Kolik stojí ekologická likvidace vraků

2. 8. 2021 3 min. čtení Tipy a rady

Pokud již svůj vůz nechcete dál spravovat a ani jej nechcete (nebo nemůžete) prodat, či vám již dosloužil, musíte si vyřítit ekologickou likvidaci. Co všechno musíte zařídit a kolik vás ekologická likvidace vozu bude celkem stát?

Kolik stojí ekologická likvidace vraků

Ekologická likvidace automobilu je proces, při kterém dochází k vyřazení vozidel z provozu a spolu s tím i z celé evidence. V legislativě je poté vůz nazýván termínem "vozidlo s ukončenou životností". Autovrak je označován jako nebezpečný odpad (protože obsahuje oleje, benzin, naftu, kyseliny v baterii a další nebezpečné látky) a proto musí být jeho likvidací pověřen specializovaný podnik, který jej ekologicky zlikviduje.

Zrušení a vyřazení vozidla z evidence je dnes opravdu jednoduché. Stačí si pouze zavolat na specializované místo, (přehled těchto místo můžete shlédnout u Ministerstva životního prostředí) kterých je dnes již přes 500, případně vyplnit jednoduchý formulář, který tyto podniky nabízejí.

Kolik stojí ekologická likvidace vraků

Podle zákona nemusíte za ekologickou likvidaci nic platit. Mnoho firem láká i na odvoz a odhlášení vozidla z evidence vozidel a zrušení povinného ručení. Jak to však je? Pokud dovezete úplné auto spolu s velkým technickým průkazem a vyplněnou plnou mocí, registračními značkami, neplatíte nic. Jelikož samotný odtah a zrušení automobilu je možné financovat z výnosů z prodeje druhotných surovin, které podnik získá z vašeho vraku a navíc je dotován státem formou dotací. Avšak za nekompletní vůz budete platit poplatek. Kompletním vozem se rozumí karosérie vybavená identifikačním číslem vozidla VIN, včetně dveří, blatníků a kapot. Dále autu nesmí chybět baterie, hnací a převodový mechanismus, katalyzátor, nápravy s koly, motor vybavený identifikačním číslem, elektroinstalace, včetně ovládacích prvků, bezpečnostních prvků a řídící jednotky.

Pokud auto není kompletní, znamená to, že zpracovatel nemusí mít dostatečné výnosy, které by pokryly dopravu spolu s jinými poplatky a proto bude finanční náhradu požadovat po vás. Výše náhrady není zákonem stanovena, závisí na dohodě mezi zpracovatelem a majitelem auta. Celý postup auta při ekologické likvidaci není nijak složitý. 

Likvidace vozidla se řídí následující legislativou: zákon č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, vyhláška č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky a vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

Kolik stojí ekologická likvidace vraků

Co je potřeba k likvidaci starého vozidla?

  • velký TP
  • občanský průkaz
  • plnou moc (v případě, že jste pouze provozovatelem vozidla)
  • rozhodnutí o dědictví (v případě likvidace vraku zemřelé osoby)
  • v případě živnostníků: živnostenský list

Při ekologické likvidaci vám příslušný podnik vydá potvrzení o ekologické likvidaci, se kterým, spolu s osvědčením o registraci a registrační značkou, přijdete na dopravní úřad, kde požádáte o vyřazení vozu z evidence. Vyplníte formulář o vyřazení vozidla a získáte záznam do technického průkazu. S technickým průkazem se poté vydáte do pojišťovny, kde zrušíte pojistnou smlouvu a proplatí vám nespotřebované pojistné. Za zánik vozidla (dříve trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel) nezaplatíte nic

Zdroj médií: unsplash
Nikola Vrabel

Autor článku
Nikča vždycky snila o tom být nadějným chemikem, od školy si chodívá odpočinout na garáž a víkendy tráví s foťákem na nejrůznějších tuning srazech.

Podobné články