PRÁCE 🧰

Základy mechaniky řízení: záklon a závlek rejdového čepu

9. 3. 2023 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady Technologie

Tak se nám tady objevily trochu zvláštní situace. Lidé debatují nad tím, jestli je lepší ta či ona náprava a pohon kol, ale nakonec se ukáže, že vlastně tu chybí základní povědomí o mechanice odvalování kol a konstrukci podvozků. Pojďme si to jednoduše vysvětlit!

Základy mechaniky řízení: záklon a závlek rejdového čepu

Odvalující se kola mají velký problém. Odvalují se neustále jinak. Neustále na ně působí síly a rychlosti z různých směrů a navíc s každým zdvihem se mění jejich postavení vůči vozovce, automobilu i ideálnímu směru. A pak ještě zatočíme a všechno je zase úplně jinak. A tak podvozkáři, jak se říká lidem, kteří se zabývají podvozkovému soustrojí, mají hodně co dělat, aby optimálně vyladili podvozek.

Záklon rejdového čepu

Tím základním, co se navrhuje na spojení čepu kola s čepem řízení je záklon rejdového čepu. Je to jednoduchý systém, který napomáhá vracet kolo do přímého směru. To samozřejmě chceme, protože jen tak máme vždy jistotu, kam kola za jízdy směřují. Stačí povolit sevření volantu a kola se samočinně vrátí do středové polohy.

Zákon rejdového čepu

Co je tedy záklon rejdového čepu? Je to úhel, který svírá osa rejdového čepu (tedy čepu, na kterém se otáčí kolo při řízení) se svislou osou kola. Čep je tedy zakloněný a otáčením kol se vlastně zvedá vnitřní strana vozu oblouku a vzniká klopný moment. Je to jako byste se snažili zvednout jednu stranu vozu o kousek výš.

Záklon rejdového čepu tak zlepšuje stabilitu jízdy v přímém směru. Tato síla je ovšem velká, a tak u větších záklonů je zapotřebí mít posilovač řízení, aby řidič dokázal vůbec s volantem pootočit. Pokud jste někdy jeli s Ladou 2110 bez posilovače, tak ta měla velký záklon rejdového čepu. Nájezd do zatáček tak znamenal vzpěračský výkon řidiče a povolení volantu, přičemž nechat ho proklouznout mezi prsty se nevyplatilo. Tak rychlý návrat volantu do přímého směru mohl urazit prsty o příčník.

Závlek rejdového čepu

S rejdovým čepem se dají dělat ale i jiná kouzla, aby se kola vracela do přímého směru. Je to například závlek rejdového čepu.

Závlek rejdového čepu

Podívejme se hypoteticky na kolo z jeho půdorysu. Standardně bychom řekli, že rejdový čep je na ose procházející středem kola. Jenže závlek znamená, že na ose není. Pokud je čep před osou kola, jde o závlek kladný, pokud za ní, jde o závlek záporný. Oba stabilizují návrat kol do přímého směru, ovšem vyžadují opět vyšší ovládací sílu na volantu.  U záporného závleku je vozidlo méně stabilní, ale stabilitu pak realizuje síla v posilovači řízení.

Problémy

Záklon i závlek rejdového čepu mají za následek sice stabilizaci kol v přímém směru, ale také jejich rozkmitání. Záklon totiž iniciuje boční síly, které působí na pneumatiku a ta vytváří moment, který působí na rejdovou osu. Stejně tak se rozkládají působící síly u závleku.

Nedokážete si to představit? A už jste někdy jeli s vozíkem v supermarketu, kterému kmitala kolečka? Zde se také dostáváme do rozkladu sil v rámci posunu os kol vůči otočnému čepu. Záleží jen na útlumu v čepech silách, které dokážou kmitání vybudit.

Příště si povíme, co je příklon rejdového čepu, odklon kol a pak se pustíme do sbíhavosti kol a klopení karoserie.

Zdroj info: thedrive, spinny.
Zdroj médií: Pixabay, Jan Čech.

Podobné články