i odlišný typ aditiv. Automatická a manuální převodovka pracují na jiném principu a proto by volba špatného aditiva mohla jejich činnost zkomplikovat nebo v horším případě by mohla vést i k nutnosti opravy celé součástky.

Úkolem aditiv do automatických převodovek je hlavně ošetřovat těsnění a zajišťovat plynulost řazení. Aditiva pro manuální převodovky působí hlavně jako ochrana všech dílů a zároveň převodovku promazávají, abyste mohli spolehlivě zařadit rychlost, kterou právě potřebujete.

Zdroj médií: depositphotos.

Podobné články