Denní svícení místo mlhovek

3. 1. 2021 3 min. čtení Tipy a rady

Mnoho řidičů svítí místo denního svícení mlhovkami, přitom si ani neuvědomují, jaké riziko na cestách představují.

Na začátek trochu z legislativy. V České republice platí povinnost svítit za jízdy po celý rok, a to buď obrysovými a potkávacími světly, nebo světly pro denní svícení. Často se však po cestách objevují řidiči, kteří svítí mlhovkami. Jednají tak kvůli pocitu "frajerství", či si vůbec neuvědomují, že to dělají špatně?

Mlhová světla svítí mnohem intenzivněji, než světla pro denní svícení. Více svítí ještě v případě, kdy je mokrá vozovka. To může vést k nešťastnému oslňování ostatních účastníků provozu, což může být nebezpečné.

Vidět a být viděn

Při použití mlhovek řidiči svítí pouze předními světly, tím se stávají pro ostatní účastníky provozu nebezpečnými nejen při hustém dešti, ale také při jízdě v tunelu či v noci. Ze zákona totiž vyplývá, že použitím předních mlhových světel nelze nahradit povinnost svítit obrysovými a potkávacími světly, stejně tak nevyhovuje kombinace obrysová + přední mlhová světla.

Denní svícení místo mlhovek

Svícení při snížené viditelnosti

Při snížené viditelnosti je nutné svítit obrysovými a potkávacími světly, nebo dálkovými světly a zadními obrysovými světly. Opět však není dovolená varianta svícení v kombinaci světel mlhových a obrysových. Dálková světla nesmí být použita na souvisle osvětlené vozovce, či v případě, kdy by mohla oslnit ostatní účastníky silničního provozu, strojvedoucího vlaku nebo řidiče plavidla.

Kdy je povoleno svícení předními mlhovkami?

Svícení mlhovkami ve dne definuje zákon: "Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy. " Sníženou viditelnost si každý motorista může představit jinak, naštěstí i na tohle existuje jednoduchá definice: "Snížená viditelnost je situace, kdy účastníci provozu na pozemních komunikacích dostatečně zřetelně nerozeznají jiná vozidla, osoby, zvířata nebo předměty na pozemní komunikaci, například od soumraku do svítání, za mlhy, sněžení, hustého deště nebo v tunelu."

Ve městě však platí, že svítit mlhovými světly můžete pouze v případě, kdy se jedná o opravdu hustou mlhu až mlhovou stěnu a viditelnost se pohybuje kolem 50 metrů.

Přední mlhová světla nejsou, oproti zadním mlhovkám, povinná, některé vozy jimi kolikrát ani nejsou vybaveny. Při poruše výše uvedených pravidel hrozí pokuta na místě do 2 000 korun bez bodu.

Denní svícení místo mlhovek

Zdroj médií: unsplash.
Nikola Vrabel

Autor článku
Nikča vždycky snila o tom být nadějným chemikem, od školy si chodívá odpočinout na garáž a víkendy tráví s foťákem na nejrůznějších tuning srazech.

Podobné články