PRÁCE 🧰

V Praze se hovoří o nové okružní lince

18. 3. 2024 3 min. čtení diskuze (0) Tipy a rady

Už několik měsíců probíhá v Praze výstavba nového metra D. Ačkoliv ještě ani zdaleka není tato linka hotová, začínají se na radnici objevovat hlasy o výstavbě metra O, respektive E.

Vznikne v Praze okružní metro?

Metro je z hlediska fungování městské hromadné dopravy v Praze klíčové. Nápor cestujících je dlouhodobě obrovský, a pokud by hlavní město podzemní linky nemělo, každodenní dopravní kolaps by byl prakticky nevyhnutelný. Linky A, B a C jsou tedy klíčem k tomu, aby Praha z hlediska dopravy alespoň nějak fungovala.

Při pohledu do statistik posledních let je zřejmé, že prostor pro vybudování dalších linek je na pražském území obrovský. Kromě již zmíněné linky D, které bude časem zajíždět až na sídliště Písnice, potřebuje Praha ale i další kapacity.

V tomto ohledu se proto začíná hlasitě hovořit o metru E. Trasa by v ideálním případě měla propojit všechny stávající linky, a to včetně právě budovaného metra D. Tato linka by tak po dokončení měla nabídnout rychlé, ekologické a poměrně pohodlné spojení mezi okrajovými částmi. Obyvatelé oblastí jako Černý most, Chodov nebo třeba Stodůlky či Letňany by tedy v případě cestování na druhý okraj Prahy nemuseli jezdit přes centrum, jako je tomu nyní.

Zatím vznikla speciální pozice koordinátora

Konkrétní podoba nové linky E by měla vzejít ze Studie proveditelnosti tangenciálně-okružní kolejové dopravy. Už na konci loňského roku se vedení Prahy rozhodlo, že pro tyto účely dojde ke vzniku speciálního koordinátora, který bude ve spojení s externí firmou na projektu nové trasy metra E pracovat.

Začínáme s přípravou okružní kolejové linky E. Není na co čekat. Praha musí být připravená také na očekávaný budoucí rozvoj. Proto jsme schválili vznik pozice koordinátora, který zajistí výběr zpracovatele rozsáhlé studie o možnostech nové, už páté trasy pražské kolejové linky. O nové lince tedy víme, že by měla jezdit nikoliv do, ale okolo centra města, aby propojila stávající trasy A, B, C a budovanou trasu D. Takové trasování by navíc umožnilo rychle a spolehlivě obsloužit čtvrti, které v příštích letech čeká mohutný stavební rozvoj,“ napsal před pár týdny na svůj Twitter Zdeněk Hřib, který ještě před pár měsíci stál ve funkci primátora Prahy a nyní má na starosti sekci dopravy.

Konkrétnější myšlenka nového metra E se v rámci poslední doby objevila v roce 2022. Tehdy s ní přišel radní pro dopravu Adam Scheinherr. V roce 2022 pak došlo rovněž ke vzniku speciální pracovní skupiny, která měla na starosti přípravu potřebných podkladů, které se výstavby metra E týkají.

Do Čakovic, Libně i na Slavii

Z vize, která spatřila světlo veřejnosti ještě v roce 2022, je patrné, že nová linka by vedla dokonce i do oblastí, kam dnešní trasy linka vůbec nezajíždí. V rámci severu Prahy by šlo kupříkladu o Nádraží Čakovice, zastávku Tupolevova, Nádraží Libeň, Chmelnice, Eden/Slavia a poté až na Brumlovku. Odtamtud by nová linka směřovala směrem na Olbrachtovu, Anděl, Strahov, Malovanku, Dejvickou a až na Nádraží Podbabu. Poté by došlo ke vzniku spojnice na Nádraží Čakovice.

Velkou neznámou jsou peníze

Konkrétní vize, která se dostane na veřejnost v roce 2024, ale může být jiná. I přes případné drobnější úpravy by ale její smysl a hrubá podoba měla být zachována. Je však otázkou, jak rychle by se podařilo takovou investici kompletně zrealizovat. Velkým otazníkem rovněž je, na kolik by takový záměr vlastně vyšel.

Vzhledem k rychlosti stavebního řízení i následné realizace je ale zřejmé, že brzy by tato linka hotová nebyla. Spekuluje se dokonce až o roku 2050. Jde tedy o opravdu časově náročnou investici, která bude vyžadovat velké množství času, peněz a trpělivosti. Pokud se ale ukáže, že taková investice nedává v podmínkách Prahy smysl, je stále možné, že metro E zůstane jen na pláncích a k realizaci nikdy nedojde.

První výraznější náznaky o metru E v moderní době se objevily již v říjnu roku 2007, a tedy před dlouhými sedmnácti lety. Od té doby se celá věc skoro nijak nepohnula a je tedy otázkou, jestli výstavba této linky není spíše jen zbožné přání mnoha z nás.

Zdroj info: Twitter.
Zdroj médií: Depositphotos.

Podobné články