Co je lambda sonda, jak funguje a co měří?

13. 4. 2021 6 min. čtení Technologie

Lambda sonda je pro spoustu řidičů tak trochu záhadná komponenta. Její funkce je ale důležitá a mimo jiné má i docela zásadní vliv na spotřebu paliva.

Co je lambda sonda, jak funguje a co měří?

Články na téma lambda sonda:

  1. Co je lambda sonda - právě čtete
  2. Jak poznat vadnou lambdu sondu

Řídící jednotka vozu se snaží dosáhnout ideálního poměru vzduchu a paliva, tedy poměr lambda. V ideálním případě je takový poměr 14,8:1 (vzduch : benzín). Pokud je směs příliš chudá (málo benzínu), nebo příliš bohatá (moc benzínu), nefunguje spalování optimálně. Poměr benzínu a vzduchu je třeba upravovat v závislosti na okolních i provozních podmínkách. Někdy je třeba směs trochu obohatit, třeba u studeného motoru, jindy se hodí směs malinko chudší. V průběhu jízdy se tedy míra bohatosti směsi mění, cílem je ale co nejnižší spotřeba a co nejnižší emise motoru.

Tři základní typy lambda sond 

  • S oxidem zirkoničitým - na keramice je nanesen oxid zirkonia, jako elektrody slouží vrstvička platiny. Jedna část je ofukována výfukovými plyny, druhá je v kontaktu s okolním vzduchem. Rozdílná koncentrace kyslíku vytváří mezi elektrodami napětí, ze kterého řídící jednotka vypočítává hodnotu lambda.
  • S oxidem titaničitým - elektrický odpor oxidu titaničitého se mění s tím, jak se mění podíl kyslíku ve spalinách. Podobně jako v předchozím případě, i tady je měřena určitá veličina, tentokrát elektrický odpor, ze kterého řídící jednotka usoudí, jestli je směs bohatá nebo chudá.
  • Širokopásmová - na rozdíl od předchozích dvou druhů nemá jen dva stavy, ale umí poskytnout rozsah hodnot. Pro moderní automobily s třícestným katalyzátorem je to v podstatě nutnost a dnes se používá už téměř výhradně tato sonda.

Potřebuje pracovní teplotu

Aby lambda sonda správně měřila, musí pracovat v určité teplotě. Ta je zhruba 300 °C a více. Než se na tuto provozní teplotu ohřeje výfukovými plyny, chvíli to trvá, zejména v zimě. Proto se v 80. letech začaly vyrábět sondy vyhřívané, které byly schopny se ohřát samy během zhruba půl minuty. Poté přišly sondy planární, které se zvládnout ohřát za zhruba 12 sekund. S dalším tlakem na snižování emisí se i tento čas postupně zkracuje.

Vytvořte z běžného paliva prémiové pomocí aditiv

Sonda jako taková pracuje v řekněme dosti nehostinném prostředí. Hlavním problémem je teplota a její změny, dále samozřejmě výfukové plyny a také vlhkost. Životnost "lambdy" tak není nekonečná. U moderních aut se většinou odporoučí před ujetím 200 tisíc kilometrů, a je nutná její výměna (nákladově zhruba jeden až pět tisíc korun).

Když se lambda porouchá

V případě selhání lambda sondy se někdy může rozsvítit kontrolka motoru (ne nutně), řidič to ale často pozná i sám. V první řadě mohou být problematické starty, po nichž chod motoru kolísá. Druhým příznakem je zvýšená spotřeba, a to klidně o 10 až 15 %. Pozorný řidič už z tohoto může poznat, že něco není v pořádku. V případě, že existuje podezření na špatnou funkci lambda sondy, zkuste si "přivonět" k výfukovým plynům. Pokud cítíte nezvykle výrazný zápach benzínu, je to tím, že směs je příliš bohatá, palivo se nedokonale spaluje (nespálí se všechno) a část ho uniká společně s výfukovými plyny. Což je zapříčiněno na 99 % špatnou funkcí lambda sondy.

Pozor, automobil může mít lambda sondy i dvě. Jedna je před katalyzátorem a druhá za ním. V takovém případě není vyloženě nutné je měnit obě, stačí si nechat v servisu pomocí diagnostiky zjistit, která je špatná a tu vyměnit. 

Zdroj médií: Depositphotos
Jakub Mokříš

Autor článku
Kuba má rád praktická auta, která dávají smysl, ale i ta, která moc smysl nedávají a dělají primárně radost. Sám na nich něco málo udělá, ale složitější úkoly raději přenechá profíkům.

Podobné články