PRÁCE 🧰

Zákaz jízdy kamionů v ČR. Jak to je a chystají se v roce 2024 změny?

5. 1. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Už řadu let musí řidiči kamionů v České republice respektovat zákonná omezení, která se týkají jízdy na dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích první třídy.

Zákaz jízdy kamionů v ČR. Jak to je a chystají se v roce 2024 změny?

Ačkoliv čeští zákonodárci v průběhu letošního roku debatovali o možných změnách, nakonec k jejich přijetí nedošlo. V roce 2024 tedy pro jízdu nákladních vozidel a souprav s celkovou hmotností přes 7,5 tuny platí podobné regulace jako o rok dříve. V současné době platí v Česku zákaz jízdy nákladních vozidel a souprav s celkovou hmotností přes 7,5 tuny na všech dálnicích, silnicích pro motorová vozidla a silnicích 1. třídy o nedělích a státních svátcích po celý rok a po dobu hlavních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) ještě v pátek od 17 do 21 hodin a v sobotu od 7 do 13 hodin.

Důvody zákazu jízdy kamionů

Zákonodárci se v minulosti k uvalení zákazu jízdy v určených hodinách odhodlali hned z několika příčin. Ty hlavní souvisí s tím, že během nedělí a svátečních dnů bývá provoz na silnicích často hustý a výjimkou nejsou ani dopravní zácpy.

Cílem nastavených regulací je tedy usnadnění volnočasové osobní dopravy i zvýšení bezpečnosti silničního provozu. V posledních letech se k těmto důvodům řadí i snížení negativních dopadů nákladní dopravy na životní prostředí.

Výjimky ze zákazu jízdy kamionů

Jak tomu často bývá, jsou ale i výjimky. První náleží vozidlům integrovaného záchranného systému, a tedy policii, hasičům a vozidlům záchranné služby. Zároveň jde o zvláštní vozidla, která se starají o případné odstranění chemických nebo radiačních kontaminací. Žádná omezení provozu o víkendech či svátcích se netýkají ani veřejné dopravy.

Jsou i další výjimky, na které se uvalené zákazy nevztahují. Řadí se k nim vozidla, která zajišťují přepravu zkazitelných potravin nebo přednostního zboží. V praxi tedy může jít o základní potraviny, léčiva, paliva či třeba zdravotnický materiál. Pokud by došlo k omezení dodávek těchto surovin, mohlo by to mít pro tuzemské obyvatelstvo negativní důsledky, a proto se k takové výjimce před lety přistoupilo.

Zmínit je třeba i vozidla se zvláštním právem jízdy, a tedy kamiony patřící celní správě, pohraniční stráži, státní správě, ozbrojeným silám nebo dopravní policii.

Ministerstvo dopravy zároveň může ze zákazu jízdy udělit i výjimky, a to zejména v případech, které souvisí s ochranou zdraví a životů obyvatel. Může jít i o možné zajištění provozu telefonních sítí, plynulých dodávek elektrické energie nebo třeba zajištění jednorázových kulturních, sportovních či společenských událostí.

Pravidla v okolních státech

Napříč Evropskou unií je ale právní úprava zákazu jízdy kamionů upravena rozdílně. Jiná pravidla tedy platí v České republice, Polsku, Rakousku, na Slovensku i v Německu. Dopravci proto musí své jízdy vždy dobře plánovat a pravidelně monitorovat možné změny legislativy.

Na Slovensku momentálně platí zákaz jízdy kamionů o státních svátcích i v neděli od 0 hodin do 22 hodin a po dobu hlavních prázdnin (od 1. července do 31. srpna) navíc v sobotu od 7 hodin do 20 hodin. V Německu se omezení v období od 1. července do 31. srpna vztahuje vždy v sobotu od 7 do 22 hodin a dále po celý rok v neděli a o svátcích od půlnoci do 22 hodin.

Na území Polska platí celoroční zákaz jízdy kamionů o státních svátcích mezi osmou hodinou ranní a dvaadvacátou hodinou večerní. O letních prázdninách (od 30. června do posledního prázdninového víkendu) se toto v Polsku omezení navíc rozšiřuje o pátek od 18 do 22 hodin, o sobotu od 8 do 14 hodin a o neděli od 8 do 22 hodin.

Přísnější regulace je nastavena v sousedním Rakousku, kde kamiony nemohou celoročně vyjet o sobotách mezi 15 a 24 hodinou, a dále pak i o nedělích a státních svátcích mezi půlnocí a dvaadvacátou hodinou večerní.

Zdroj info: Policie České republiky.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články